Hodnocení tématu:
  • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[RP|Cech] Goren-Zarští bojovníci
#1
"Trpaslík Fenek zvaný Zuřivcem dává na vědomí, že armáda trpasličí je obnovena!"

Gnom se rozhlédl po Chrámové třídě, na které krom sedících a stále něco pokřikujících obchodníků nebyl zhola nikdo.

"Spolek bojovníků Goren-Zarských po dlouhých letech Pohromy znovu vzniká, aby sdružil všechny bojovníky a střelce národů trpasličího a gnomího pod jedno vedení! Světu je třeba ukázat, že síla, chrabrost, odvaha a zuřivost trpasličích bojovníků nezmizela a stále přetrvává ve stejné síle, v jaké ji pamatujeme z dob před Pohromou! Z dob, kdy Goren-Zar byl pýchou trpasličího národa a kdy armáda Goren-Zarská nebyla pouhým heslem, nýbrž spolkem uznávaným a ctěným! Je to spolek s dlouhou tradicí a pevný jako skála, který při obraně Goren-Zaru před Pohromou sehrával jednu z nejdůležitějších rolí. Jeho členové byli mnohokrát vysláni do bitev, o kterých by člověk či elf řekl, že jsou předem prohrané, avšak trpasličí duch a um mnohokrát ukázali, že nic není nemožné!"

Bard se opět rozhlédl a po zjištění, že se na něj pár obchodníků dívá, přidal na hlase.

"Trpasličí armáda zdolala mnoho nepřátel a zvrátila vývoj mnoha bitev, které by pro Goren-Zar znamenaly jistou zkázu! To právě jí můžeme být vděčni za to, že se naše domovina nestala dávno před Pohromou domovem hadího národa Yuan-Ti, který se naše město pokoušel za pomoci skřetů, obrů a dokonce i obřích brouků zdolat!

Byli to právě členové armády, kdo se mnohokrát probili celou linií obléhatelů a doručili žádosti o pomoc lidem a elfům a kdo se postavili nechvalně známým mrazivým obrům, kteří spolupracovali právě s Yuan-Ti, a vyjednali s nimi smír!"

Gnom se podíval na obchodníky a znovu se zahleděl do svitku v jeho rukách.

"Spolek Goren-Zarských bojovníků verbuje! Přihlásit se může každý, kdo má silnou paži či přesnou mušku, každý, kdo si troufá stát se členem trpasličí armády, se ctí nosit její plášť a ukázat světu, co to znamená být trpaslíkem! Ehm, a gnomem," dodal polohlasně.

Pěvec si povzdechl a pokračoval v monologu.

"Podmínky pro přijetí a bytí ve spolku nejsou nic v porovnání s tím, co armáda v minulosti vykonala. V podstatě je jen potřeba dodržovat pár základních pravidel, se kterými by však žádný trpaslík neměl mít sebemenší problémy!

Zaprvé je to být čestný! Správný trpaslík ani neví, co to znamená čestný nebýt! Vycházejme z toho, že trpasličí slovo je pevné jako skála a ani sebelepší krumpáč ho nedokáže zlomit, to by mělo stačit.

Zadruhé, poslouchat rady a přijmout jakoukoliv pomoc! Nemyslete si, že jen ti nejstarší a nejzkušenější vědí, co je to nejlepší! Už v minulosti jsme se přesvědčili, že dobré nápady vznikají v každé hlavě, ať už je to hlava mudrce či malého chlapce, a že pomoc nemusí přijít jen zevnitř, že pomoc orka či člověka je stejně cenná, jako pomoc trpaslíka!

Zatřetí je to disciplína. Řád musí být a v armádě to platí dvojnásob, jinak by se bojovníci povraždili mezi sebou! Rozumné nařízení shora by mělo být splněno a je jen na vás, jak to uděláte, pokud to bude řešení rozumné a konečné.

I v třetím pravidle je však možná výjimka a to v případě, že nařízení shora je v očividném a nevyvratitelném rozporu s cíli armády, jde-li o řešení osobních sporů zadavatele, prokáže-li se, že zadavatel je zrádcem národa nebo že úkol povede k jisté smrti vykonavatele a ten na to nebyl upozorněn nebo s tím nesouhlasil!

Páté, prozatím poslední pravidlo, je věřit v Moradina v jakékoliv situaci! Fenek tvrdí, že při Goren-Zarském obléhání a následně i po Pohromě se již několikrát tradovalo, že Moradin není a i kdyby byl, že na trpaslíky zapomněl! Není tomu tak! Moradin je v našich srdcích pořád a i když se vše neděje podle našich plánů a jsme na pokraji smrti, vždy jde o zkoušky naší pravé víry, víry v nebeského kováře, v našeho otce.

Zájemci o vstup do armády nechť se zapíší do knihy spolku v trpasličí svatyni a vyčkají oznámení o přijetí Fenkem Zuřivcem, správcem svatyně a maršálem Goren-Zarské armády."

Gnom se letmo rozhlédl, zatímco roloval svitek. Poté se usmál a vydal se směrem ke svatyni.
Když potkáte člověka, který tvrdí, že ví všechno nejlépe, věřte mu... kdo jiný by to měl vědět lépe, než on sám.
Odpovědět
#2
20. Toru, rok 296.

Devatenáctého Toru roku 296 se trpasličí armáda podílela na druhém útoku na zbojnickou pevnost severozápadně od Cyprony. Tentokrát byla výprava úspěšná a pevnost se podařilo dobýt. Dá se říci, že je to první malé velké vítězství, na kterém se armáda Goren-Zarská podílela po příchodu Pohromy. Jistě to nebude poslední bitva, k jejímuž vítězství pomůže rudá barva plášťů našich bojovníků!

Vtahy mezi naší armádou a Cypronskejma sou vřelý a doufám, že tahle výhra je jenom utuží. Je to jedna z událostí, který by nám mohly významně pomoct při návratu do naší domoviny, protože nám z cesty zmizela další překážka a navíc má pevnost strategickou polohu vůči Goren-Zaru, takže by se možná v budoucnu, při dobejvání Goren-Zaru, mohlo jednat o stanoviště našich jednotek.

Fenek
Když potkáte člověka, který tvrdí, že ví všechno nejlépe, věřte mu... kdo jiný by to měl vědět lépe, než on sám.
OdpovědětSkok na fórum: