Hodnocení tématu:
  • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[RP] Novinky ze světa trpaslíků a gnómů
#61
(skvěle, myslim že se mi to bude i víc hodit.)
Odpovědět
#62
Na stole ve svatyni se objevil lampou zatížený pergamen.

Odvážní válečníci, zruční kováři, vážení kněží,
dovoluji si vás pozvat na trpasličí shromáždění. Bude se konat dne 24. toru v jednu hodinu v trpasličí svatyni v Isharském dole. Bude se jednat o věci pro trpaslíky jistě důležité. Všem známý válečník Fenek, známý hlavně pro svou lásku k pivu, svolává sněm, jehož hlavním účelem má být hlasování o sesazení váženého kněze Gerga, nynějšího správce svatyně, našeho sjednotitele v této těžké době, z jeho postu správce a případná následná volba správce nového.

Čím více trpaslíků a gnomů se dostaví, tím lépe. O výsledku rozhodnou všichni přítomní mimo již zmíněných dvou oponentů - kněze Gerga a válečníka Fenka - a to nadpoloviční většinou hlasů. Ti, kteří se na sněm nedostaví, nebudou mít možnost volby a tato se nebude opakovat, pokud se někdo z trpaslíků nerozhodne sněm svolat znovu, přičemž bude muset udat pádný důvod k opakování hlasování.

Hlasování se uskuteční za předpokladu, že bude volbě přítomen byť jen jeden volby schopný trpaslík či gnom! Záleží jen na vás, jestli se zasloužíte o zvolení toho nejlepšího správce pro naší svatyni. Nezapomeňte, že právě on je zástupcem našeho národa zde v Isharu.

Fenek také dává prostor všem, kteří chtějí prodiskutovat nějakou věc, přičemž nezáleží na její spojitosti s trpaslíky samotnými.


Den i přesný čas konání je možné změnit pro co nejvyšší účast. Každý, kdo se na svitek podepíše s udáním pro něj přijatelnějšího dne a času bude brán v potaz. Žádám každého, kdo se sněmu chce účastnit, aby se podepsal bez ohledu na to, jestli mu čas vyhovuje, nebo ne.

Bojovník Fenek se zavazuje tím, že se při vysoké účasti pokusí vyjednat s městem soukromé místo s větší kapacitou, než poskytuje svatyně.

Heimi Karloran
Když potkáte člověka, který tvrdí, že ví všechno nejlépe, věřte mu... kdo jiný by to měl vědět lépe, než on sám.
Odpovědět
#63
Vedle již zašpiněného, upatlaného, potrhaného, zaprášeného, místy nečitelného svitku, ležícího na stolku ve svatyni se objevil další, nový.

Jenom bych chtěl připomenout, že by se čtyřiadvacátýho toru v jednu hodinu měl konat ten sněm... připomínám to proto, že sem tu ještě nenašel jedinou zprávu o účasti.

Fenek


(24. 9. 2010 v 19:00, jestli mi do toho nic nevleze... ale snad by nemělo)
Když potkáte člověka, který tvrdí, že ví všechno nejlépe, věřte mu... kdo jiný by to měl vědět lépe, než on sám.
Odpovědět
#64
Na stole ve svatyni se objevil maličký cár pergamenu se skoro nečitelným textem:

"Příjdu. Garain"
(\__/)
(O.o )
(> < ) This is Bunny, The Great Emperor. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.
Odpovědět
#65
24. toru roku 292

Trpaslíci a trpaslice, gnomové a gnomice,
na dnešním sněmu, který se zabýval funkcí správce svatyně, několik z vás rozhodlo o dalším osudu našeho prozatímního příbytku.
Spor mezi bojovníkem Fenkem, proslulým svou účastí při obraně Goren-Zaru, a knězem Gergem, známým hlavně pro svou cílevědomost a správu svatyně, proběhl následujícím způsobem:

Sněmu bylo přítomno osm trpaslíků. Právo volit mělo jen šest z nich. Z hlasování byly vyloučeny hlasy Gerga a Fenka, jakožto dvou oponujících stran. Kněz Gerg byl obviněn z pošpinění pověsti trpasličího národa, nedodržení slibu, zrady a spolčování se se zlem. Hájil se však výroky vesměs povzbudivými a věrohodnými. Pověděl, že téměř každý z jeho "přestupků" vedl k přiblížení nás, trpaslíků a gnomů, ke Goren-Zaru, naší domovině.

Ani to však nestačilo k obměkčení kamenných srdcí trpaslíků a hlasování dopadlo poměrem pět ku jednomu hlasu pro věc bojovníka Fenka. Gerg následně odevzdal svou funkci knězi Torogovi, dočasnému správci svatyně, a vzdal se svého postavení velekněze.

Společně se Fenek s Gergem domluvili, že nejlepší možnou formou hlasování o novém správci bude hlasování pomocí svitků. Vyzívám tedy každého z trpaslíků, aby svým jménem a jménem jejich kandidáta ovlivnil výsledek volby. Jde přeci o naši společnou věc a určitě by nikdo z nás nechtěl, aby nového správce vybrali jen tři nebo čtyři z nás. Jako kandidáta můžete napsat kteréhokoliv trpaslíka, který se hlásí k víře v Moradina.

Děkuji Gergovi za jeho zásluhy při budování svatyně a naší historie a slibuji, že se na něj jen tak nezapomene.

Heimi Karloran


(Na hlasování vytvořím nový topic, ať se to tu nezahlcuje)
Odpovědět
#66
Na stolku ve skladu trpasličí svatyně leží kniha.

Ctění trpaslíci a gnomové,
s lítostí vám oznamujeme, že náš udatný a velevážený král Zlota z rodu Zlotassonů byl dnes 26. toru zavražděn dvěma neznámými pachateli.
Datum pohřbu bude oznámeno po provedení příprav.

Sepsal Ragiowan na podnět Fenka
Když potkáte člověka, který tvrdí, že ví všechno nejlépe, věřte mu... kdo jiný by to měl vědět lépe, než on sám.
Odpovědět
#67
Na dveřích svatyně se obejvil pergamen.

Kokoliv, kdo má jakékoliv informace ohledně Zloty a jeho vraždy, tak ať vyhledá mě a nebo ať mi zanechá zprávu. Za informaci, která povede k dopadení jeho vraha se odměním hodnotou 20 zlatých.

Gerg


(ooc: Můžete poslat i PM)
Odpovědět
#68
kus kůže od krve
Lítost být ke strana Krtek od Uruk. Ale jak říct Nazgel, Zlota umřít v pohroma ve svoje město Goren-Zar to co přijít ke Krtek po pohroma už nebýt Zlota jen něco co se mu podobat ikdyž Krtek nevěřit co vidět Nazgel v Goren-Zar. Lítost uruk být s Krtek jako by umřít Zlota zrovna v Goren-zar!

Náčelník Orkůch Nazgel
“Oheň hřeje, oheň pálí. Bohové nás chrání, bohové nás ničí. Zabij…. nebo budeš zabit. Konec lekce.”
One Hit, One Kill, IK, Konec, Bye
Odpovědět
#69
Je tomu dlouho, co sem dával orkům vědět, že bych s nima rád projednal události posledního Nog Nogagh. Na jejich zástupce či jenom hloupou zprávu sem čekal dlouho, tak sem se rozhod, že si pro odpověď dojdu sám.

Před branou orčí pevnosti sem potkal Gobruga, kterej řek, že chce, aby i jinej ork slyšel, co jim nesu. Neprotestoval sem, bylo mi to jedno, kolik orků a kdo vůbec to uslyší.

Chtěl sem s nima řešit, jak se Bratrstvo zachovalo v rozporu s pravidlama Nog Nogagh. Když sem tam přišel, začali mě urážet a vyhazovat, na což neměli právo. Karlos začal odpočítávat čas, po kterym mě prej zabijou, pokud neodejdu. Edwin mě označil za sraba a práskače a já chtěl, aby mi to vysvětlil. Protože si pořád mlel svojí, Karlos dopočítal do nuly. Edwin začal brblat nějaký ty svoje čáry a já ho v obraně prostě uzemnil.
Každej, kdo příde na Nog Nogagh, by měl bejt pod ochranou. To, že Bratrstvo porušilo pravidla tim, že vyvolávalo šarvátky mimo arénu, slovně mě napadali a vyhrožovali mi smrtí, že mě pak Edwin chtěl očarovat, nebo rovnou zabít, bylo jasně vidět.

Gobrug řek, že orčí zákon neporušilo Bratrstvo, ale já, protože sem jako první uděřil silou, a vyhnal mě. Tim dokázal, že orčí národ neni hodnej slušnýho zacházení, neumí držet slovo a dodržovat svoje vlastní tradice a že kvůli dobrejm vztahům se zloduchama je ochotnej zradit dlouholetý přátelství orků a trpaslíků.

Trpaslíci, nehodlám vám nakazovat, jak se k orkům chovat, ale myslim si, že by bylo dobře, kdyby se takovejmhle křivdám propříště předcházelo. Moje přátelský vztahy s orčím národem sou ty tam a nehodlám to v brzký době měnit, ledaže by Gobrug sám přišel s omluvou.

Vyzývám vás, abyste jednali podle toho, co napíšu dál, ale nebudu nikoho trestat nebo odsuzovat za to, že to nedodrží:
Co se už sjednanejch dohod týká, dodržte je, ať ukážeme, že trpaslíci svoje slovo držet dokážou. Co se nově vzniklejch týká, bude se jednat o dohody mezi orkama a jednim nebo skupinou trpaslíků, ne o dohody mezi dvěma národy. Tyhle dohody se nebudou vztahovat na všechny trpaslíky a ne všichni trpaslíci tedy budou zavázáni se na jejich splnění podílet.
Omezte svoje vztahy s orkama a přestaňte je bezmezně podporovat. Orci si nezasloužej blízkou spolupráci s trpaslíkama, dokud nepřestanou podrážet svoje spojence kvůli padouchům.

No, to je asi všechno, dál už to rozvádět nebudu. Přeberte si to jak chcete a doufám, že se za mě aspoň někdo z vás postaví. Tohle jednání si od orků nenechám líbit.

Fenek Zuřivec
Když potkáte člověka, který tvrdí, že ví všechno nejlépe, věřte mu... kdo jiný by to měl vědět lépe, než on sám.
Odpovědět
#70
Na dveřích svatyně se objevil pergamen.

Trpaslíci a gnómové,
chci vás pozvat na pohřeb našeho krále Zloty Zlotassona. Tato událost se uskuteční 5. Toru, 294.roku ve 2. hodině (vždy od 20:00) nebo 6.Toru podle dokončení příprav. Prosím, dostavte se do svatyně, kde proběhne první část pohřbu.

Gerg
Odpovědět
#71
Na stolku ve svatyni se objevil pergamen.

Krysy z bratrstva už si dovolujou urážet nás v našem vlastním útočišti! Vyhlašuju jim zákaz vstupu do dolu a golemové dostali instrukce, aby útočili na každýho Bratrstváka, kterej se jenom pokusí vstoupit. Všichni trpaslíci maj zakázanou jakoukoliv spolupráci s kymkoliv z Bratrstva. Každej, kdo bude Bratrstvu pomáhat (ať už je člověk, elf, nebo trpaslík), bude nýst stejný důsledky, jako Bratrstvo samo.

Fenek
Když potkáte člověka, který tvrdí, že ví všechno nejlépe, věřte mu... kdo jiný by to měl vědět lépe, než on sám.
Odpovědět
#72
Na zdi vchodu do Isharského dolu, ve kterém je Moradinova svatyně, je přibitý svitek.

Dneska, 28. Toru roku 296, sem se rozhod učinit krok, kterej se určitě nejednomu trpaslíkovi nebude líbit, ale pokládám ho za nutnej a opodstatněnej.

Tímto zbavuju Gerga, cechmistra Normeku a bejvalýho správce svatyně, jeho místa v řádu Moradina a zakazuju mu přístup do svatyně i přilehlýho dolu. Je to trest za nespočet prohřešků proti našemu národu a národům spojeneckejm.
Gerg je obviněn z:
Vlastizrady
Lží
Pomluv
Povolávání bytostí temnoty a domluv s nima
Porušování spojeneckejch smluv a smluv o spolupráci
Nepřátelskýho jednání vůči spojencům trpaslíků.
Prokazatelnýho napomáhání Bratrstvu a jejich spojencům, i přes přímej zákaz a znalost trestu, kterej za to hrozí.

Gerg navíc podle slov, který mi dneska řek, jedná jen sám za sebe a de mu jenom o jeho vlastní prospěch. Do nadcházející bitvy s Bratrstvem se prej nechce zapojit, ale to prej neznamená, že nezapracuje na tom, aby bitva dopadla tak, jak potřebuje. Jeho nestálost potvrdil taky výrokem, že se nepřikloní k žádný straně, ale zachová se podle toho, jak bitva dopadne. To znamená, že neskrejvá svoje úmysly přiklonit se k vítězný straně, nehledě na to, jestli to budou Isharští, nebo Bratrstvo.

Protože je Gerg mistrem cechu Normek, pokládám jeho jednání za jednání Normeku, proto sou z řádu Moradina vyřazeni všichni kněží, kteří se k Normeku veřejně hlásej.

Cech Normek je též obviněn z napomáhání Bratrstvu a jejich spojencům, ale protože věřim v Moradinovu spravedlivost a moudrost, dávám všem členům Normeku, kromě Gerga, možnost opustit Normek a vyhnout se tak zákazu vstupu do svatyně.

Trpasličí slovo je zákon a musí se dodržet. Každej, kdo ho poruší, by se neměl dál nazývat trpaslíkem. Závisí na tom čest celýho našeho národa!

Fenek Zuřivec, správce svatyně a maršál Goren-Zarský armády.
Když potkáte člověka, který tvrdí, že ví všechno nejlépe, věřte mu... kdo jiný by to měl vědět lépe, než on sám.
Odpovědět
#73
Na všech vývěskách se objevilo:

Silou, kterou mi propůjčuje náš otec, Tě proklínám Fenku Zuřivče, nechť Tě Moradin nenávidí! Nikdo nebude zakazovat vstup jeho dětem do jeho chrámu!


Na další pergamenu je napsáno:

29. Toru, 296 roku, v raních hodinách (dnes od 18:00), žádám všechny trpaslíky a gnómy, kteří chtějí pomoct svým bratrům, kteří byli přepadeni u Goren-Zaru obry, aby přišli do hodpody na kryžovatce na sever od severní brány Isharu, do: U Zpívajícího Karbele.
Gerg
Odpovědět
#74
Trpaslíci a trpaslice, gnomové a gnomky,

rmoutí mě, že zbylo na mě, abych vám sdělil takovou zprávu, ale Meldin se toho, jako vždy, zřekl.

Svatyně, o kterou se, podle trpasličího hlasování, má starat Fenek Zuřivec, chátrá. I přes všechny plány, o kterých mi Fenek řekl, se situace neposunuje kupředu, ba možná naopak. Svatyně zeje prázdnotou, my s Meldinem už si ani nemáme o čem povídat, protože se k nám nic z venku nedostane, a o svatyni se nikdo nestará, tedy krom nás dvou. Fenek Zuřivec tu již dlouhou dobu nebyl a tak se obáváme, že se mu přihodilo něco, co ani tak zkušený válečník nedokázal zvládnout. Obáváme se, že si ho sám Moradin k sobě zavolal.

Svatyně nemůže bez správce dlouhou dobu fungovat, i když se může zdát, že její správa vůbec nic nevyžaduje. S Meldinem se teď alespoň pokoušíme čistit pavučiny kolem výhně, neradi bychom, aby vzplanuly. Pro každého, kdo vyhledává přízeň Moradinovu jsme tu alespoň my dva.

Protože se svatyně bez správce neobejde, jak už jsem psal, je třeba správce ustanovit co nejdříve. Fenkova nástupce, jakožto velekněz Moradinův, vyberu co nejdříve sám, aby se předešlo zbytečným tahanicím.

Snad se situace zlepší, novému správci se s mrzoutem Meldinem pokusíme vyjít co nejvíce vstříc.

Doufám, že se Fenkovi nestalo nic zlého a že se brzy vrátí k nám. Vyzývám vás, abyste se za něj u Moradina přimluvili a to i v případě, že vám Fenek Zuřivec kdy udělal něco, co vám uškodilo.

Torog, velekněz Moradinův


Když potkáte člověka, co tvrdí, že ví všechno nejlépe, věřte mu... kdo jiný by to měl vědět lépe, než on.
Odpovědět
#75
Děti Moradina,
Fenek záhadně zmizel a svatyně zůstala bez správce. Proto mě vyhledal Moradinův velekněz Torog a požádal mě o návrat. Oznamuju vám tedy, že jsem se stal opět jejím správcem a ochráncem.

1) Každý trest či prohřešek byl prominut a nyní má každý šanci libovolně navštěvovat důl pod ochranou svatyně.

2) Do svatyně má přístup každý trpaslík či gnóm. Ostatní bytosti musí o přístup požádat.

3) Žádná práce by neměla přijít nazmar, proto budou nadále platit zákony, které sepsal trpaslík Fenek.

4) Svatyně naštěstí neutrpěla žádné výrazné změny, tak bude zachována i nadále.

5) Za poslední roky jsme urazili velký kus cesty k našemu domovu, i když se to tak nezdá. Nyní nás od něj dělí jen Bolest a nepřítel, který se usadil v našem městě.

Vytrvejte děti Moradina, ctěte ho srdcem, ne řečmi a věřte v něj a věřte sobě! Společně dokážeme cokoliv!


Gerg, kněží Mordinův a správce svatyně
Odpovědět
#76
"Torogu, řekni všem trpaslíkům a gnómům, že daně za jejich provozování obchodu na území Isharu jsou ve výši 1 zlatého na rok. Další poplatky či občanství nejsou nutností." *zazubil se*
Odpovědět
#77
Mestem se zacalo sirit slovo o lovci z vychodu jmenem Borgus. Slidi pry o informacich o pocinech trpasliku v techto koncinach.
freedom of your fist ends on the tip of my nose
Odpovědět
#78
Mezi trpaslíky i gnómy se šušká, že čaroděj Fank se vrátil mezi své. Jeho přítomnost možná nezaznamenal každý, ale řeči o jeho návštěvách trpaslíků se množí. Stejně tak zkazky o nalezení nástupce rodu Stříbrovousů - tedy právoplatného krále Goren-Zaru... Co však mnohým rozproudilo krev jsou jeho slova o brzkém návratu do domoviny... Je to pravda či pouhá zvěst? Prozatím se lze jen dohadovat.
Odpovědět
#79
O krok blíže k získání Goren-Zaru... Velká výprava dobrodruhů s různými motivy dokázala získat rady od samotného Pána smrti. Odměnou za své vysvobození pohovořil o původu bolesti a nastínil i možnost jejího oslabení. Trpaslíci se rady ihned chopili a vedeni čarodějem Fankem Diamantem se rozhodli osvobodit svou domovinu.
Čaroděj sám se vydal do ústraní, připravit vše potřebné k osvobození trpasličích slují. Co je čeká v dalších dnech nelze snadno říct... Prozatím snad prokopat se z dolu, kam se podařilo vytvořit stabilní portál. Dál? Těžko říct...
Odpovědět
#80
Čaroděj Fank v posledních dnech nebyl ve své kůži... Snad vyčerpání z dlouhého výzkumu, snad trocha nejistoty z nadcházejících dní. Jak jeho práce pokročila, to lze jen těžko posoudit. Co však lze posoudit velmi snadno je fakt, že znovu potřebuje pomoc (17.3. 19:45). Jeho zprávy jsou vyvěšeny na mnoha místech a nestojí v nich nic víc, než, že znovu hledá dobrodruhy k náročnému úkolu. Kdo se ho zhostí tentokrát?
OdpovědětPravděpodobně související témata ...
Téma: Autor Odpovědi: Shlédnutí: Poslední příspěvek
  [RP|Cech] Sněm trpaslíků a gnómů - Děti Moradina Halli 2 2 020 24.08.2013 v 10:54
Poslední příspěvek: Krucipísek
  [RP] Sněm trpaslíků a gnómů Tasticka 0 1 892 08.04.2013 v 22:26
Poslední příspěvek: Tasticka
  počínání trpaslíků a gnomu Istar 13 6 449 22.11.2008 v 13:59
Poslední příspěvek: Magnus

Skok na fórum: