Manawydan Fórum
[RP] Novinky - Verze k tisku

+- Manawydan Fórum (http://forum.manawydan.eu)
+-- Fórum: Manawydan - Hráči hráčům (http://forum.manawydan.eu/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Fórum: Orkové (http://forum.manawydan.eu/forumdisplay.php?fid=44)
+--- Téma: [RP] Novinky (/showthread.php?tid=2787)

Stránky: 1 2 3 4


RE: Orkové po porážce démona - Stig - 28.07.2013

Hoowah!
Goth blah muset futh uruk bojovníka! To bubhosh bojovníka kmena - olig'r agh zult'r - ash buch, ash clomp. Tak sem - ash kigg, ash womp, ash blok'r, xolig agh olig.. agh jinejch! Mak'r dělat, uruk do bedna. Bedna pevnost.
Tak blah, tak dělat!


Novinky - Gheed - 01.08.2013

Ug gbol žurag hruga ragha šguh ishi oomie kužgur mak liháč hruga uruk nubraugh stroják bgho liháč mak. Ug gšakgur mak raž uruk stroják bgho liháč mak. Ug šguh ishi oomie kužgur raž stroják bgho liháč mak makramak. Oomie shap ug gašguh agh ug gaxar oomie zult'r agh blah bgho ug buuhša. Ug blah bgho buuhša agh zult'r oomie cruga oomie chrača mal gbol oomie bgho raugh stroják bgho liháč makramak. Oomie xu makramak blah buuhša žlogťák agh ug gur žlogťák. Gom ug raugh makramak zult'r oomie šguh xu ug shap oomie kužgur agh oomie zult'r blah ug šguh žbol. Ug šguh žbol oomie kužgur ishi uruk kužgur agh mak stroják bgho liháč mak.


RE: Novinky - Gheed - 02.08.2013

Ug durba ishi uruk kužgur agh ug kuulgu gruga řohgo. Ug šguh zaagha bgho gbol. Ug gothruž gruga řohgo agh zaag gom lugža buuch uruk xu luSk'r a hogřach ishi ragakh agh gašguh ishi burzum. Gom žurag uruk xu lusk'r smakhsa ot ragakh blah gom lugža nubgur gamham agh blah ug Arash dub uruk agh šguh clomp lugža. Ug šguh agh kuulgu dub uruk agh šguh hahak lugža. Lugža hakhak burp groofš hruga gom šguh mak gruga ronk. Hakhak clohš ij seguch gruga gund mal gbol gruga tarbam kordh. Ur clomp uuk kordh agh gom clomp uuk kordh ur burp lugža agh mak gruga nogagh agh clomp lugža. Gom clohš nogagh ur šgoh ishi kužgur agh durba.

[Obrázky: FNte200.png]


RE: Novinky - Stig - 09.08.2013

HU!
Mak'r gruk mak liháč stroják rulg makramak! Uruk ragha thrag dřiga, gund.. agh jinejch! Uruk ishi bedna. Bedna shap uruk kužgur.


RE: Novinky - Gheed - 16.08.2013

Uruk mak'r šguh ishi bagronk agh kag elgruš waagh buuch mak'r agh waagh Řagzuu. Uruk mak'r groofš šguh ishi uruk kužgur agh uuk blah. Uruk arash gahk uruk agh šguh clomp elgruš !


RE: Novinky - Gheed - 20.08.2013

Gogobund nubšguh shap uruk kužgur agh řohgo. "Ug buuhša nogagh žuk dunga goth!". Ot uruk kužgur smaksha Vurg agh blahog. "Gbol štragwag tar nogagh?" Gogobund waagh řohgo. "Grum!" Gbol lat frmák nogagh. Lusk'r mak buuch buuch agh ash badur tar uzk. Vurg groofšagh.. Guro blurug gušch nubgawa grax nogagh badur ij uzk. Gogobund nubclomp Vurg agh waagh řohgo. "Ug gbol uruk goth!"


RE: Novinky - Gheed - 29.08.2013

Gopuk uruk znopřa thrag choduurga hamsuch ishi guschum agh Lorga ragha za gurgamham. Lorga blah nubbuuhša gurgamham choduurga hamsuch... buuhša ugba goš choduurga hamsuch gurgamham uruk. Lorga šguh agh uuk ishi guschum clomp agh makhošg. Lorga mak gruga bachga hamsuch bgho šguh čachřo ugba uruk raugh gopuk gamham.


[Obrázky: iWbJc9G.png]


RE: Novinky - Gheed - 29.09.2013

Ug mraga kuulgu agh throgu gar. Tublo ug šguh bga gruga wadřiga mal gbol kiggru žerg gušch xu flagřuch bgho uruuhša guřxar. Ug buulba ash gušch agh zaagha bgho kag gbol. Tar gušch gbol “ash xumrug wagnag agh futh igrouš agh dub womřoh”. Ug lusk xu lusk'r ishi kud agh šguh tar guřx. Ug šguh tuurgo ishi gupuk gakh agh kag hbagža hakhak. Wagnag nubgbol waafš burp hruga ishi gopuk gakh šguh dub wagnag bgho buuhša mak prigg wagnag agh mak gruga řohgo. Ug gom zaag dub wagnag kaxt gar groofš šguh agh gom gbol turg kaxt gašguh agh ash wagnag clomp ash buuch ishi gebula. Dub-řuha wagnag řohgo agh buuch hugl ug. Ug hopbuuch agh lusk hugl wagnag agh buuch purz řu gebula. Wagnag frmák nubchoodurga agh bařda gar gig hupcug. Ug makhošg ash wagnag agh hogřach hošg hugl guzk agh xuzaag gar. Ug nubšguh muurda agh šguh gopuk igrouš. Šguh hgahk igrouš agh frmák throgu hošg. Ug frmák gašguh tar igrouš. Ug lusk xu lusk'r tar uuk guch agh clomp igrouš tar ash buuch. Gom ug clomp ho igrouš kaxt grax igrouš gašguh ahur. Ug gopuk řohgo ugba gar nubšgugu. Ug uuk clompur hogřach tar ash bachga agh vutux mak gopuk prigg gaash bgho mak gopuk bushgo ugba groofšigga zaag mal gbol bachga clompur agh šguh tum. Tublo ug šguh tar řuzda bgho gbol tuurgo ishi gopuk gahk mal gbol gopuk womřoh. Gom ug gbol turg řuzda kaxt gar groofš šguh bga grut řuzda. Gopuk womřoh mak gruga řohgo paho řohgo bgho mak groofšigga gom mak prigg uruk. Tar dub-řuha guch řuzda gbol prigg ořugru. Ug buubla gund ash hogřach ishi prigg ořugru. Gom gund buuch agh mak řohgo kaxt womřoh gašguch tar guch bga ug. Tak ash-řuha womřoh gašguh vutux kaxt ug lusk agh bumlusk dub hak agh žerg gartra agh ot womřoh loxar lučura rug agh šugus hošg. Womřoh segaž hupcug agh hogřach kaxt ug bumlusk gebula. Gom uuk grax womřoh zaag gopuk rug kaxt loxar gašguh tar nubhosh guch. Ug frmák hogřach lusk'r hugl gaxt womřoh. Lusk'r buuch womřoh ot tubos agh řaagh futhoor kuug. Womřoh bumřach ishi ořugru rug agh buuchgo xu hak-or vutux. Ug frmák gašguh kag bgho bumřach womřoh agh staga-gar womřoh goclohš. Gom agop segaž hogřach kaxt ug mak nubhosh buuch agh bumlusk bařda shapgu žerg gebula agh womřoh segaž znopřa hogřach. Tar dub buuch ug bubhosh lusk agh bumlusk guro gebula. Ug buulba nubchoduurga řu hak agh hogroofš bga dub-řuha nubchoduurga womřoh. Kag ug dub womřoh xuhogroofš ot gušch agh makhošg. Uuk hamsuch agh hošk hogřach tar gušch agh machdoch. Tublo gušch xu hamsuch ug gur tar grudd-or agh šguh ishi uruk kužgur. Ishi kužgur ug šguh řu groofšigga ugba čachřo hamsuch. Tublo ug šguh řu goth xu gaarga-or ot guřx agh šguh gar throgu agh blah žuk guřx.


RE: Novinky - Erik - 23.11.2013

Orčí události:
Gujek zvaný prigg wagnag si zabavuje pevnost GaluGund pro sebe a svoji tlupu které se stal náčelníkem jako nejsilnější z nich. Do své tlupy Wagnagu příjme každého orka, který prokáže svoji sílu.


RE: Novinky - Gheed - 24.11.2013

Bumhug přijit k pevnost Galu'Gund agh straže bgho hlidat hned na něj křiknout, že Gujek shanět nějaka uruk. Bumhug tam teda šguh agh najit Gujek u gaash. U ohňák už bejt i jiná uruk, bgho si řikat Karug agh kecat s Gujek. Gujek, jak uvidět Bumhug, hned začit řikat bgho chtit. Za chviláč šguh i Gobrug agh taky poslouchat, bgho Gujek blah. Von blah, že prej se bližit waagh zima a že prej v pevnost raugh malo gušch agh dřevucha. Taky von blah, když my donýst gušch agh dřiga, von vzit nas ishi Wagnag tlupa. Jak von dokončit blah, tak Gobrug blah, že prej v pevnost, bgho bejt na jiguch, gbol hodně dřiga, bgho moct odvýst ishi Galu'Gund agh že prej tam i byt samica, bgho raugh na starost koňuchy agh že prej nam to pomoct odnýst. My teda vyrazit ishi jiguch uruk kužgur. Jak my tam dorazit, Gobrug šguh hledat samica ishi uruk kužgur agh Bumhug xu Karug čekat u ohrada, kde gbol koňuchy. Gobrug vylýst agh blah ať jit samici bgho si řikat Lorga, pomoct vynýst dřiga před uruk kužgur, že von muset šguh promlouvat ke Gruumsh. Tak my jit teda agh vynýst gruga kupák před uruk kužgur agh Lorga to naložit na koňuchy. Jak bejt všecko připravena, my vyrazit ishi Galu'Gund. Bumhug šguh v čele, pak jit Lorga agh vzadu hlidat Karug. Všude ishi lesucha kolem slyšet vlkouše, ale asi se bát agh žádna nevylýst, tak my dovýst bez boj dřiga ishi Galu'Gund. jak my složit dřiga tak jit lovit womřoh na gušch. Když my vyrazit, potkat nějaka bojová uruk samica bgho si řikat Rashksa, vona se taky přidat k lov na womřoh. Bumhug, Karug agh Rashka hledat agh lovit womřoh agh Lorga to stahovat. Všude po lesucha gbol samá krvucha, střevucha agh masucha, gom my lovit agh to přitahnout vlkouše. Nejdřiv se sbihat malá černá iggrouš, která my lehce odražet, ale pak přijit smečka waagh gruga vlkouš. Nastat velká boj, střevuchy agh kusy masák lítat na všecka strana. I když my bejt hodně porafaná, tak nakonec gruga vlkouše zahnat. My se trocháč oklepat agh vyrazit dal na lov womřoh. Během lov my najit prigg tabor skřeťuchu, kterej my pozabijet agh obrat. Gom chtit ulovit posledni womřoh, vběhnout nam ishi cesta nějaká malá černá iggrouš. My je pobit agh pak rychle dohonit, ulovit agh stahnout z gušch womřoh. Když raugh dost gušch, vratit se ishi Galu'Gund agh řict Gujek, že všecko raugh. Jak Gujek blah, tak von udělat agh každá kdo lovit, moct vyřezat svoje značka na Wagnag totem!


[Obrázky: NEG6jlD.jpg]


[Obrázky: Sv2zMoe.jpg]


[Obrázky: P0rr11D.jpg]


RE: Novinky - Gheed - 26.11.2013

Bumhug se cpat žradlem u pevnosti, bgho bejt blizko liďák, když najednou se ukazat divná krtkoun, která mit pach jak samica i když vypadat jak samec. Divná krtkoun přijit s velká kupa šutrák, že prej jestli uruk nechtit vyměnit za kulaťáky. Bumhug si vzpomenout, že šutraky chybět ishi Galu'Gund, tak blah, že to teda vyměnit, ale že to muset odvýst až ishi Galu'Gund. Divná krtkoun, že to teda odvýst, tak teda vyrazit ke Galu'Gund. Cesta až k misto kde se gruga gund setkavat bejt klidna. Jak vchazet tam co se gruga gund sektvat, tak je obkličit smečka vlkoušu, která výst velká vlkouš. Voni se vrhnout na Bumhug agh divna krtkoun agh začit je rafat. Bumhug zařvat agh začit vlkoušum sekat hlavy, jak jen moct, divna krtkoun taky sekat agh kopat ishi vlkouš. Nakonec se Bumhug utkat xu velká vlkouš, když ho Bumhug zabit, zbyla vlkouš se rozprchnout. Pak bejt cesta zas volna, tak pokračovat ke Galu'Gund. Jak dorazit, divná trpouš složit šutrák, Bumhug dat kulaťáky. Gujek, bgho sedět u ohňák začit kecat s divná trpouš agh zjistit, že to bejt teda samica vod trpouš. Když dokecat, tak Bumhug a samica vod trpouš vyrazit zpatky k pevnost, bgho bejt blizko liďák. Po cesta zpatky už neotravovat žádna vlkouš, agh když dorazit k pevnost, hned se rozejit.


RE: Novinky - Gheed - 27.11.2013

V pevnosti zavládl ruch, jisté orčici Logře se podařilo uvařit pivo. Orkové ho hned náležitě ochutnávali a nasávali, co to jen šlo.

[Obrázky: oBzJliX.png]

Někteří dokonce neznali hranice nasávání...


RE: Novinky - Gheed - 26.12.2013

Skřeti byli opět spatřeni, jak loví v blízkosti Galu'Gundu. Tato drzost nebylo tolerována ani chvíli a ihned se po jejich stopách vydal Bumhug Waaghar a jeho mladší bratr Hugbum Waaghar.

[Obrázky: PTDkXhZ.png]

Ukázalo se, že drze skřety vedl nějaký poloobr. Celá skřetí tlupa v čele s pooobrem byla bezvhání zabita. Mocní bratři s něma neměli nejmenší problém.


RE: Novinky - Gheed - 04.01.2014

Bumhug Waaghar obchází pevnost Galu'Gund a vyřvává:
Ug už byt nasrana jak Gujek furt špatně rozhodovat agh jak byt slaba! Bumhug chtit byt teď načelnik od Wagnag! Ug teď vyzyvat Gujek na boj!


RE: Novinky - Gheed - 06.01.2014

Bumhugovo vyřvávání bylo vyslyšeno. Naštvaný Gujek vylezl z pevnosti a oznámil Bumhugovi ať se připraví na boj, že se ještě rozhodne kdo je slabý.
[Obrázky: xys0nQg.png]

Po přípravách se i s tlupou přihlížejících vzdálili kousek od Galu'Gundu, kde došlo k velmi krátke bitvě. Bumhug Waaghar srazil Gujek dvěmi ranami k zemi. Bumhug usekl padlému Gujekovi hlavu a začal se i s tlupou vracet ke Galu'Gundu.
[Obrázky: jnZV6HA.png]

Tam vyzdvihl Gujekovu hlavu a prohlásil se za náčelníka Wagnagů. Poté co s pár členy usedl k ohni.
[Obrázky: 8d0mszT.png]

Jak se znovu ohlédl po strážích, tak zjistil, že všechny zmizely. To ho neskutečně naštvalo a rozhodl se je hledat. Vydal se tedy do orčí pevnosti u Isharu, kde na něj a jeho tlupu začaly útočit stráže. Bumhug s nimi vedl dlouhý boj až byl nakonec donucen se stáhnout.
[Obrázky: S71cEVv.png]

Po cestě zpátky se prohlásil náčelníkem všech nezkažených orků.
[Obrázky: CIP6WDN.png]

Poté co znovu dorazili do pevnosti, Bumhug vedl krátky proslov a rozhodl, že musí sehnat mladé orky do pevnosti. Proto vyslel všechny členy tlupy do různých měst aby přivedli všechny mladé orky. Jak tak Bumhug seděl nad ohněm a přemýšlel, jak je možné, že ho orkové ze stejne tlupy zradili, tak někdo začal bušit na bránu. Bumhug vyšel na hradbu a kouká, kdo ho to v tuhle chvíli otravuje. Kousek od hradeb uviděl nějakého člověka,který mu byl trochu povědomý, jak na něj volá, že by si chtěl promluvit s náčelníkem. Bumhug mu naštvaně odvětil, že náčelníkem je teď on a že co chce. Pak ten člověk začal něco blábolit o Gobrugovi, elfech a lidech, Bumhug ho téměř neposlouchal, protože stále přemýšlel nad zradou. Poté ho Bumhug bez velkých řeči poslal velmi příjemě pryč a za nim i jednu šipku. Následně znovu usedl k ohni.


RE: Novinky - Ghorag - 06.01.2014

Jednoho odpoledne se Hugbum líně poflakoval v Galu'Gundu, když ho do nosu praštil slabý závan známého smradu. "Co to tu skřeťácky smrdět?", ptal se sám sebe, "Tady nebýt žádná skřeťák". V tom uslyšel zabouchaní na bránu, vylezl tedy po žebříku nahoru, aby se podíval, kdo se to dobývá dovnitř. Bylo jasno. Venku stála skupinka skřetů a něco jeden přes druhého pokřikovali směrem k Hugbumovi, rozuměl jim jenom "Dát nám pefnóóst". "Žádná pevnost nedostat, táhnout pryč a neotravovat tu!", zařval na ně Hugbum, ale jako odpověď dostal několik šípů od skřetích lučištníků. Rozhlédl se kolem, bratr Bumhug byl pryč, musí bránit Galu'Gund sám! Uviděl Opoguka, který zrovnal vstal od ohně a čekal, co se bude dít. Hugbum věděl, že má před sebou jediného spolubojovníka, který mu pomůže v boji. "Opoguk, tady mít zbraňák a helmák a jít bránit pevnost, Hugbum střílet shora šípáky!", křikl na Opoguka. Ten jenom přikývnul, vzal věci a s bojovým křikem skočil z hradby přímo mezi skřety. Boj to byl krvavý, Opoguk sekal kolem sebe a Hugbum do nich posílal jeden šíp za druhým. Situace se vyvíjela dobře, oba byli jen lehce zraněni, pobili několik skřetů a jejich náčelníka těžce zranili. V tom se však umírající skřetí náčelník z posledních sil vymrštil a Opogukovi zasadil těžkou ránu, ten se sesul k zemi. Když Hugbum viděl padnout svého spolubojovníka, zařval a prostřelil skřetímu veliteli krk. Skřeti se lekli, bez velitele přestali být tak bojovní a začali utíkat. Dorazit ty, kteří nestihli ustoupit bylo hračkou. Po boji Hugbum okamžitě vyběhl z pevnosti a začal obvazovat Opogukovo tělo. "Opoguk, neumirat, Galu'Gund potřebovat taková silná bojovník!" Bylo však pozdě, Opoguk padl v boji při obraně Galu'Gundu. Zdrcený Hugbum vyhloubil pod stromy na břehu jezera mělkou jámu a opatrně do ní uložil Opogukovo tělo. "Ubohá Opoguk", povzdychnul si...

[attachment=1477]


RE: Novinky - Nevrin - 08.01.2014

Krátce po zabití Gujeka proběhl v Pevnosti následující rozhovor.

Puch: Gobrug!
Gobrug: *Vzhlédl k Puchovi na strážním postu nad Branou*
Puch: Potrebovat vedet, co delat dal. Wagnag ted nas nepritel, kdyz zabit Gujek?
Gobrug: Wagnag delat co mladej ork muset delat. Gujekovi patrit smrt.
Puch: Gujek nebyt porazen poctivě. On sam na 4 uruk
Gobrug: Chtit vladnout mladymu orkovi, co slyset slovo Gruumshe. Gujek vyrust vejs, nez kolik mu patrit. Gujek nebejt nikdy jeden z velkejch bojovniku a chtit nejakymu z orku vladnout. Dostat po cem volat.

Puch: Grum! Ale neresit problem, co mit uruk. Wagnag ted vest Bumhug. Wagnag porad tu. Zabijet uruk z pevnost!
Gobrug: Wagnag bejt ted uruk. At Puch otocit svuj starej krk kolem. At se rozhlidnout. Vsude videt mladyho orka. Bejt dvakrat deset a jeste vic mladejch orku na kazdyho z tech co pamatovat tolik, co Puch a Gobrug.

Gobrug: Jak dlouho stat Puch na tyhle strazi? Kolik jen rokuh?
Puch: Dele nez vydrzet jeden nacelnik u moc.
Gobrug: Ne o mnoho min, nez kolik GObrug chodit po svete.
Puch: Mlada uruk hloupa, když myslet, ze moct bojovat proti lidak. Muset najit Gogobund, at on rozhodnout.
Gobrug: Gobrug promluvit k mladymy orkovi od Galu Gund. Promluvit i za Gogobund.
Puch: Grum

Puch: Puch se nebat valka a smrt. Jen nebyt hloupa a nejit umrit pro hloupost jina uruk!
Gobrug: Bejt jen jeden uruk. Driv odejit starej Gobrug a Puch, nez mladej ork. Mladej ork zustat jako jeden ork. Tak tomu bejt co Gobrug pamatovat. Gogobund bud vladnout vsem, nebo jeden z mladejch orku vladnout vsem!
Puch: Puch mit za ukol branit pevnost! Gobrug zajistit, aby nemel Puch co delat!
Gobrug: At Puch branit Pevnost, nez Gobrug promluvit k orkovi od Galu Gund!
Puch: Grum


RE: Novinky - Gheed - 09.01.2014

Ke Galu'Gundu dorazil Gobrug. Ve vší snaze navázat s Bumhugem rozumnou konverzaci, ho Bumhug ignoroval a následně srazil k zemi. Omráčeného, celého od krve, ho nechal ležet před pevností.


RE: Novinky - Brak - 15.01.2014

Všem orkům z pevnosti Galu'gund řekl orčí strážný Wagnunk následujicí slova:

Ty uruk, poslouchat! Já nedávnej časa šmejdila po okolí naše pevnost, co z kamenůch a dřevůch být a narazila na díra v hromada kámen. Když Wagnunk zašmejdit až do díra, zjistit že díra plná medvědůch co černý, hnědoví i grizláci! Wagnunk nechat ty mědvěďouchy ale žít, aby oni namnožit a zajistit uruk dobrej boj!
Komu nestačit jen boj a chtít nějaká penízové, tak podívat na vývěska, co lovcůch být a třeba tam lístenka na medvědůchy z díra, najít!RE: Novinky - Gheed - 23.01.2014

Bumhug v Cyproně narazil na staršího, hlady vychrtlého orka. Bumhug se na něj znechuceně podíval a řekl:

Co ty tu dělat, taková slabá ! Co ty byt za uruk ! Teď se okamžitě zvednou a jit s ug. Ty teď makat pro ug a za to dostat pořadna žradlo!

OOC: orčí vendor z cyprony, nyní na tržišti