Hodnocení tématu:
  • 4 Hlas(ů) - 4 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[RP] [Město] Cyprona
#21
události posledních dní očima Valerie

24. čtyřdne 320. roku za mnou přišla Eržika, celá rozčílená. Doslechla se, že prý nějaký kněz či akolyta pořádající v poslední době několik kázání v Isharu má v plánu zavítat i k nám, do Cyprony. Obsah jeho kázání zřejmě mnoho lidí nezanechává v klidu a někteří dokonce nešetří výhradami či přímo nadávkami. Tak se na to dívá i Eržika a dokonce sdělila, že ho hodlá vyvést z města, neboť jeho kázání jsou pro nás snad přímo urážlivá. Snad jsem se měla v tu chvíli ohradit výrazněji, ale rozleželo se mi to v hlavě až o něco později. Prozatím sem tedy pouze vzala na vědomí, co Eržika ríká a nijak zásadněji jsem se k tomu nevyjádřila.

Později toho dne mi však začala docházet závažnost a možné dopady celé situace a tak jsem se jala sepsat dopis pro komtura Grotana, který má na starosti isharský chrám a pod nějž by měl daný kněz spadat. V dopise jsem nastínila celou situaci a zdůraznila, že Cyprona nemá v žádném případě v úmyslu být proti Helmově církvi či stavět se proti jednomu z kněžích či akolytů. Rovněž jsem požádala komtura o intervenci a naznačila, že můj zájem jakožto vévodkyně a svrchované vládkyně Cyprony spočívá v klidném a mírovém řešení celé situace.
Během krátké chvíle již k Isharu uháněl poslíček s dopisem a malým váčkem peněz za svoje služby v kapse.

Ještě něco však bylo třeba vykonat a nebyla to pro mě příjemná ani veselá povinnost. I takové však přináší moje pozice - koneckonců politika není jen o dělání hezkých věcí a někdy je nutné dělat i to, co nechcete. Zájem vévodství je však jasný a nebylo proto zbytí. Dala jsem si povolat Grommara, abych s ním promluvila o tom, co bude třeba.
Během chvíle dorazil a již jsme seděli naproti sobě u mého stolu. Nejprve jsme v klidu povečeřeli - trpaslík vypil trochu piva, neboť měl už ten den po službě a snědl řádnou hromadu čerstvě uvařeného masa. Tohle by tedy trpaslíkům opravdu šlo, ještě že život v hojnosti mi umožňuje uspokojit i takovéhle hosty.
Chvíli po večeři jsme začli hovořit...

"... a jak se ti líbí služba vévodství, veliteli.", zeptala jsem se ho s důrazem na jeho hodnost.
"No, paninko.. teda.. jasnosti, promiňte.. je to dobrá férová služba. Mužů mám málo, ale s tím se určitě brzičko něco udělá, žejo. Já si teda nestěžuju, to ne. Nejni to sice jak za války, kdy hlavy lítaly jedna za druhou a moji chlapi nadrženě chvátili do vřavy jak malý kluci, ale koneckonců, už nejsme žádný malý kluci jako kdysi a život plyne tak nějak v poklidu.. a hlavně že máme to naše pivíčko, no ne.. to tehdy.."
Trpaslík by jistě dokázal pokračovat ještě dlouho, zdálo se, že se hodlá ještě vrátit k lítání hlav a podobným kratochvílím, ale byl zavčas přerušen.
"A to si se právě dostal k tomu, co mi leží na srdci.", zastavila jsem ho včas a dolila mu tuplák, abych ho na chvíli umlčela.
"Nynější služba, ta si žádá jinačí věci, než tenkrát, to si sám dobře postřehl.", pokračovala jsem a sledovala, jak jedním mocným lokem vyprázdnil dobrou půlku tupláku. "Tehdy to bylo všechno jednoduchý, měl si svůj oddíl, viděl jsi nepřítele, tak jsi prostě zavelel a šlo to ráz naráz. Kdo se však v tom má vyznat dnes, mezi všemi těmi barony, lordy, vévodkyněmi a rytíři. Chlapa tvého ražení možná všechny tyhle načamčané tituly pletou, třeba ani neví koho poslouchat.. Ale hlavní je, co je tvým zájmem jako velitele městské posádky, o co v dnešní době jde nejvíc?", vyslovila jsem poslední větu spíš jako otázku a tázavě se podívala na Grommara.
Ten trochu zmateně pozvedl hlavu od krýglu a vykoktal: "No.. dneska hlavně o pivo, dobrou krmi, občas zmydlit výtržníky.."
"Jistě, jistě, ale obecně a pokud se budeme držet čistě zájmů vévodství?", tentokrát jsem radši nečekala na odpověď, aby nebylo třeba vyvozovat nějaké personální závěry. "No přeci - bezpečnost obyvatel, zájmy vévodství, rozkazy jediného svrchovaného vládce, to je to, co tě v dnešní době nejvíc zajímá. To je vlastně jediný důvod, proč jsem si vybrala právě tebe - protože ty si na tohle ten nejlepší kus chlapa na svém místě."
Poslední věta zazněla možná až moc úlisně a lichotivě a trpaslíka snad i trochu uvedla do rozpaků.. ale vypadalo to, že zahrála na správnou strunu.
"Ale jó, jó, jasný, já hlava železná jsem to už už chtěl říct", plácl se trpaslík do čela a velkou místností se rozlehl hlasitý dutý zvuk. Musí se nechat, že být to moje hlava, asi už mě dávají dohromady v lazaretu - aspoň něco se musí tomu trpaslíkovi uznat.
"No a z toho plyne..?", chtěla jsem to napřed položit jako otázku, ale pak mi došlo, že by nemusel být dobrý nápad čekat na odpověď a raději jsem hned pokračovala. "Z toho plyne, že kdyby bylo potřeba udržet pořádek a zabránit krveprolití, musíš poslechnout jen a pouze mě a tvoji muži jakbysmet. Musíš v případě hrozby dát jen a pouze na moje rozkazy i kdyby ti někdo jiný kdo je nebo byl tvým nadřízeným či přítelem dával rozkazy jiné. A to samé očekávám i od tvých mužů - musíš jim to vtlouct do hlavy stejně, jako si to vtloukl před momentem do hlavy sobě. Je to jasné?"
"Ale ovšem, jasnosti, vy tu přece velíte a je jasný že jak řeknete, tak se stane. A kdo se tomu snad hodlá postavit, ten dostane takovou po čuni..", velitel už už začal sahat po sekeře, snad aby názorně ukázal, jak se dává po čuni po trpaslicku.
Zastavila jsem ho raději gestem, aby něco nerozbil.
"Ale to snad ani nebude třeba, koneckonců jak jsem říkala, v dnešní době jde spíš o pořádek a o zabránění zbytečnému prolévání krve. Proto pokud tak bude znít rozkaz, tak naopak nikdo po.. čuni.. nedostane, ani kdybys to považoval za vhodné. Když rozkážu, že nikdo nebude dělat nic, tak budete jen stát v pozoru a nebudete dělat nic. Rozuměno?", poslední otázka už byla položena spíš vojenským tónem - tomu by snad mohl válečník jeho formátu rozumět.
"Jasnačka, když nic nedělat, tak nic nedělat.. s tim já ani moji chlapi určo nebudem mít potíže.", odvětil on a na chvíli se snad v jeho očích objevil záblesk inteligence či vychytralosti a na tváři se mu na moment objevil lišácký úsměv.
"Jsem teda ráda, že jsme se takhle rychle dohodli. Tady máš peníze pro sebe a své muže, rozděl je podle svého uvážení a pamatuj na to, o čem sme mluvili. Zajisti, aby i poslední z tvých mužů na to vždycky pamatoval. Tohle je mimořádný bonus, určitě si rozumíme, malé ocenění za vaše dosavadní služby. V příštích dnech buďte na pozoru. Teď můžeš jít.", chtěla jsem mít celý rozhovor už za sebou a podala sem mu malý váček, tentokrát však nikoliv se stříbrňáky, jako tomu bývá obvykle. Trpaslík ho přijal a měl se k odchodu.


Snad o dva čtyřdny později jsem získala nečekanou a překvapivou posilu, když jedna z mých dobrých zákaznic, Zoe, nabídla své služby bojovnice. Vzhledem k blížícím se událostem jsem nabídku přijala a pro začátek jí dala lehký úkol, aby šla obhlídnout situaci v kamenolomu. Úkol byl splněn rychle a bez potíží - zdálo se, že bude v blízkých dnech velmi užitečnou pomocnicí. Dokonce jsem jí musela nutit i odměnu, což je dobré znamení.


27., v den plánovaného kázání, jsem ještě narychlo zkontrolovala celou posádku města a nechala vzkázat Zoe, ať přijde na kázání též. Ukázalo se to jako správné rozhodnutí. Před začátkem kázání jsem prohodila s akolytou pár slov a nechala donést kamenný podstavec, na který sem usadila sochu Helma. Cena kterou jsem za ní kdysi vyplatila v dražbě byla astronomická, ale těch peněz jsem nikdy nelitovala - stačilo se podívat na její majestátnost a precizní provedení každého palce. Za tu cenu by se dal pořídit snad celý dům, ale některé věci mají hodnotu jiné povahy.

Jednu chvíli to vypadalo, že opatrnost tentokrát byla zbytečná. Celé kázání by proběhlo v poklidu, kdyby však v jeho průběhu nevtrhla mezi poslouchající obyvatele Eržika Nitková, dobrá to moje přítelkyně s poněkud horkou hlavou. Její štvavá slova zraňovala nejen toho akolytu a dost možná i celou jeho církev, ale dokonce se snad i stavěla proti mojí svrchovanosti. Vyzývala kněze k odchodu pod hrozbou ozbrojené síly, avšak okolostojící vojáci zůstali v napjatém pozoru dle mých několik dní starých rozkazů. Začínala jsem téměř vidět rudě a nebylo daleko tomu, aby rudá barva zbarvila i trávník u východní brány. Tak tak jsem se držela v mezích pouhých slovních reakcí, zvlášť v momentě kdy nešťastná zoufalá sestra uštědřila akolytovi políček do tváře. Doteď přemýšlím, jestli se snad donynějška bezproblémová, přátelská a poklidná sestra pomátla na rozumu nebo volala po božím hněvu. Stráže a Zoe po mém boku už už sahali po zbraních a i paže některých obyvatel mířily k pochvám, topůrkám a násadám zbraní.
Nejspíš jen důrazný rozkaz z mých úst a zřejmá hrozba ze strany předem připravených vojáků zabránili tomu nejhoršímu a dál už vše probíhalo opět jen na slovní úrovni až do doby, než kazatel za ozbrojeného doprovodu dobrovolně odešel k hranicím Isharionu.

Následky události lze teď jen těžko předvídat, protože ve hře jsou nejméně tři významné figurky. Jisté však je, že dnešního dne se mi podařilo zabránit jak okamžitému odchodu všech Helmitů z města a prokletí Helmem či vojenské intervenci, tak i bezprostřednímu prolévání zbytečné krve pouhých obyvatel a civilistů. Na jak dlouho a za jakou cenu však zůstává otázkou. Přesto jsem celou záležitost řešila podle svých nejlepších schopností a možností a měla jsem v patrnosti pouze vyšší zájmy celku a mám zato, že jsem ani nemohla konat jinak či lépe..
Snad brzký příchod jara přinese i vřelejší vztahy mezi všemi a nedojde na nejhorší. A pokud přeci, musíme být připraveni - pevní a jistí v našich semknutých řadách, hájící zájmy přesahující naše zanedbatelné malé osudy, prospěch a touhy jednotlivce, hrdost a svou vlastní cenu. To vše je ve srovnání s naším opravdovým cílem a úkolem zanedbatelné, ať už si říká nebo káže kdo chce co chce.
Valerie (Semper Fidelis) - kovářka, drátenice a slévačka, vévodkyně Cyprony
Odpovědět
#22
na vývěsce před Isharem, před Cypronou a před lazaretem v Cyproně se objevil následující vzkaz

Doslechla jsem se o odměně 50 zlatých vypsané na jednu z občanek Cyprony. Ráda bych dala na vědomí, že v případě obtěžování či dokonce napadení dané osoby bude po dotyčném hříšníkovi či hříšnících požadována pokuta ve stejné výši a eventuelně i náhrada škody poškozené osobě či práce v cypronském kamenolomu nebo jiný další trest dle situace. Občané našeho vévodství jsou chráněni nejen na našem území, ale i kdekoliv jinde.

podepsána
Valerie, cypronská vévodkyně
Valerie (Semper Fidelis) - kovářka, drátenice a slévačka, vévodkyně Cyprony
Odpovědět
#23
Na doporučení Zoe jsem dnes dala Grommarovi rozkaz k posílení hlídek na území vévodství a zvláště pak města. Rovněž vyzývám obyvatele a občany ke zvýšené obezřetnosti a ostražitosti. Zamykejte dveře, zavírejte okna a mějte se na pozoru. Hlaste prosím veškeré podezřelé aktivity vojákům, veliteli městské posádky nebo Zoe, která je v mých službách.
Valerie (Semper Fidelis) - kovářka, drátenice a slévačka, vévodkyně Cyprony
Odpovědět
#24
Ve městě byli dopadeni tři ozbrojenci v tmavém oděvu za nedovolené nošení zbraně, zesměšňování velitele stráží a vévodkyně a pokus o ozbrojené narušení svrchovanosti vévodství. Trestem budiž každému z nich práce v kamenolomu, 20 ran bičem a dva zlaté odškodného. Po čtvrtém ozbrojenci, který unikl dopadení, vyhlašuji pátrání. Hledaný byl naposledy viděn ve zpevněné kožené zbroji, s tmavým pláštěm a šerpou a toulcem přes rameno. Byl viděn na jízdním koni, po boku s bílým medvědem. Vypisuji odměnu 5 zlatých za jeho dopadení. Nejspíš se pohybuje na území království Isharionu.


Na vědomost se dává, že Gerard Stříbrokřídlý byl pasován na rytíře cypronského se všemi poctami.


Na vědomost se dává, že hledaný zločinec byl již dopaden.
Valerie (Semper Fidelis) - kovářka, drátenice a slévačka, vévodkyně Cyprony
Odpovědět
#25
Ve městě a na území vévodství se nám rozmáhá jakási verbež s černými stejnokroji. Chodí oděna v barvách rodu de Aloriniel, ovšem takovou svoloč bych nečekala ani v řadách tohoto formálně šlechtického isharionského rodu. Nabádám ke zvýšené opatrnosti a uděluji povolení vojenským jednotkám i prostému lidu zadržet osoby oděné v těchto barvách nebo osoby, které tyto barvy prokazatelně nosily v nedávné minulosti či jsou jiným způsobem s danými individui spojeni. V případě odporu povoluji i použití nutné síly k překonání odporu. Šlechtický titul v Isharionu neznamená výjimku z tohoto povolení, neboť isharionské šlechtické rody jsou na území svrchovaného vévodství staveny na roveň prostého lidu, pokud výslovně neuznám jejich titul i na území vévodství.
Zadržené odevzdejte do rukou Zoe Locke nebo Sira Gerarda či je předejte veliteli stráží. Vypisuji odměnu pět zlatých za každou živou osobu a tři zlaté za hlavu, pokud daná osoba bude odpovídat požadavkům a bude označena za nežádoucí.
Valerie (Semper Fidelis) - kovářka, drátenice a slévačka, vévodkyně Cyprony
Odpovědět
#26
Na vědomost se dává, že počínaje rokem 324 se zavádí nový způsob vlády. Osoby s titulem vévody se ve vládě budou pravidelně střídat po uplynutí tří let. Nástup do aktivního výkonu funkce se zpravidla počítá od prvního dne daného roku. 1. Novu 324. roku tedy k vládě nastoupila Eržika Nitková, která mě na tři léta vystřídá ve výkonu funkce.

podepsána
Valerie, cypronská vévodkyně
Valerie (Semper Fidelis) - kovářka, drátenice a slévačka, vévodkyně Cyprony
Odpovědět
#27
*vše je napsáno úhledným písmem*

Upřímné pozdravy má vévodkyně,
Píši vám, protože bych ráda projevila zájem nejen o stavbu svého nového domu v Cyproně, ale také bych vaší jasnost ráda požádala o uznání jména mého rodu i na území Cyprony. K tomuto dopisu přikládám knihu ve, které je má rodová linka včetně jeho znaku.
Rod Táralómců byl v Eldamaru považován za počestný a hlavně pomáhající, ačkoli nepatřil mezi ty nejvýznamnější rody. V případě, že by se vaše jasnost rozhodla učinit to o co si žádám mohla bych výrazně lépe napomáhat kulturnímu rozvoji města. Od dodávání surovin pro stavby, až po jejich návrhy a především rozvoji knihoven, divadla a jakékoli jiné estetické stránce města. V současné době jsem jediná živá držitelka tohoto rodového jména. V rodokmenu jsou zapsáni pouze plnokrevní potomci, nikoli bastardi, kteří jak už bývá zvykem nemají nárok na dědictví.
Jsem momentálně součástí Cypronského cechu Ordiem Praecantio a nutno také připomenout, že jsem dlouholetou a počestnou občankou našeho krásného města.

Se srdečnými pozdravy
rinya Artanis Táralóm


*konec dopisu je opatřen pečetí, která vypadá jako ťapka lišky*


[Obrázky: i1grpt.jpg]

[Obrázky: 2s7h07n.jpg]

Vypravování je nejlepší způsob, jak vypustit myšlenky do současného světa. ~ Robert McKee

Odpovědět
#28
Jak se pise v zakone Semper Fidelis. Tri roky Erziky Nitkove jako vevodkyne jsou pryc. K dnesnimu dni opet prebrala oteze vevodstvi Cypronske Valerie.
-=Semper Fidelis=-
Eržika Nitková - Krejčí, truhlářka, řezbářka
Hinata - Služebnice Jondaly někde na cestách
Galahad - Cypronský hospodský
Eržika - stopařka
Odpovědět
#29
Trpaslík, lovec Grimus, co si stavěl chajdu kousek od vodopádů u Cyprony, se po několika dnech od vpádu pavouků jako zázrakem dobelhal k branám města, leč ve velmi zuboženém stavu.
"No, utek som, co vám bodu povedat. Ale tož ste měli civět, jak dopadli oni!" (teatrálně pohrozil pěstí do vzduchu, naoko si nevšímaje spousty pavouků, co jsou vidět v dálce za jeho zády)
"Bola to moc pěkná motolice, asi už mě z toho šibe. Ale skorem bych odpřisáh, že som čul ňákého typa cizého, zjavil sa jen tak jak když fókne do výhně. Čudno na ňom bylo, že na sobě neměl ani hader.. Civěl tam najdřív, jak by mu zlatky kdosi vyfůkl. Pak sa zakřenil a jak nic šel preč - stavim sa snad, že bol tak zedranyj bo co, že tej brajgl kolem ani nečul."
Chcete tvořit RP podklady světa (Lore), technickou dokumentaci, návody, točit videa a podílet se na rozvoji Wikipedie či jiných webových/informačních zdrojů? Tak se ozvěte.. Pojďme společně vytvářet bohatý a rozmanitý svět s vlastními zákonitostmi, pravidly a příběhy, ve kterém bude radost hrát.
Odměny za spolupráci nejsou vyloučené.
Odpovědět
#30
Dva farmáři koukli na ceduli v Osadě u Cyprony, "Hostinec u Dvou farmářů". Mladá slečna koukla na svého společníka. "Co myslíš, nevypadá to pěkně?" zeptala se. "Ještě zajedu do Isharu nakoupit oblečení pro obchodnici a můžeme rozvěsit reklamy po Isharu i Cyproně." Nakonec se domluvili na úkolech a oba dva se rozešli svou cestou.
Odpovědět
#31
*Po městě jsou rozvěšeny menší plakáty*
Já, Dobrt Sejlka přijímám objednávky cechů a spolků. Sýry, pečené prase, ovoce, zelenina, drůbež, polévky a mnoho dalšího i pro vaše mazlíčky.
Najdete mě na tržišti v Isharu, nebo u Cyprony. Další domluva osobně.

Podepsán: Dobrt Sejlka
Berroson-Bojovník, správce kasáren - Bratrstvo
Dobrt Sejlka-Farmář, kuchař Cech Mistr - Řemeslníci Cyprony
Odpovědět
#32
Když jsem posledně jednala s orky, dostala jsem od nich opět dar, ovšem tentokrát obzvlášť neobvyklý. Mladý ork Bugak, prý alchymista, byl podle všeho jakýmsi mým osobním "přidělencem", pokud jsem to dobře pochopila. Ubytovala jsem ho tedy v malém domku kousek od vlastního domova a od trhu a nechala ho jeho osudu, aby sílil a učil se nové poznatky ze svého oboru. Předběžně jsme se také dohodli na řemeslné spolupráci, jakmile čas nazraje.
A tak se i stalo, studium a často i nebezpečné pokusy konečně přinesli kýžené plody. I já už měla vše nachystáno, padla na to ale velká hromada kovu a mnoho dní a nocí u rozpálené výhně..
Nakonec se vše zdařilo podle plánu a na území vévodství teď bude zas o fous bezpečněji.

[Obrázky: UO_20150212_000752_46391.jpg]
Valerie (Semper Fidelis) - kovářka, drátenice a slévačka, vévodkyně Cyprony
Odpovědět
#33
Ráda bych v nejbližší době uspořádala schůzi se zájemci o spolupráci s městem. V této době sháníme například farmářské výrobky, různou kovovou rudu, kameny a další hornické produkty, dřevo a prkna, kameny energie (broušené drahokamy mohu dodat) a podobně. Celou poptávku zde sepisovat nebudu, takže kdo má zájem o práci a umí dělat rukama, dejte vědět, kdy byste se mohli dostavit. Poptáváme poměrně široký sortiment věcí a práce se najde takřka pro všechny řemeslníky. V případě potřeby se pokusíme poskytnout nářadí z dílny kováře. Je možné se domluvit i mezi čtyřma očima, zejména, pokud se nepodaří najít čas vyhovující všem.
Nebojte se dostavit i pokud máte zájem dohodnout se na čemkoliv jiném - pokud to bude mimo téma schůze, můžeme se domluvit posléze. A pokud by se dohodl termín vyhovující více lidem, je možné, aby dorazili i zájemci o obchod obecně - třeba se po schůzi podaří spojit i další nabídku a poptávku mimo spolupráci s vévodstvím.

OOC: Mám čas:
9.12. od cca 21:00
10.12. od cca 18:00 (v nejhorším případě o něco později)
13.12. někdy večer (v případě zájmu o tento termín upřesním později)
Vím, že je to narychlo, takže termíny v dalším týdnu dám kdyžtak vědět.

Zatím se mi ozvali:
Dorion Strack, Risam a jeho společnice Anaelie, Eliška Dubová - tuším (snad jsem nepopletl žádná jména, případně se omlouvám).
Budu s Vámi počítat, teď už jen najít vhodný termín. Pokud by to bylo možné, můžeme se sejít třeba ve více lidech - dřevorubec pak může předat dřevo rovnou truhlářovi, který udělá prkna atd. a hlavně na tom ušetříme čas a další lidé se poznají mezi sebou ve hře.
Nebojte se dorazit i pokud jste úplní začátečníci a třeba si i myslíte, že nemáte co nabídnout a že teď potřebujete spíš jen podporu, protože by to mohla být skvělá příležitost, jak se setkat s dalšími a dohodnout se na všestranně výhodném startu.
Kdo nemá moje ICQ - 310030621, dnes večer budu na příjmu.
Jinak sem i veřejně můžete napsat, kdo má čas kdy. Nejspíš to usnadní dohodu pro případ schůze ve více lidech.
Valerie (Semper Fidelis) - kovářka, drátenice a slévačka, vévodkyně Cyprony
Odpovědět
#34
OOC: Nejvíce by mi vyhovoval termín 9.12. ale jsem schopný se podřídit většině a přijít i na jiné uvedené termíny.
Odpovědět
#35
OOC: Zatím to vypadá na dnešek po 21:00, může ještě Dorion. Večer si napíšeme na ICQ, kdyby chtěl někdo další, dejte vědět.
Valerie (Semper Fidelis) - kovářka, drátenice a slévačka, vévodkyně Cyprony
Odpovědět
#36
*na cypronských vývěskách se objevil nový vzkaz*

Na vědomost se dává že já, Diederik, sháním zručné bytosti co by mi pomohli s jistou stavební záležitostí v Cyproně! Pro více informácí kontaktujte přímo mmě osobně!

- předák stavitelů Diederik
Zastihnutelný na Slacku - brak.
Odpovědět
#37
"Konec truchlení, takhle už to dál nejde, je na čase začít něco dělat. Příliš dlouho můj hoblík a pilka zaháleli a sedal na ně prach.", pronesl elf Erendriel odhodlaně sám k sobě. Od ztráty jeho lásky uplynulo již mnoho let, během kterých elfí truhlář pověsil svou živnost na hřebík.
"Díky vévodkyni si můžu postavit novou dílnu místo té zničené hned za východní cypronskou branou a nemusím platit velké peníze za půdu. Teď už jen sehnat materiál na stavbu, což nebude vůbec lehké.", povzdechl si.
"Ještě se naposledy rozloučím se svou milovanou, ostatně k hřbitovu, kde je pohřbená, je to coby kamenem dohodil.", pronesl Erendriel a vydal se východní městskou branou k nedalekému hřbitovu. Od té doby ho však nikdo neviděl.

Podaří se zachránit chudáka Erendriela a pomoci mu s vybudováním truhlárny?

[Obrázky: XJYutW.jpg]
Chcete tvořit RP podklady světa (Lore), technickou dokumentaci, návody, točit videa a podílet se na rozvoji Wikipedie či jiných webových/informačních zdrojů? Tak se ozvěte.. Pojďme společně vytvářet bohatý a rozmanitý svět s vlastními zákonitostmi, pravidly a příběhy, ve kterém bude radost hrát.
Odměny za spolupráci nejsou vyloučené.
Odpovědět
#38
Slyšte, slyšte!

Na vědomost se dává, že 9. Luny 365. roku ve 4 hodiny proběhne první turnaj ze série zápolení "O pohár vévodství cypronského". Účastnit se mohou všichni bez ohledu na rasu, způsob boje či vyznání. Účastníci zápasu i diváci nechť se dostaví k cypronské aréně u východní městské brány.
Pravidla turnaje jsou následující:
Každý z účastníků hodí kostkou a následně se rozřadí do dvojic vždy tak, že jejich součet čísel na vržených kostkách bude k sobě nejblíže. V případě, že více než dva z účastníků hodí stejný součet čísel, všichni z nich svůj hod opakují. Při rozřazování se postupuje od nejnižšího součtu k vyšším, ve stejném pořadí probíhají i samotné zápasy. Bojuje se do omráčení a povoleno je vše, veškerá kouzla, modlitby, lektvary a další podpůrné prostředky je však možné použít až po zahájení boje. Do boje nastupují zápasníci vždy očištěni od těchto podpůrných prostředků. Do dalšího kola postupuje vždy vítěz z dvojice. V případě lichého počtu účastníků postupuje do dalšího kola automaticky i ten, kdo hodil na kostkách nejvíce. Před začátkem každého dalšího kola se vítězové opět spárují do dvojic pomocí hodu kostkami za stejných pravidel. Bojuje se až dokud není ve finálním duelu určen jeden vítěz. Následující dvě příčky zaujmou další s nejvyšším počtem vítězství, v případě rovnosti může stanout na druhém a třetím místě více účastníků. Vítěz turnaje získá do zápolení tři body, účastníci na druhé pozici dva body a všichni na třetí příčce získají bod jeden. Po skončení série ten, kdo nasbíral bodů nejvíce bude vyhlášen výhercem poháru a odnese si jistě nějakou zajímavou odměnu. Drobné odměny si ale můžete odnést i z jednotlivých zápolení, pokud se umístíte na první až třetí příčce.
V případě, že v tomto prvním turnaji bude počet účastníků menší než 2, stane proti jedinému účastníkovi zástupce bojující v barvách vévodství či určený gladiátor - obsadí se tedy pouze dvě příčky s tím, že zástupce vévodství či gladiátor nezískává žádné body v sérii.

OOC:
Datum a čas: neděle 9. 10. 2016 16:00
Místo: cypronská aréna
Lektvary, boosty a modlitby až po zahájení boje, jinak je v boji povoleno vše.
Byl bych rád, pokud by každý, kdo předem ví, že bude chtít zápasit, mi dal vědět skrz SZ nebo ICQ, abych věděl, s čím zhruba počítat. Na případné mezery v pravidlech mě prosím upozorněte, jinak ale považuji debaty o síle některých kusů vybavení, buildů či způsobů boje za bezpředmětné. Přijďte s tím, co považujete za nejlepší, třeba vás nakonec někdo jiný překvapí nějakou lepší taktikou či způsobem boje.

Děkuji a doufám, že tam nebudu trčet sám, i když samozřejmě počítám i s touto variantou. Biggrin
Valerie (Semper Fidelis) - kovářka, drátenice a slévačka, vévodkyně Cyprony
Odpovědět
#39
Dne 9. Luny se k účasti v turnaji sešli tři soutěžící - Aloana Valen, Ismian' a Risam. Po dohodě a souhlasu všech účastníků došlo k drobné změně - zápasil postupně každý s každým, hod kostkou určil pouze pořadí bojů.
Boje byly krátké, ale o to tvrdší.

V prvním souboji se utkala Aloana s Ismian'em. Magie se ukázala silnější zbraní a Ismian' si připsal vítězství.
Druhý zápas patřil válečníkům a proti Aloaně stanul Risam. Souboj byl velice napínavý a rána střídala ránu. Zem byla skropená krví obou soupeřů. Nakonec se vítězem stala Aloana.
V posledním souboji se postavil Risam Ismian'ovi. Ismian' se svou mocnou magií potvrdil svůj triumf z prvního zápasu a připsal si další vítězství.

Každý z účastníků si odnesl cenu dle vlastního výběru. Vítěz Ismian' měl nárok na dva předměty, ale jednoho z nich se šlechetně vzdal ve prospěch jiného soutěžícího.

Po prvním turnaji je tedy pořadí v sérii následující:
Ismian': 3 body
Aloana: 2 body
Risam: 1 bod


Děkuji mnohokrát všem soutěžícím za účast a doufám, že se zas brzy setkáme. Ať už s vámi, či s účastníky dalšího kola naší malé série.
Valerie (Semper Fidelis) - kovářka, drátenice a slévačka, vévodkyně Cyprony
Odpovědět
#40
Vážení obyvatelé Cyprony, jakož i Isharionu, ale nejen vy!

Jako druhé kolo zápolení "O pohár vévodství cypronského" vyhlašuji soutěž pro všechny řemeslníky - "Obchodník roku 365".
V této soutěži půjde o jediné - prokázat před zákazníky i odbornou porotou, že vaše nabídka zboží je nejlepší a nejbohatší a nemá široko daleko žádnou konkurenci a že tuto skutečnost dokážete dobře prodat. Nezáleží na tom, zda obchodujete na území království Isharionu, vévodství Cyprony, či někde úplně jinde - důležité je jen mít pevné a veřejně přístupné stanoviště (stánek) se stálým prodejem zboží z vašeho oboru. K účasti v soutěži je také třeba prezentovat svoje prodejní místo písemnou formou - popsat, s čím obchodujete a jaké je vaše řemeslo, kde lze váš stánek nalézt a jak se jmenuje nádeník prodávající vaše zboží. Tyto informace lze rovněž doplnit o možnost, jak vás kontaktovat, neboť se možná najde někdo, pro koho tato soutěž bude i možností k získání nových obchodních kontaktů. Také je možné připojit obrázek vašeho krámku.

Hodnotit se bude z těchto dvou kritérií:
1. Oblíbenost obchodu u zákazníků a obyvatel.
2. Šíře a zajímavost sortimentu a nejlepší výrobek skladem (ohled se bere na vzácnost a náročnost výroby), celková úroveň obchodu, atraktivita prodejního místa, úroveň vaší prezentace (příspěvku) a celkový dojem.

Hodnocení z těchto kritérií proběhne ke dni skončení soutěže, je tedy podstatné, co budete mít na skladě v daný moment a jakou přízeň vám ostatní projeví právě do dané chvíle. První kritérium hodnotí všichni obyvatelé, kteří se budou k vaší prezentaci chtít souhlasně vyjádřit, to druhé odborná porota.
Soutěž bude uzavřena a vyhodnocení začne probíhat po skončení 27.Toru 365. roku (tedy po 5:59 hodin v noci).

Hodně štěstí všem účastníkům!

OOC:
Konec přihlášek a začátek vyhodnocování: čtvrtek 27. 9. 23:59
Soutěžní příspěvek musí obsahovat:
1. Jméno obchodníka (vendora), místo prodeje; jméno řemeslníka a odvětví výroby (tedy postavy, s kterou se účastníte).
2. Popis nabídky, ve vlastním zájmu s ohledem na hodnocená kritéria (viz výše).
Volitelně může obsahovat:
4. Kontakt na vás (ať už ingame, nebo ICQ či jiný instant messenger - druhá varianta prosím pouze v OOC části příspěvku).
5. Cokoliv vás napadne a vztahuje se k tématu. Třeba i obrázek vašeho stánku ze hry. Nebo cokoliv, co si myslíte, že by mohlo zaujmout - ať už zákazníky, nebo při hodnocení.

První kritérium soutěže - tedy "oblíbenost u zákazníků a obyvatel" - bude hodnoceno formou sečtení udělených souhlasů zde na fóru, kdy každý souhlas bude reprezentovat jeden bod. Následně bude zhodnoceno kritérium druhé, za které lze získat až o 3 body více, než kolik získal účastník s nejvyšším počtem bodů za kritérium první (tedy aby bylo pro případ rovnosti bodů možno určit první tři místa).
Osobně se hodnocení v rámci prvního kritéria neúčastním, jinak může kdokoliv - každý hlas má stejnou váhu. Druhé kritérium hodnotím já.
Přihlášení do soutěže - RP příspěvkem viz výše - zde: http://forum.manawydan.eu/showthread.php...5#pid98415
Uvedené téma po skončení soutěže může sloužit nadále k účelům promování vašeho vendora - třeba to pro někoho bude užitečné.
Valerie (Semper Fidelis) - kovářka, drátenice a slévačka, vévodkyně Cyprony
OdpovědětPravděpodobně související témata ...
Téma: Autor Odpovědi: Shlédnutí: Poslední příspěvek
  [OOC] [Město] Cyprona Eržika 8 6 990 24.01.2014 v 14:02
Poslední příspěvek: Mir

Skok na fórum: