Hodnocení tématu:
  • 4 Hlas(ů) - 4 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Cech] [Archiv] Synové Dharamu
#1
Synové Dharamu


Půjdeme-li po pramenech vzniku společenství a rodového klanu Dharam, dostaneme se do kdysi bezvýznamné rybářské osady, Khaldor. Kdysi dávno však tato osada začala těžit ze své dobré pozice a brzy se stala městem plných kupců. Městem kde většina obyvatel byla pokrevně příbuzných. Brzy se tato bohatá osada, stala terčem útoků banditů a kočovných orků, či dobrodruhu toužících po bohatství. Khaldor nikdy nedosahovala velikosti a moci velkých pradávných měst jako Ishar, její síla spočívala v armádě, jejíž loajalita byla vůči veliteli zpevňována tak, že se uskutečňovaly sňatky v rámci armády, až vznikla v podstatě vojska pokrevně příbuzných. Nový rekruti se museli přiženit do nějaké již vojenské rodiny. Díky tomuto dosahovali velkých úspěchů a jednotného klanového názvu po rodu Drahamů, kteří v podstatě domobranu povýšili na malou schopnou armádu a z jejichž rodu přišly první nevěsty. Na počátku bylo 13 panen, dcer Shalawara Dharama, jenž byl první velitel domobrany, velmi dávného času před pohromou, který své dcery provdal svým věrným důstojníkům a z jejich sňatku vzešlé potomstvo, dcery a synové dále šířily krev klanu Dharamů mezi ostatními. Před pohromou již byla všechna vojska zcela v příbuzenském vztahu, říkali si synové klanu Dharam, synové Dharamu, Shalaworo štíty a meče. Morálka byla naprosto na výši, ale stalo se to, co nikdo nezamýšlel, kdy zradou se pro Khaldor ve chvíli nejtěžší stala právě tato vojska, postavená na rodové příbuznosti. Když přicházela pohroma a tisíce uprchlíků prchalo k Isharonu tak vznikl ohromný chaos, což využilo mnoho potulných band a kmenů orků, kteří se chytly příležitosti něco ukořistit a vyplenit. Tato vlna nebezpečných, band přímo mířila přes Khaldor a tehdy se Generál Straktahar Dharam, který byl prapravnukem Shalawara Dharama, rozhodl, že přednější mu jest zachránit životy svého rodu, velkou rodinu Dharam, než snažit se bránit obyvatele města proti nespočetné přesile, avšak toto rozhodnutí nemohl nechat jen na sobě a tak se zeptal rodin klanu Dharamu, ti s jeho postojem souhlasily a tak celé Dharamské vojsko před bojem odtáhlo z bitevního pole. Potulné bandy dorazily do Khaldoru a celé město nemělo žádnou šanci k obraně. Město převážně postavené z dřevěných staveb, brzy lehlo popelem a ulice zaplavil křik starců, mužů, dětí a žen, kteří byli vydáni na pospas svému krutému osudu. Dlouho se synové a dcery Dharamu se slzami v očích otáčeli za křikem a světlem hořícího města, avšak již nebylo cesty zpět. Brzo přišly výčitky svědomí. Generál od té chvíle započal chodit celý zahalený v černém a po zbytek života téměř nepromluvil, ale před tím než se téměř odmlčel na zbytek života, žádal si přísahu svých mužů, ať začerní si pláště jako symbol smutku nad padnutím Khaldoru, jejich jediného domova a přísahat že tyto pláště nesundají, dokud opět neobnoví Khaldor a nepostaví pomník všem zemřelým v Khaldoru. Ze všech synů a dcer Dharamu jich do Isharu po dlouhé, předlouhé pouti dorazila jen malá hrstka, nyní se opět po Isharu hledají a snaží se spojit opět v klan Dharamu. Nuže! Synové a dcery Dharamu! Klan Dharam vás volá! Všechny meče a štíty Shalawara!
Nejvýše jsou v klanu Dharam v současnosti postavení tito Generálové v přímé pokrevní linii Shalawara Dharama:
Marradar

Po rozložení společenství, se tito rozhodli obnovit čest a zašlou slávu rodu Dharam a naplnit přísahu, kterou kdysi složili, jejich předkové.
O krocích, které jsou nutné k naplnění přísahy, rozhodují společně hlasováním, při válečné radě, přičemž se berou ohledy na názory dalších členů rodu.
Nyní sídlí v Isharu, avšak láká je stále jejich vzdálená domovina a klid od rušného dění velkoměsta, jakým Ishar je.
Nyní přichází čas velkého hledání zbylých členů rodu Dharam.

Odpovědět
#2
Jak se připojit k Synům Dharamu?


Při pohromě mnoho synů a dcer Dharamu ztratilo pamět a nepamatovaly si nic z minulosti, avšak symboly a pohledy na černé pláště a prapory klanu Dharam jim připoměly jejich slávu a rychle se vydaly směrem do provizorního sídla a sběrného táboru klanu Dharmu.
Tam čekala je povinnost, říci jakým způsobem žili a zopakovat přísahu kterou kdysi složil každý člen(skutečným zájemcům bude poslána soukromou zprávou, jinak tuto přísahu znali jen členové Dharamu, proto jakmile ji IG zopakuje na požádání, jste brán automaticky za člena a automitcky se přísahou zavazuje Chránit Dharam a následovat Vůdce Dharmu. Pro přihlášení pište soukromou zprávu Onassisovi-Marradar jedinému vůdci klanu)
Odpovědět
#3
Hledání kouzelné žáby pro Lady
bylo to v létě 6. Luny, roku 283. Kdy stráž hledala dobrodruhy, kteří by byli ochotní jíti pro unesenou magické stvoření v podobě žáby, které patřilo Lady. Jeden z Drahamů, mečů a štítů Whalasara, klanu Dharam, šel právě kolem a neváhal a ve jménu helma! K výpravě se připojil!
Výprava byla v temné sluji, avšak samotný helm vedl kroky nebojácného Dharama, jenž necítil strachu! Dlouho bojovali když mladý Dharam Drathart od družiny se odpojil, neboť helm pro něj měl jinou cestu, která vedla k žábě a pokladu ohromnému, poklad mladý Drathart nechal stranou a ihned se vrhnul po magickém stvoření v podobě žáby a dovedl jej na místo určení. Tam předal jej a odměny dostal, avšak stráž zmatená ji považovala za blud a napadla ji. Tak jako tak Mladý Draham uspěl, neboť šel cestou kterou mu určil helm a všechny zkoušku a nástrahy zdolal.
Odpovědět
#4
Farrianova pouť


Bylo to na jaře 4 Luny roku 285 kdy generál Farrian vůdce klanu Dharam,z rodu Shalawara podstoupil dlouhou pouť po světě věříc,že najde syny a dcery Dharmu a obnoví tak zašlou slávu klanu.Jeho pouť skončila neúspěchem a po dlouhém hledání se vrátil zpět do okolí Isharionu.Doma ho však nečekalo vřelé přivítaní od sestry Matanji a bratra Drathara jak si zprvu myslel.Klan Dharam byl v troskách!! Drathart se pod tlakem okolností vrhl na dráhu zločinu a vstoupil do cechu Bratrstva, kde se po sléze stal jeho vůdcem.Matanja zůstala na vše sama a tak se rozhodla následovat Dratharta do Bratrstva.Farrian byl zdrcen! Vše co bylo po pohromě vybudováno, bylo pryč. Zármutek v jeho srdci rostl a Farrian přestával doufat,že klan Dharam bude zase jako dřív, v jeho největší slávě. Jedinou nadějí zůstával jeho syn Marradar. Pak se stalo to, co Farrian nečekal, byl přepaden bandou potulných nájezdníku. Po těžké bitvě byl těžce raněn a bylo jasné, že se nedožije druhého dne. Na smrtelné posteli sepsal závěť, kde jmenoval svého jediného syna Marradara generálem a jediným vůdcem klanu Dharam. Tuto listinu předal bratrovi Drathartovi a prosil ho, ať vyhledá Marradara a předá mu listinu s dědictvím.Drathart slovo dodržel a našel Marradara.
Marradar zdrcen zprávou že otec zemřel, složil přísahu že pro slávu klanu Dharam udělá vše a pomstí svého otce.

Já generál Marradar vůdce klanu Dharam,z rodu Shalawara,syn Farrianův volám bratry a sestry, meče a štíty Shalawara. Klan Dharam vás potřebuje!!!
OdpovědětSkok na fórum: