Hodnocení tématu:
  • 1 Hlas(ů) - 5 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[RP] Odin a obr
#1
Přepsáno několik odstavců z kroniky trpaslíků:

Zapsáno 22. Toru, 296. roku
V tento den jsme si s několik členi Normeku vyrazili do hospody U Zpívajícího Korbele. Když v tom se tam vpotácel jeden trpaslík (připsáno: Odin se jmenoval) a začal mluvit o nějakých obrech, co napadli jeho průzkumnou skupinu, která se šla podívat ke Goren-Zaru. Též řekl, že tam je jeden tak velkej, že rozšlápl jednoho gnóma na placku. Ach ten chudák.
Neváhali jsme ani chviličku, vždyť každý trpaslík vždy pomůže svému bratru v nouzi.

U vodopádu za Cypronou jsme narazili na zával, který jsme museli odstranit co nejrychleji, protože za ním bojoval o život jeden náš bratr s obrem. Zával jsme odkopali včas a obra zabili. Ten trpaslík nám pověděl, že patřil do průzkumné skupiny a podařilo se mu obrům utéci. Následně nám pomáhal v krutých bojích s obry.

Bohužel, přemohli jsme sice mnoho obrů, až na toho největšího a pár dalších, ale zastihla nás nepřipravené Bolest. Bylo to něco nečekaného, protože každý přece ví, že se Bolest nepohybuje, to už však odedneška není pravda. Nejdřív to začalo postupným hučením v uších a skončilo to zešílením některých z nás.Zde zápis končí a následují aktuálnější informace:

15. Toru, 298.roku
Už uběhlo několik let, od této výpravy, která skončila katastrofou, ale též to byla katastrofa i pro obry. Proto je nutné ji dokončit, než se obři zcela vzchopí do původních sil, ne-li ještě větších. Nyní zbývá jen svolat dobrodruhy, co se nebojí překážek a jít pomstít naše padlé bratry. Bohužel, Bolest se objevuje stále častěji na místech, kde nemá co dělat, proto všichni musejí být obzvlášť opatrní.

(ooc: Event je sponzorován GM Sokarem)
Odpovědět
#2
18. Toru, 298 roku
Po porážce vůdčího obra, se ukázalo, že má bratra, který přebývá v hoře Svědomí, obklopen jeho služebníky, ...nyní už přebýval. Byl poražen stejně tak jako jeho bratr a ukázalo se, že každý z nich má kámen s vrytou větou. Psalo se na nich, že ten, jenž chce najít jejich pána, musí projít hlubokým lesem.

V tom lese jsme našli podivnou svatyni, na sloupech okolo se psalo, že pod ní je snad pohřben hliněný golem. Nějakým způsobem se nám podařilo vyvolat jakýsi portál, ale byl užitečný jen pro naše oči, ne těla. Po otevření portálu, se začala pohybovat socha na vrcholu té stavby a začala k nám promlouvat. Prý střeží vchod k Pánovi, a že může projít jen jeho služebník. Po otázce, co musíme udělat, abychom mohli projít, řekla, že chce krev bytosti v sochu vytesanou a nějakou magickou formuli.

Nikdo z nás neměl tušení, co po nás chce a po marných pokusech zjistit více, socha opět v kámen upadla a my jsme byli nuceni odejít.
Odpovědět
#3
15. Toru, 299. roku
Po příchodu na ono místo, jsme zpozorovali ducha, jak se snaží uzavřít portál, který jsme minule otevřeli. Určitě k jeho nelibosti, jsme ho poslali zpátky za jeho bohem a zjistili, že portál už je plně funkční. Na druhé straně nás čekalo nemilé překvapení. Byl to ostrov a na něm pyramida a na ní plno bojovníků, kteří ji chránili.

Jinak než masakr to popsat nejde, protože mnoho padlých bylo na obouch stranách, ale díky Moradinovi, který nám dodal sílu a zatvrdil naše srdce železem, jsme je porazili. Ukázalo se, že pyramida je vlastně podivnou hrobkou s podivnými nápisy. Po přečtení jednoho z nich na vhodném místě se otevřel portál, který přivedl podivnou bytost.

[Obrázky: scaled.php?server=705&filename=99765238.jpg&res=medium]

Ta nám slíbila, že dokáže splnit různá přání, avšak, vždy za ně bude požadovat nějakou oběť. Po otázce, jestli ona ovládá obry, kteří tohle všechno započali, odpověděla, že to bylo jedno z přání ochránců pyramidy.
Naše přání bylo prosté avšak velmi důležité: "Jak máme porazit Bolest, která sídlí v Goren-Zaru?" Ona bytost se zamyslela a povídá nám, že se musí vrátit do svého světa a poradit se s "krajany". Po jejím odchodu jsme odešli i my, s tím, že se máme vrátit nejdříve za 2 dny.

Vrátíme se ale později a budeme připraveni na všechno.
Odpovědět
#4
22. Toru, 299. roku
Zájemců o výpravu bylo tentokrát mnoho. Tím lépe, protože každá pomocná ruka se nám hodila.

[Obrázky: scaled.php?server=508&filename=20110422o...res=medium]

Po příchodu k portálu a vyvolání bytosti, nám pověděla, že přání splní poté, co jí přineseme nějakou kytku.

[Obrázky: scaled.php?server=24&filename=20110422od...res=medium]
[Obrázky: scaled.php?server=31&filename=20110422od...res=medium]

Samozřejmě jako vždy, to mělo nějaký háček a ten byl, že tu kytku a její semena ukradla nějaká skupina lidí z okolí.

Okolí jsme prohledali a našli podezřelou ženu, která nám pak po výslechu řekla, že na jihu je pevnost, kde žije.

[Obrázky: scaled.php?server=27&filename=20110422od...res=medium]

Bohužel, ani to se neobešlo bez problémů, protože strážce brány pustil jen jednoho z nás a to gnómského kováře Holbu. Ten tam byl zajat a vyslýchán, naštěstí se mu podařilo uzavřít dohodu se strážcem, který prý předá naši žádost o semena svému vůdci. Poté byl propuštěn.

[Obrázky: scaled.php?server=689&filename=20110422o...res=medium]
Odpovědět
#5
".....Bohužel, ani to se neobešlo bez problémů, protože strážce brány pustil jen jednoho z nás a to gnómského kováře Holbu. Ten tam byl zajat a vyslýchán, naštěstí se mu podařilo uzavřít dohodu se strážcem, který prý předá naši žádost o semena svému vůdci. Poté byl propuštěn."

*Příběh se otočil v pohled Gunnarovýma očima, tedy z opačné strany barikády...*
"Co se to tam motá kolem těch chuligánů za podivnou postavu? A proč ta postava volá rádoby ženským hlasem naše tajné heslo značící poplach?"
Gnóm se vyjadřoval přítomně a oproti skupině obtěžkané zbraněmi se snažil vyjednávat. Gunnar ho po krátké diskuzi vpustil do pevnosti. Gnóm se rozběhl po okolí vnitřku pevnosti a hnedd začal všechno osahávat, dokonce zatáhl za páku otevírající bránu. "Co to tam děláš zmetku???" Gnóm schytal tržnou ránu od letícího šípu a zhroutil se na zem. Lidé z pevnosti ho odtáhli do ohrazené budky a vyčkali až se probudí.
*Později....*
"Dobrá pustím tě tedy, ale už žádné nepodložené konání!" *Varovně vztyčil prst*
Gnóm ho přesvědčil o dobrých úmyslech a cíli. Mezitím co Gunnar odešel za náčelníkem poradit se co s tím, gnóm živě vyjednával s obyvatelstvem pevnosti. Gunnar se později dozvěděl od místní farmářky, že gnóm pislíbil pomoct jejich věci. Takže tedy opravdu neudělal špatně, když vyhověl a náčelníkovi představil zájem oné skupiny o onu záhadnou květinu - "Silenku bezlodyžnou" prý.

*O mnoho ne však příliš dní později...*
"Vítej Holbo, rádi tě vidíme!" Konverzovali v podstatě přátelským způsoběm, plno úsměvů a v rámci společenského chování plně a velmi kladně. Po vícero nvštěvách gnóma, který se naproti ostatním z města skupinu v pevnosti toleroval, přijímal, asi i obdivoval?
"Náčelník Tě vyčkává ve své chýši!" *tváře se vážně jako při zkoušce dospělosti*
Jak přecházeli po dvorku mezi palisádami, gnóm vyprávěl plný entusiasmu, máchaje rukama jako divous okolo sebe, melouc pátý přes devátý, Gunnar vyrozumněl, že ten mužik v oranžovém pomohl už zase jejich věci, tím, že jako znalec kovů a krajiny, předal svá cenná zjištění jejich kováři Amadovi, který poté vskutku podstatně navýšil produkci vybavení jejich rostoucí komunitě. Vpustil gnóma s majestátním jednáním k jejich náčelníkovi. Zcela nenuceně, místní náčelník je opravdu postava vzbuzující respekt.... Přes tvář hluboká jizva, na hlavně trofej z obřího medvěda s tesáky jako noži..
Když se otevřely dveře, zahlédl v gnómově obličeji zvláštní radost ae i obavu.
Gnóm mu důvěrně a opatrně sdělil o čem s náčelníkem mluvil.
"Jsou to nějací nomádi, nebo divoši, spoře oblečení, kteří sídlí dále na jihovýchod.. Už jsem tam projížděl a mapoval tu oblast. Mají tam tkovou malou osadu. No,... *obávavě* snad seženu já nebo můj cechmistr dostatek dobrodruhů a tu pakáž vyprášíme!"
Prohodili pár přátelských vět, podali si ruce a konečně se rozloučili.
"tak já pádím, předat poselsví Gergovi, mistru mého cechu, on s verbováním určitě dobře poradí, to on umí!" Gnóm se sice hbitě, ale pořád komicky vyhrabal do sedla koně, a roděl se tryskem směrem k těm špinavým městům.
Gunnar se ještě ohlídnul a musel se smát když viděl jak podivná postavička pohopsává mezi stomy v sedle jako když se má ve větru utrhnout hruška ze stopky na stromě. Vál příjemný vítr, spolu s naoranžovělým nebem pocítil život zeminy pod nimi a nebe nad jejich hlavami.
"život je hříčka" odplivnul s a jal se zas hlídkovat....

Sepsal koko.price alias Holba
Odpovědět
#6
13. Toru, 300. roku
Konečně se nám podařilo získat požadované semeno, ale jako vždy se to neobešlo bez problémů. Holba se dohodl s vůdcem oné osady, že když mu pomůžeme vyhnat nějaké nomády, kteří přicházejí od východu a otavují jim život, tak nám semínka oné rostliny vydá.

Nomády se vyhnat podařilo, i když postavili barikádu, která se nakonec ukázala jako neúčinná. Zdá se, že nějaký čas potrvá, než se opět vrátí.

[Obrázky: 69327109.jpg]

Když jsme vůdci osady oznámili, že jsme svoji část dohody splnili, tak nás poslal za farmářkou a ta nám vydala jedno semeno. Očekávali jsme jich více, ale prý ji jich už více nezbylo, no... nedalo se nic dělat a tak jsme vyrazili k portálu. Bohužel, ona bytost, jenž požadovala semeno si náhle usmyslela, že chce kytku a tím se odporoučela.
Odpovědět
#7
Dny se táhnou a kroutí jako rostoucí chmel po tyči. Mnoho věcí bylo zapomenuto a mnoho nového se událo. Jen málo z trpaslíků ženoucích se směrem ke Goren-Zaru a dělajíc vše proto, aby opět spatřili svou domovinu ještě žije. Mnozí trpaslíci si mnou vousy a přemýšlí kam se jejich naděje v podobě kytky ztratila. Avšak nakonec se oběvují i ti, kdo chtějí pokračovat. V trpasličí jeskyni u Isharu se objevily mapy a zprávy o brzkém tajném shromáždění trpaslíků ať už celých rodin či jednotlivců. Celý tento nečekaný čin je zahalen roužkou tajemství.

OOC: Tento sněm se bude konat v pátek 9.12.2011 více informací bude poskytováno v uzamčené častí trpasličího fora kam po napsání PM dám po uvážení trpaslíkům přístup a dále také RP formou v trpasličí svatyni .. zalozeni postavy pro rychle zjisteni informaci ze svatyne se mi nebude libit xp

Naplanovany quest na 9.12.2011 posouvám na příští dlouhou a neurictou dobu z osobních důvodů. Což neznamená, že si sněm nemůžete udělat sami. Děkuji s omluvou GM Sokar.
„Hledej to co nevidíš, i v temnotě pravdu zříš, nepřítel se neukryje, o čem víš tě nezabije.“
Odpovědět
#8
Gerg: "Jak máme porazit Bolest, která sídlí v Goren-Zaru?"
Lanahasina: Anooo tak zníí
A vššššak nejssssem ssssi jisssta zda mohu odpovědet na tuto otássssku
Muzu tě všššakk k její odpovědi navésssst
Gerg: *zamračil se ještě víc*
Tak mluv!
Lanahasina: Tato sssíííla
Je jina nez proti jake jsssssem kdy bojovala ci vy
zdaa ssse
Ze za touto sssilou sssstoji nejaka ssssilna vec
Bytossst ci predmet tezko rici
Ktera z neceho cerpa ssssvou sssilu
Proti této ssssííle existuji jiste amulety
ssschopne udrzet vasi mysl proti ssssile
která je popohanena necim velmi zlym
To co pohani ssssilu ale neni ssssamo a potrebuje jisssstou pomoc
Mely byste bysssste najit nektere z amuletu
a zjisssstit cim se ta sila krmi
az odriznete prisssssun ... dotycne bude muset opusssstit vasssse mesto
sssssem sssi jisssta
ze sssssila z amuletu ci jeho ssssoucasti
ssse tahne ze ssssamotneho mesta
z ktereho ssste priššly
A take po nem nekdo jiz patra
mozna nevnimajic k cemu muze poslouzit
Marilla: a kdo to je ?
Lanahasina: Tak daleko jiz našššše dohoda nesssahá
Gerg: *zamračil se*
Lanahasina: A však je vždy nejlepsi začít od nejmocnejššších až po slabššší
Gerg: tak díky za odpověď!
Lanahasina: Rado sssse ssstalo
Gerg: *kývl*
Lanahasina: *Otočila se*
*Postava pomalu mizi v portalu az do nej vleze i ocas a portal se zavira*
OdpovědětSkok na fórum: