Hodnocení tématu:
  • 1 Hlas(ů) - 5 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[RP] Novinky
#61
Sluneční paprsky pomalu z vycházejícího Slunce pokryly Galu'Gund. Z ničeho nic se krajinou ozval mohutný řev. Byl to sám velký náčelník Zorgulg, který se pomalu probouzel s jeho samicemi v pelechu.
Jako každé ráno navlékl svoji tvrzenou zbroj a vydal se ven pobít nějakou havěť množící se v okolních lesích. Najednou uslyšel v dálce skřetí smích a řinčení zbraní. Pobídl koně k rychlejší jízdě a vydal se severně podél pobřeží. Netrvalo to dlouho a zahlédl velké skupinky různých skřetů, jak se rozléhají po území Galu'Gund. Jako náčelník něco takového nemohl strpět a rozzuřeně se hnal do boje se skřety. Nastal zmatek, skřeti pobíhali, všude samá krev a vnitřnosti. K boji se po chvíli též přidala mladá samice Angocha. Je to jediná samice, kterou Zorgulg aspoň trochu uznává jako válečníka, ale každý večer ji připomíná, že je to jen pouhá samice na uspokojení náčelníkových tužeb. Společně pomalu postupovali dál podél pobřeží, kde je zaujmul skřetí mág, který měl v ruce něco třpytícího, tak se společně vrhli na mága a jeho vyčarovaného společníka. Tak získali jakýsi krystal, který si Zorgulg u sobe uschoval.
Cestou zpět do pevnosti s myšlenkou, že už je vše za nimi, potkali Gauruse se zprávou od temné bytosti, s kterou se už potkali a sjednali s ní dohodu. Gaurus povídal: „Ta, s která se ty setkat, říká, že se máš jít podívat na věžucha, že dodržela slovucha. ” Všichni orkové včetně náčelníka spěchali se podívat na věž, kterou lidé postavili východně od území Galu'Gund. Náčelník tohle jednání bral jako utlačování orků a dlouho plánoval jak razantně zakročit, což se tak nakonec stalo! Když orkové přišli k věži, viděli samé skřety, kam oko dohlédlo, mezi nimi se též povalovala mrtvá těla stráží. S bojovým řevem se  orkové dali do střetu se skřety, byl to dlouhý boj, ale nakonec orkové všechny skřety porazili. Po boji se orci sešli před vchodem do pevnosti, bylo zamčeno, tak Zorgulg naštvaně se svoji palici praštil do dveří a najednou se ozvaly hlasy: „Nikdy se nezdáme, budeme bojovat do posledního muže! ” Byla to poslední lidská sebranka schovaná za stěnami věže. Orky to nijak nezastavilo, vyrazily dveře a dali se do boje. Lidský odpor byl velký, ale marný, nakonec orkové všechny pobily a z vršku věže vítězně řvali.
Orkové byli už unaveni po celém dnu bojování, pomalu se stmívalo, tak se rozhodli, že se vydají do pevnosti Galu'Gund odpočinou. Ale stalo se něco nečekaného, stráže u pevnosti byli mrtvé, nikdo nechápal, jak se stalo. Orkové tak trochu tušili, co je může čekat, tak otevřeli velké vrata od pevnosti a uviděli desítky skřetů, jak devastuji vše, co našli. Rozzuřený náčelník v doprovodu orků vběhl mezi skřety a nemilosrdně je pobili. Z ničeho nic se zem zatřásla, ze stropu padaly kameny, vše se pomalu bortilo. V jedné místnosti byl poslední bytost, připomínající orka, která stála u podivného stroje. Tak orci vběhli do místnosti a nemilosrdně mu utnuli hlavu. Zorgulg prohlížel podivný stroj, byl v něm nějaký otvor ve tvaru krystalu, kterého se zmocnili. Rychle vytáhl tmavý krystal ze stroje, vše utichlo a zdálo se být vše v pořádku, taky tomu tak bylo.
Náčelník Zorgulg procházel zničenou a rozkradenou pevnost, ale aspoň měl dobrý pocit, že se zmocnil lidské věži, kterou časem využije. 

[Obrázky: SpA8QOU.png][Obrázky: nK7QIoN.png]
Odpovědět
#62
Náčelník orků Zorgulg jel na svém koni po cestě do své pevnosti Gala gund. Z ničeho nic se objevil velitel stráží Horian s naštvaným výrazem. Nikdo na nic nečekal, vše bylo jasné. Oba dva se proti sobě rozeběhli. Nastal krvavý souboj, po celém okolí až k městu Ishar šlo slyšet řinčení zbraní. Z ničeho nic Horian udeřil se svou zbraní Zorgulga do odkrytého trupu těla. Zorgulg bolestně zařval a lehl mrtvý k zemi.

Od té doby nikdo nikdy Zorgulga neviděl a jeho tělo se nenašlo.

[Obrázky: w3BL2OH.png]
Odpovědět
#63
Gobrug vyrazil ke Goren-Zaru, aby navštívil trhy pořádané u trpaslíků. Doufal, že využije příležitost k potvrzení starého spojenectví s trpaslíky. Na setkání měl dorazit i náčelník Zorgulg, aby stvrdil jakékoliv možné ujednání. Gobug ale na náčelníka čekal před vstupem do Goren-Zaru marně. Gobrug se vydal náčelníka hledat.
Jak říká jedno orčí rčení. "Gugha nagn urár nuguk na urár"
Odpovědět
#64
V Pevnosti se dozvěděl, že náčelník pokračoval směrem na sever, zřejmě ke Galu Gundu, kam ale nedorazil. Výslechem jakéhosi člověka zjistil, že ork v rudém plášti se dostal do potyčky s vojáky z Isharu. O tom, proč boj propukl, ani jak dopadl se ale nedozvěděl nic. Gobrug tedy zamířil ke strážní věži, kterou jen několik dní předtím přepadli skřeti a pobili její lidskou posádku. Byli to orkové, kdo skřety tehdy pobil a vyhnal. Teď musel Gobrug jen přihlížet, jak se liďák do svojí věže vrací. Gobruga nepřekvapilo, že jen obyčejnej skřeťák dokázal lidi tak snadno porazit. Stráže, které se vraceli byli od pohledu nezkušené. Víc pro okrasu, než pro skutečný boj. Co postrádali na bojeschopnosti, to ale vidatně doháněli sebevědomím.

Proč by taky liďák posílal lepší vojáky, když každý ví, že to orkové jsou ti, kdo na severu už od prvních roků po Pohromě hlídají klid. Byli to orkové, kdo první postavil Pevnost a v nejtěžších časech po Pohromě odráželi hordy nepřátel přicházejících z oblastí za závojem bolesti. Zbavili celou oblast nebezpečných banditů a učinili cesty bezpečné i pro neozbrojené obchodníky. Až když orkové vybojovali ty nejtěžší bitvy, přišel liďák a do toho celého zapíchnul svojí věž. Gobrug, ztratil mnoho ze své vážnosti mezi orky, když vždy mírnil mladé orky, kteří těžce snášeli nespravedlnost a aroganci ze strany lidí z Isharu.

Tak Gobrug předstoupil před nové stráže, které se právě zabydlovali v osvobozené věži.

Stráž: Co je?
Stráž: *kouká na tebe s opovržením*

Gobrug se začal domáhat informací a aby podpořil svojí autoritu, odvolal se na známost s Horianem, velitelem stráží.

Stráž: Myslíš si že ty tu jsi v pozici, v který si můžeš něco dovolovat?
Stráž: *podíval se na stráže kolem*
Stráž: Stačí povel a máš v sobě na tucet šípů.
Stráž: Tak mě přestaň otravovat...
Stráž: *řekl nevrle*
Stráž: Každej prašivec to na mě zkouší s tim, že zná starostu a bla bla...
Stráž: Mělo by se za to zavírat do chladu
Gobrug: Meno !?
Stráž: Jsi snad občanem města, aby jsi měl pravomoc na to, se mě ptát an jméno?
Gobrug: At vedet, koho nahlasit, ze odmitnout pomoc v dulezity veci.
Stráž: *zatvářil se samolibě*
Stráž: *zasmál se*
Stráž: Hele, nezkoušej tu an mě šťěkat, pokusíš se kousnout a jseš jak jehelníček...

Stavidla Gobrugovi trpělivosti se protrhla. Gobrug zařval kletbu ve jménu Gruumshe a pevně zatnul svojí pravou pěst. Samolibý výraz strážného se proměnil v grimasu strachu. Ještě jednou pohlédl Gobrugovi do očí. Jen o okamžik později zamířila Gobrugova pěst přímo na střed jeho hrudního plátu. Gobrug zastavil pěst jen vlásek od toho, aby se brnění skutečně dotkl. Následoval krátký okamžik ticha. Strážný stál a nijak nereagoval a pak se z ničeho nic sesunul mrtvý k zemi. Ostatní váhavě zaútočili, ale během krátkého boje je postihl stejný osud. Ty kteří se rozhodli utéct Gobrug nepronásledoval.

Jednoho ze strážných si Gobrug vybral, aby vyřídil do Isharu ten správný příběh.
Liďák ve věži nedokázat plnit úkol, jakej říkat, že k severu přijít plnit! Nedokázat ubránit sebe, ani žádnýho jinýho. Jeho zůstávání v místě je ke škodě každýho, kdo hledat ochranu mezi dvěma Pevnostma orka i orka samotnýho. Ork bejt teď strážcem věže, dokud náčelník neříct jinak! Ať liďák pamatovat, že ork už nebude víc stát a nechat sobě škodit od nespravedlnosti proti orkovi, ani těm, co žít vedle orka mezi jeho dvěma Pevnostma.

Gobrug nevěří, že by náčelník mohl podlehnout v boji s obyčejnou stráží a hledá dál.

(Dovolil jsem si použít konverzaci se strážným, která proběhla v jiné situaci, ale příhodně vystihuje to, s čím se i vysoce postavení orkové ze strany straží musí potýkat)
Jak říká jedno orčí rčení. "Gugha nagn urár nuguk na urár"
Odpovědět
#65
Jednoho mrazivého dne vyrazil Gaurus z Gala Gund, aby nakoupil zásoby žrádla pro sebe a koně. Když najednou zjistil a zaradoval, že se liďák zas přemnožit. 
Chvíli se radoval, že nemusí už tak daleko pro žrádlo a že Horian je tak hodný, že jim to žrádlo posílá až na sever. A kde je dostatek žrádla v zimě, tam by se orkům mohlo dařit. Proto se vydal zpátky do pevnosti, aby informoval o dostatku jídla a že musí dorazit všichni orkové na sever.

Pak mu ale došlo, že Horian neposlal zřádlo pro koně.


Přiložené soubory Miniatury
   
Odpovědět
#66
Sekera a tlapy, brnění a kožich

HU!

Zařval Bumhug na stráž u Galu Gundu nesoucí známky nedávných bojů.

Bejt čas naučit prigg uruk jak výst nogagh! Liďák se zas vytahovat, kolik jich bejt, jak mit naleštěná brňuchá a ták!

Obličej skřivil do podviného příšklebku

Todle si uruk nemoct nechat libit, ale taky nebyt uruk nubhosh na gebulu aby se hnat proti liďák tak jak byt teď. Od  teď bejt, že ug Bumhug Waghar ukazovat
každá uruk jak lusk gebulá nebo jak zkoritit wagnag !

Načež vycenil zuby a hlasitě zařval.

Bumhug ukazat jak výst gruga nogagh která se žadna liďak nepostavit!

[Obrázky: RuN0XS9.png]

OOC: V Galu Gundu byl vytvořen nový učitel
Hraju proto, abych si dokazoval, jak velký organ jsem.
Odpovědět
#67
V severní pevnosti


Velký ork: Prej vidět nějaka nubhosh .. to neznat .. uurgh ..  bghot to bejt šaman !

Šaman: Bgho že to vidět ? Nežrat ty zas hřibuchá z lesuchá že vidět takový nubhosh ?

Velký ork: To teda nežrat! Šguh se na to podivat šaman. Ug muset zas hlidat brana.

Šaman: Héém, no grum tedá ...


Načež se šaman vydal do lesa. zanedlouho narazil na podivné stvoření, jež vypadalo jako obří ještěrka. Šaman stvoření následoval až do příléhle jeskyně. V jeskyni
narazil na jemu již velice dobře známé stvoření. Nějakou chvíli vedli vášnivou debatu o údálostech jež byly, jež jsou a které snad teprv budou ...


Ve chvíli kdy debata utichala, z jeskyně se se vynořil orčí šaman se zachmuřeným výrazem na tváři.


Šaman: Lat! Slyšet muga slovo! Vodteď gom zas uvidět nějaka nubhosh, tak ho clomp ! Nevýst žadna slovo k tadle, useknout gebulu agh davat bachač !

Velký orky: éééh .. grum!

Šaman: Ug teď muset šguh tam bgho pevnost u liďák bejt, muset odnýst slovo Gobrug gom nejvíc frmák to šguh.


Následně šaman zmizel v lesích u severní pevnosti, o něco později byl spatřen jak příjíždí k jižní pevnosti.
Hraju proto, abych si dokazoval, jak velký organ jsem.
Odpovědět
#68
Předem bych chtěl popsat v krátkosti Gauruse - mladý, silný, líný, nepříliš inteligentní, avšak o to více lehkovážný, neuznávajíc nyní mezi orky žádnou autoritu

Gaurus potkal u Galu- Gund nejspíše mocného šamana. Po pár chvilkách jeho mumlání o černých tlamách, věcech a nějakého podezření šel Gaurus vybít všechny černé medvědy v okolí pevnosti. Když se vrátil mlátil mocný šaman hlavou o svoji hůl a znovu se snažil vysvětlit do hladových očí Gaurusových, že tu něco není v pořádku a že si připadá jako něčí loutka poslední dobou a ten pocit sílí !
Požádal Gauruse o prohledání severu, zda se náhodou něco zvláštního neděje.
Gaurus už to nemohl poslouchat a tak si vzal kus prasete a šel se schovat do blízké jeskyně.

   

Když najednou mu trochu došlo o čem to ten šaman vlastně mluvil, on nemyslel černý medvědy!!

*Prdnul si*
To musí vědět nejsilnější ork. Néé zase nějaký ukecaný šaman.  uaaaaaaaaaa

   

Následně se Gaurus otočil a vyběhl useknout hlavu tý černý postavě. A se sekeru v ruce do té jeskyně naběhl. ............najednou tma.
Když mu Gruumsh pomohl na nohy zjistil, že je všechno jinak.... A neví co má dělat !

   
Odpovědět
#69
Šaman teda přijít k Pevnost, kde najít Gobrug a přinést mu to varování.

Než přijít, Gobrugova všechna starost bejt, jak připravit uruk proti liďák, co vytáhnout k orkovi na sever.

Teď se dozvědět, že drowák prej znova najít cestu k světlu a ani dlouho neskrejvat, že přijít škodit orkovi. Kde bejt drowák, bejt všude za nim i skřeťák. A bejt to teď skřeťák, jakýho Gobrug nikdy ani nevidět. Silnější a zrádnější.

Ostatni z orků už najít díra, co bejt plná toho skřeťáka, a šaman ukázat ta díra, aby Gobrug vlastníma očima vidět taky.

Jen jak Gobrug vejít v ta díra, vrhnout se proti němu z tmy tlupa skřeťáka, že jen těžce dokázat odrazit a jen málo chybět, aby skřeťák chytit Gobruga a odtáhnout.

Muset svolat tlupa k boji, jak rychle jen dokázat, a udeřit proti skřeťák! Muset poznat, co bejt chystaný proti orkovi ve tmě!

A že bejt hrozba vážná, a že nevědět, jak času zbývat, tak Gobrug říkat, ať ork zavolat k pomoci každýho, kdo dokázat dát pomoc v takovym boji. Krtkouna prvního!

Třeba drowák bejt ten správnej, co znát, kde náčelník teď bejt.
Jak říká jedno orčí rčení. "Gugha nagn urár nuguk na urár"
Odpovědět
#70
Mojo

Šaman v černé róbě zrovna zastavil u orčí pevnosti, aby doplnil zásoby, když v tom strnull pohledem nad jakousí září vznášejici se vysoko kdesi na severu. Jakmile doplnil zásoby, ihned se to vydal prozkoumat. Jako první narazil na početnější bandu skřetů, v rychlosti provedl mojo, načež splynul s okolím a skřetům se proplížil přímo pod nosem.


[Obrázky: FuQndBL.jpg]

Jak pokračoval dál, došel k usedlosti, o které si myslel, že je pod vlivem bolesti. Každopádně město nebylo ani zdaleka zamořené bolesti nebo opuštěné. Doslova se to tam hemžilo lidmi, kteří nepatřili k Isharu ani Cyproně.

[Obrázky: GUsdhXU.jpg]

Načež se šaman v rychlosti vrátil, aby mohl o téhle události povědět ostatním orkům. Zdálo se totiž, že isharská armáda, jež nyní hlídá severní věž, je vůči tomuto úkazu doslova netečná. I přesto, že usedlost není nijak daleko od věže.
Hraju proto, abych si dokazoval, jak velký organ jsem.
Odpovědět
#71
Čas, co ork určit aby udeřit proti skřeťák a drowák co tam s nim bejt se blížit. Nebejt to ale ork, kdo udeřit první. Gobrug se připravovat pro ta boj u Pevnost na jihu. V ten čas potkat i Gungrim, co bejt teď první mezi krtkoun a povědět mu o boji co ork chystat. A Gungrim říkat, grum, když Gobrug žádat, ať krtkoun poslat svoje bojovník a i ty co dokázat dát radu, jak jen dokázat svolat pro ten boj.
Krtkoun ale nedostat čas aby se dokázat přidat. Nepřitel přijít první. I z tak velká dálka bejt vidět, jak nad horama, co bejt mezi Pevnost a Galu Gund, vystoupat velká mrak a světlo co zářit skrz něj. A když uši slyšet ten hluk a nohy ucítit zem se třást, poznat, že nemoct čekat víc.

Vyrazit teda Gobrug ke Galu Gund. Jak jít, vidět, že liďák co tam mít armáda čumět, ale z místa se nehnout. Tak to ještě nebejt nejhůř.

V Galu Gund najít orka už připravenýho k boji. Gobrug tak vidět, jak Gornag šaman bejt ten, kterýho ork následovat, když Goth ani Gobrug nebejt blízko.

Ve všem tom připravování si nikdo nejdřiv nevšimnout, že nepřítel už vtrhnout do Galu Gund. Ani nevědět, kterej uvidět první, ale jeden ork uvidět nějakýho, jak se plížit ve stínech jeskyně.

[Obrázky: dira1.jpg]

A kde bejt jeden, bejt nepřítele nejdenou celá tlupa. A v nepříteli poznat skřeťáka. Skřeťáka plíživýho a zákeřnýho, jakýho už dřív vidět v díra u drowáka. Toho skřeťáka co ork dokázat najít, tak pobít a najít místo, kde skřeťák muset přijít. Přes zadní bránu, kterou rozbít. Pozdě poznat ork, pro co skřeťák přijít ke Galu Gund, když Bumhug bojovník uvidět skřeťáka, že ukrást stojana, co tu zůstat od drowák a dělat z mojo bolest.

[Obrázky: dira2.jpg]

Každej teď vidět, že skřeťák předejít orka a udeřit první. Ork nemoct čekat dál a muset udeřit proti díra, co dřív najít. Tam určitě najít víc.

Gobrug určit, ať Bumhug sebrat orka a hlídat Galu Gund. Dalšího orka, co hlídat díra u pevnosti. Pak Gobrug vybrat naposled orka, kterej vstoupit do ta díra. Vybrat jen tolik, kolik dokázat bojovat v úzká chodba co v podzemí dřív vidět. A vybrat tak Gaurus bojovník, Angocha orčice, co se bojovníkovi rovnat a Gornag šaman, co nejvíc ze všech orků znát cizácká mojo. S nima Gobrug přijít před ta díra a ještě posledně se ohlídnout. Krtkoun teda přijít o tahle boj a ork o jeho radu, nezbývat času.

Ork sestoupit do podzemí a jako už dřív se srazit se zuřivá a zákeřná skřeťák. Že tak težce skřeťák bojovat bejt znamení, že ork nepřijít úplně pozdě a ještě být o co bojovat. Postupovat chodbama a dávat pozor ať nenechat žádnýho skřeťáka proklouznout za záda orků.

[Obrázky: dira3.jpg]

Jak boj pokračovat, nakonec padnout rána, co srazit jedna skřeťák a po ní jen ticho. Ork sestoupit do ještě větší hloubky a prvně uslyšet řvaní, jako z hrdla ještěra a pak i vidět toho, kdo tak řvát. Takovej ještěr, jako nosit drowáka se vrhnout proti orkovi ale jedna rána a jeden blesk od šamana srazit ještěra k zemi. Znamení, že bejt rowák bízko.

A kde bejt drowák, muset čekat proradnost. V cestě stát úzká mříž, která nemoct zastavit orka, když Angocha rozrazit svojí zbraní.

Krtkoun Gungrim už dřív varovat, že černá kůže ušák ukrást krtkounovi jeho golema. A ne jednoho. A takovej golema tam teď stát. A blízko ještě další. Gobrug by radši vidět golema vrácenýho pro krtkoun. Nemít s sebou ale žádnýho, kdo by dokázat dát radu, jak zastavit, tak ork dělat, jak ork dokázat. Dát se rozdrtit tělo golema silou zbraně a silou mojo. Krtkoun dobře udělat svoje golema. Ork jen těžko hledat zbraň, která prorazit dobře kůži. Ork ale dokázat najít slabost a zničit  golema, že z něho zbejt jen málo, co ještě moct bejt k užitku.

Tak ork vejít v místo, kde nějakej udělat svůj barák. Místu tam dávat světlo oheň svíčky a z ohniště. Na jednom místě najít místo ke spaní. Na jinym místo pro práci. Ork muset zpomalit svůj krok. Kde bejt místo drowáka, muset hledat zrádnost. A zrádnost taky najít. Past, jen co ujít deset kroků. Taková ale nedokázat orka zastavit. Jak procházet, prohledávat místo a nacházet. Nacházet kůže s písmem. Nějaký starý, nějaký nový, nějaký nedokázat posoudit, jak starý bejt. Některý psát drowák co jeho hlavu ork tolik hledat. Jiný jak by bejt psaný rukou od jinýho. Najít nemrtvák, co jedna kůže říkat, že bejt kovář. Najít truhla s divná kámen a truhla co nedokázat na místě otevřít a tak vzít s sebou.

[Obrázky: dira4.jpg]

Co ale nenajít bejt drowák. Kde cesta končit bejt jen mojo brána a pavouk co vždycky všude sdílet místo s drowák. I když Gobrug radit proti zabití pavouka, pavouk nedovolit jinak, když chtít začít kousat.

Mojo brána v místě drowáka? Zrada nad zradu v tom bejt! I kůže co najít tak říkat! "Ta brána...", promluvit Gobrug a ukázat k mojo brána a otevřít hubu aby říct víc. Bojovník ,co tolik chtít dohnat drowáka ale nečekat víc. Vejít do mojo brána a věřit, že překonat každá zrada co jen přijít. Gobrug muset následovat bojovníka.

[Obrázky: dira5.jpg]

Nevidět nejdřív, v čem ta zrada bejt. Ze vzduchu citit moře a ze země daleký místo. Najít ale bedna a v ní další kůže. A slovem z kůže se drowák vysmát orkovi. Gobrug jen dokázat proklít mojo, co znova škodit proti orkovi. Všechno to žvanění co najit v kůže od drowák neříkat nic pro Gobrug. Dokázat vyhnat drowák z jeho místa a udělat mu škodu. Drowák ale najít svojí pomstu na orkovi.

Bejt ale mezi orkem Gornag šaman, co ještě nevydat všechno svoje tajemství před Gobrug. Ten dokázat  najít ve všem tom žvanění radu, že ork nemuset chcípnout v tom místě. Jak prej mojo přivést k tomu místu, tak mojo dokázat orka vyvést pryč. Tak začít Gornag dělat svoje mojo. Poznat, že ork nebejt první, komu nějakej určit místo jako trest. A poznat, že tu bejt před orkem takový, který dokázat trestu uniknout. A Gornag poznat jak. Že znát mojo od liďáka nebejt jednou ke škodě orkovi. Najít kámen co dělat bránu a najít i mojo co otevřít ta brána. Brána co otevřít ale vydávat bolest. Gaurus ani Angocha se nenechat zastrašit bolestí a vzít na sebe ten krok, co ork muset udělat. Jak ale projít, poznat Gornag a Gobrug pravá síla bolesti, co bejt na druhá strana. Jistá smrt čekat tam na orka. Gornag ale nevydat ještě všechno svoje vědění, dokázat udělat, aby brána změnit místo, kam orka poslat. O novym místě vědět že bejt blízko tomu dřív a nevést k bolesti. Tolik oběma stačit a vejit svym krokek skrz ta brána. Na druhá strana nenajít třeba bolest, najít ale voda co skoro sebrat všechen život z těla. Až když vyplavat, poznat od pohledu pevnost nad vodou. Bejt zase doma.

[Obrázky: dira6.jpg]

Jak jen dokázat, vyrazit Gobrug a Gornag ke Galu'Gund a tam znova potkat i Gaurus a Angocha, živý v těle i v hlavě.


[Obrázky: dira7.jpg]

Ork těžko poznat, co pro sebe vybojovat od toho všeho. Nedokázat chytit drowák. Dokázat mu ale vzít jeho místo a co drowák dělat, muset opustit. Která díra teď schovávat drowák neznat. Než ale najít nová, vybojovat ork pro sebe ten čas.
Kterýho ale Gobrug doufat, že najít bejt Zorgulg goth. Co najít, nedávat dobrý znamení.
Jak říká jedno orčí rčení. "Gugha nagn urár nuguk na urár"
Odpovědět
#72
Angocha, Gaurus a Gobrug se v rámci honby za kořistí a ujařmování skřetů, vydali pokořit titána v jeho doupěti ve skalách. Když dosáhli svého cíle, dostali příležitost si z vrcholu hory obhlédnout Kiton, o kterém dříve přinesl šaman Gornag pozoruhodné zprávy. Nad Kitonem byla stále vidět světla barev duhy a městem se pohybovali velké skupiny postav, ozbrojených lidí, podle popisu Gornaga.

Po obhlédnutí situace se orkové vidali podívat na město z blízka. Gobrug přitom radil, aby se orkové snažili vyhnout boji a snažili se prvně zjistit záměr lidí v Kitonu. Plán ale nepřežil první kontakt. Jakmile ozbrojenci z Kitonu jen spatřili orky, vyrazili proti nim ve velkém počtu a pokusili se méně početné orky obklopit a pobít.

Šaman Gobrug ale použil svojí moc a v myslích nepřátel vyvolal nepřekonatelný děs, který obrátil část nepřátel na útěk a zbytek ochromený strachem padl pod ranami orkských bojovníků. Rozzlobeni tím nevyprovokovaným útokem a povzbuzeni snadným vítězstvím, vydali se orkové do ulic města. Všude, kde v ulicích narazili na nepřítele se opakovala ta samá scéna, po které zůstávala jen bezvládná těla nepřátel rozesetá všude kolem.

Nejtěžší boje se  strhli o významné budovy ve městě, které hlídali velmi zkušení mágové. Síla odporu ale jen vybičovala orky k ještě většímu úsilí. Boj trval od odpoledne, až do pozdních nočních hodin a na jeho konci nebyla jediná budova, kterou by orkové ponechali nevyčištěnou.

Protože boj a vítězství přišlo tak neplánovaně, museli se orkové stáhnout a místo ponechali bez posádky. Orkové se ale chystají vrátit lépe připravení a v Kitonu se usadit natrvalo. Tohle vítězství si nesmí nechat ukrást.
Jak říká jedno orčí rčení. "Gugha nagn urár nuguk na urár"
Odpovědět
#73
Galu Gund nevidět tolik dění od doby, co bejt postavenej. Skřeťák dokázat orka najít nepřipravenýho už jednou, ale ork sobě slíbit, že nedovolit znova. Přece to ale bejt skřeťák, kterej dokázat oklamat orka ještě jednou.

Přicházet ork a přinášet zpráva, jak bejt Kiton skřeťáka plnej. Skřeťáka, co žádnej nevidět přijít a přece ho teď moct vidět všude v Kiton. Hnusná mojo to muset bejt. A že mojo vidět, hlásit i ork, co tam hlídat.

Kde bejt mojo a kde bejt skřeťák, čuchat zase drowák. Kiton bejt teda místo, kde ork muset udeřit!

Tak Gobrug zase sebrat zase bojovník k boji a připravit se znova potkat skřeťáka. Než vyrazit, prohlídnout ještě jednou Galu Gund. Vidět, že ork bejt připravenej všude. Tam co bejt malá brána, postavit ork nová hradba ze dřeva a bojovníka, co hlídat jak bejt noc, nebo den. Znova už tudy skřeťáka nepustit! Bojovník, co tam hlídat říkat, jak moc skřeťáka teď bejt až moc blízko ke Galu Gund a jak něco chystat.

Proto chtít prvně poznat, jestli skřeťák nechystat nějaká velká zrada. Znova tam potkat silná skřeťák co s nim už dřív bojovat. Horší bejt boj od toho, že skřeťáka bejt mnoho. Až tolik, že dokázat orka obestoupit ne všech stranách a zle orka zatlačit. I když ale ork postoupit daleko, nevidět nikde zrada, která by moct uškodit orkovi, co bejt připravenej za svoje hradba u Galu Gund.

A bejt pozdě, když poznat, od čeho ta zrada přicházet. Znameni novýho boje uslyšet, když vítr přinést zvuk rohu od Kiton. Skřeťák vylákat orka k boji a začít dělat svojí škodu u Kiton. Bejt to Gobrug, kdo přikázat, ať se ork obrátit ke Kiton a zanechat boje u Galu Gund. Kiton bejt místo, kde mojo bejt. Jen skřeťáka vidět u Galu Gund a ne víc, než kolik dokázat odrazit hradba a bojovník za ní.

Vybrat taková cesta ke Kiton, aby liďák od Isharu, co tam mít svoje bojovník, nevidět orka hned přicházet. Všude, kde vidět Kiton, vidět i skřeťáka. Z liďáka, co tam bejt první nevidět nic. Každá cestá, která vest do středu města bejt přerušená hradbou. Hradbou ze dřeva, ale taky hradbou od mojo, kterou nedokázat žádnej ork překročit. Marně hledat, kde třeba najít díra, skrz všechna ta hradba. A bejt pozdě, když ork poznat, že skřeťák přijít od zad a ve velkym počtu a síle udeřit na orka. Ork nedokázat odrazit všechnu tu sílu co tak nečekaně přijít a jen těžce dokázat ustoupit. A aby nebejt rána málo hluboká. Pocítit ork Bolest, jen slabou, jak začít, silnější, jak pokračovat.

Od Galu Gund pak přijít znamení, že i tam ork bojovat. Gobrug ale věřit, že větši hrozba pocházet od mojo a ještě víc od mojo, co přinášet Bolest. Přikázat, ať co stát vedle Gobruga pokračovat boj u Kiton. Ork od Galu Gund, ať bojovat boj svůj. Jen mojo, co dokázat přinést slovo k uchu, i když bejt třeba za horou daleko, nechat Gornaga šamana poslat pro Bumhug v Galu Gund. Ať jen tehdy dát znova znamení, když hrozba Galu Gund bejt největší a bez každýho bojovníka, co moct sebrat, nedokázat odvrátit.

Ork u Kiton znova sebrat silu a udělat řadu pro další boj. Vidět, že bolest sílit a sebrat orkovi třeba pro vždycky cestu k tomu, co dělat Bolest. Bejt ale znova poraženej. A ne jen jednou. I když se vždycky znova vrhnout do boje, skřeťák dokázat vždycky orka odrazit. A jak síla orka ubejvat, síla bolesti začít překonávat i sílu orka. A jak tam tak stát a vydejchávat i tu poslední sílu co orkovi zbejvat. Zavolat orka zvuk rohu od Galu Gund. Galu Gund potřebovat i posledního orka k obraně.

Gobrug proklít skřeťáka a Bolest. Jako dřív Gobrug promlouvat, že radši vidět Kiton hořet, než liďáka od Ishar v Kiton. Tak teď vidět Kiton padnout od Bolest. Jako by Kiton shořet.

Vrátit se teda ke Kiton tak rychle, jak jen dokázat. A skutečně, skřeťák se vrhnout proti Galu Gund s taková síla, že jen těžce ho bojovník dokázat držet. A co dělat všechno tak zlý bejt, že i ke Galu Gund začít přicházet. Gobrug vidět, že každej z orků bojovat, jak mu jen vůle k boji dovolit a nedokázat najít síly víc. A Bolest, co se blížit brát i tu poslední. Gobrug příkázat, ať orčice připravit každýho, aby opustit Galu Gund, když Bolest přijít jen o krok blíž.
Jak říká jedno orčí rčení. "Gugha nagn urár nuguk na urár"
Odpovědět
#74
Když ork od Galu Gund nedokázat porazit skřeťáka s útokem, dělat aspoň tak, aby nepodlehnout útokem od skřeťáka. Víc bojovníků teď hlídat hradba a kde dřív vidět skřeťáka plíživě vlízt do Galu Gund, postavit nová hradba a ještě víc bojovníka, co ta hradba hlídat. Ten z orků, kterej nestát a nehlídat, dělat, jak jen dokázat, aby sebrat všechno, co moct bejt k pomoci. Tak orkové vyrážet do boje pro kořist, kde jí jen najít a nepřinášet jí málo.

Pro další ork znát, od koho moct hledat pomoc. Potkat se tak znova ork a krtkoun, co mezi nim bejt Gungrim teď ten první, a krtkoun orkovi neupřít nic, co mu moct dát. Tak každej z kováč co jich jen  krtkoun mít dostat práci, aby pro orka znova, jako už tolikrát předtím, udělat zbroják, kterýmu jen těžko hledat lepší k porovnání.

Po tom všem přijít dlouhej čas, kdy ork muset čekat, až všechno co připravovat prijít dohromady pro chvíli, kdy ork znova vyrazit k boji. A bejt to až moc dlouhej čas pro orka. Skřeťák se vyhýbat boji a ani ork nevyrážet k boji mnohokrát. Jen zvědy posílat ork ke skřeťákovi, aby poznat, co skřeťák chystat a co skrejvat. Tak najít i místo, kde divná stojan, co o něm ork vědět, že přinášet bolest, bejt postavenej.

Bez rady s ostatníma Gobrug sebrat Angochu orčici, co tak často stát vedle Gobruga v boji, a vyrazit ke skřeťákovi, aby i jejich oči vidět, jak skřeťák stát. A vidět, že skřeťáka nebejt tak velkej počet jako dřív v tom místě. A ten co tam stát, jakoby nemít blízko žádnýho, co dokázat všem poroučet. Gobrug a Angocha nenechat skřeťáka aby se sejít ve velká tlupa. Prorazit přez skřeťáka až k místu, kde znát, že divná stojan stát. 

[Obrázky: galugs01.jpg]
Ani šamanové skřeťáka, ani Bolest nedokázat orka odrazit. Zloba a hnus ale naplnit Gobruga, když uvidět, koho dát stát ve stráži před divná stojan. Těla orkůh, dávno bez života, co jim teď hnusná mojo poroučet a dávat sílu k chození! I ty srazit a pak už žádnej nemoct bránit orkovi, aby dosáhnout k stojan. Muset dělat rychle, protože blízko najít mojo brána, co moct přivést víc nepřítele.

Angocha, jak to dřív vidět v Galu Gund, sebrat kameny, co bez nich stojan přestat dělat Bolest, a kameny i stojan odnést ke Galu Gund a ukrejt oddělený.

V Galu Gund vypovědět Gobrug a Angocha, jak dokázat udělat a Gobrug zavolat, ať se bojovník připravit k boji. Jestli dokázat zahnat bolest, muset zničit skřeťáka v tom místě! Mezi nejsilnější z bojovníků od Galu Gund rozdat Gobrug zbroják co krtkoun vyrobit. Teď bejt ten správnej čas.

[Obrázky: galugs02.jpg]
Jak říká jedno orčí rčení. "Gugha nagn urár nuguk na urár"
OdpovědětSkok na fórum: