Hodnocení tématu:
  • 1 Hlas(ů) - 5 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[RP] [Město] Nullden
#1
Dnes Zima 23.Toru, 328.roku se stal občanem kněz Reelies, který se také zabydlel v jednom z velkých nově vystavěných domů. Nabídl tak své služby a můžete se u něho i vyzpovídat. Hned na druhý den co byl zkontrolovat strážní věž se mu povedlo spustit poplach a s jeho pomocí Nulldenská posádka zneškodnila příšeru zvanou Vodní Elementál, která naštěstí nikomu neublížila. Dále byla u převozníka zprovozněna velká vývěsná tabule kam starosta a kapitán budou připichovat pergameny s loveckými licencemi.
Odpovědět
#2
Nullden.. co je vlastně zač to ostrovní město, co o něm s jistotou víme? Jisté je to, že mnoho nulldenských občanů a obchodníků volá po změně starosty a ve vzduchu tak visí "Nulldenské jaro".. a že starosta bude mít plné ruce práce:

1. V kronikách nejsou žádné záznamy a nikdo se nestaral o knihu města, to bude třeba napravit.
OOC: Článek, informace - hodnoceny jsou pouze příspěvky od rozsahu 900 znaků (s mezerami) výše a bez významných gramatických, významových, či logických chyb, podmínkou pro přidělení bodů je také alespoň jeden přiložený relevantní obrázek (mapa s legendou, event. další grafický materiál)
(40 bodů)


2. Jaký je znak města, dokáže ho někdo dodat nebo nakreslit?
OOC: Volná tvorba/dodání převzaté grafiky (u převzaté grafiky je nutné uvést zdroj)
(30 bodů)


3. Ekonomika ostrova jde v poslední době dosti z kopce a bude tak nutná jasná a finančně efektivní koncepce správy města.
[Obrázky: attachment.php?thumbnail=1794]
OOC: Návrh rozvoje ekonomiky
(40 bodů)


4. Lesy na ostrově již byly téměř vykáceny a ostrov nedisponuje nerostným bohatstvím, přírodní zdroje jsou tedy skromné. Zemědělská výroba je poměrně malá.
Domy jsou krom z natěženého dřeva postaveny ještě z kamene, který bývá na místo pravděpodobně dopraven lodí (vyšší náklady). Infrastruktura by to měla reflektovat např. zaměřením na obchod (námořní), rybolov apod., přičemž v nejbližší budoucnosti by se vzhledem ke stavu pokladny mělo vycházet spíše z řešení opřeného o současné budovy města (lze měnit jejich interiér, "zaměření" a obyvatele).

OOC: Návrh rozvoje infrastruktury a restrukturalizace
(40 bodů)


5. Námořní přepravní společnost vznesla výtku proti budově, kterou obývá. Je příliš daleko od přístaviště a kapacitně nedostačuje.
OOC: Návrh řešení modelové situace bez investic do další výstavby
(25 bodů)


6. Ve městě je nejméně jedna nevyužitá budova.
[Obrázky: attachment.php?thumbnail=1795]
OOC: Návrh řešení modelové situace
(25 bodů)


7. Dnes byl přijat 1 občan a celkový počet občanů města, kteří by mohli kandidovat či hlasovat ve volbách tak činí 4. Je otázkou, zda by se mezi nimi vůbec našel vhodný kandidát na starostu. Z běžné populace ostrova o kandidaturu zatím nikdo nejeví větší zájem.
OOC: Občanská uvědomělost - chceš-li se angažovat, musíš si prve zažádat o občanství skrz Zákoník města (v přístavišti, u městské vývěsky). Kritérium je splněno pouze za zde oznámené podání žádosti.
(0 bodů, v případě nesplnění se tento bod pokládá za diskvalifikační kritérium)


8. Plň úkoly, staň se váženým.
OOC: Pokud libovolný z členů RT vyhlásí zde na fóru event/quest se zmínkou, že se jedná o "nulldenský soutěžní event" a termín konce eventu/questu nastane dříve než oficiální ukončení prvního kola soutěže, lze získat body za sepsání RP příspěvku o účasti vlastní postavy na daném eventu/questu. Za každý RP příspěvek lze získat uvedený počet bodů až do maximální výše 75 bodů za všechny příspěvky daného uživatele vztahující se k tomuto bodu 8. RP příspěvky k nulldenským akcím musí účastník oznámit zde vložením odkazu na příspěvek nebo vložením příspěvku sem přímo. Počítají se pouze příspěvky od 900 znaků (s mezerami) výše.
(25 bodů za každou účast doloženou RP příspěvkem až do maximální výše 75 bodů za tyto příspěvky)OOC:
Pravidla "Nulldenského jara":
Splň některý, nebo všechny z výše uvedených úkolů a získej tak možnost stát se starostou města Nullden nebo členem městské rady!
Každý z bodů krom bodu 7 má přidělené určité bodové ohodnocení, to je uvedeno v kulatých závorkách na konci ooc části daného bodu (komentáře). Zájemci o kandidaturu zde mohou RP příspěvky informovat o splnění daného bodu, případně zde předkládat řešení, kde je to relevantní, u svého příspěvku vždy uvedou i jméno herní postavy a číslo úkolu. Na každý bod zadání krom bodu 8 připadá od daného uživatele maximálně jeden příspěvěk, druhý a další příspěvek v pořadí k tomu samému bodu od toho samého uživatele bude smazán.
Pořadatel se tímto nezavazuje k vyhlášení eventu/questu v rámci bodu 8.
V případě, že zájemce o účast neoznámí zde v tomto tématu splnění bodu s eventuelním dalším potřebným textem či jiným obsahem (řešením), nemůže za daný bod získat bodové ohodnocení.

V případě, že k jednomu z bodů krom bodu 7 a 8 přijde více příspěvků od různých uživatelů, postupuje se takto:
a) pokud je na některém z příspěvků přidán souhlas skrz funkci fóra, rozhoduje o vítězi daného bodu hlasování, kterého se mohou účastnit všichni registrovaní uživatelé fóra krom osoby pořadatele (Stig, včetně všech jeho logovaných účtů) přidělením souhlasu ke zvolenému příspěvku.. vítěz pak bere plné uvedené bodové ohodnocení jako jediný, ostatní získávají za dané řešení pouze polovinu bodů
b) pokud žádný z daných ("konfliktních") příspěvků neobdrží souhlas nebo pokud je počet hlasů pro všechny "konfliktní" příspěvky stejný, hlasuje v daném bodu pouze osoba pořadatele přidělením jednoho hlasu příspěvku dle vlastního výběru

Eventuelní souhlasy u příspěvků jsou zaznamenány v momentě oficiálního ukončení prvního kola soutěže pořadatelem. Bod 7 není bodově hodnocen, ale pokud není zájemcem splněn, nelze se soutěže účastnit.
V případě, že někteří účastníci "soutěže" mají při vyhodnocování rovný počet bodů a ocitli by se tak na stejné příčce, rozhoduje o vítězi na dané příčce pořadatel přidáním jednoho bodu účastníkovi dle vlastního uvážení.

Za první kolo se považuje odesílání příspěvků účastníky a následné vyhodnocení bodového stavu.

V případě účasti 2 a více kandidátů v prvním kole "soutěže" nastávají tři možnosti, které rozhodnou o novém starostovi ve druhém kole:
a) Pokud jsou alespoň 3 účastníci prvního kola, 3 finalisté s nejvyšším počtem bodů z prvního kola se všestranně a závazně dohodnou na vedení města formou tříčlenné městské rady, přičemž se složením nové rady musí být souhlas všech jejích tří členů.. pokud s radou nesouhlasí libovolný ze tří potenciálních členů, vyhodnocuje se soutěž jedním z bodů b) nebo c) (viz níže). V případě dohody o radě vystupuje v pozici starosty i tak účastník s nejvyšším počtem bodů.
b) Počet občanů Nulldenu je větší než 6 a o vítězi rozhodnou volby, které budou následně vyhlášené, kandidáty budou maximálně tři finalisté s největším počtem bodů.
c) Počet občanů Nulldenu je menší než 7 a celkovým vítězem a novým starostou je účastník s nejvyšším počtem bodů.

V případě pouze 1 účastníka postupuje tento jako jediný do druhého kola a tedy automaticky vítězí.

Přibližný termín uzavření prvního kola je nejdříve 6.10.2015. Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit první kolo soutěže kdykoliv po tomto datu (ne dříve), což zde oficiálně oznámí spolu s vyhodnocením prvního kola.
V případě nutnosti může pořadatel změnit tato pravidla soutěže kdykoliv do okamžiku oficiálního ukončení soutěže (skončení druhého kola). Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv ukončit i bez vyhlášení vítěze.
Přispěvatel (účastník) má vyhrazené právo až do okamžiku oficiálního uzavření soutěže kdykoliv ze soutěže odstoupit oznámením zde na fóru.
RT si vyhrazuje právo předložené návrhy použít či nepoužít dle vlastního uvážení.
RT dle vlastní úvahy může rozhodnout o odvolání starosty v ideálním případě nejdříve po 3 měsících od ukončení soutěže (pro dřívější datum by dle uvážení RT měla vést eventuelně pouze neaktivita samosprávy, závažný prohřešek proti pravidlům shardu či např. zpronevěra a další závažné ingame prohřešky atp.), v takovém případě vyhlásí volby či novou soutěž, případně rozhodne o dalším postupu libovolně jinak.

Účastí v soutěži potvrzujete bezvýhradní souhlas s pravidly, případně posílejte námitky.
Veškeré dotazy či námitky k soutěži je nutné posílat sem na fórum, dle vlastního uvážení do tohoto či nějakého jiného (ooc) topicu. Pořadatel má vyhrazené právo toto téma moderovat za účelem oddělení soutěžních příspěvků.
Pořadatel může (ale nemusí) sdělit zájemci o účast případné formální výtky bránící k započtení pokusu (příspěvku) či samotné účasti v soutěži a zájemce následně může úpravou stavu, příspěvku, či žádostí o úpravu stavu, příspěvku tyto nedostatky odstranit a umožnit tak započtení daného příspěvku do soutěže. Soutěžní příspěvky může upravovat pouze pořadatel či účastník po výzvě od pořadatele, přičemž nelze zpětně dělat velkých obsahových úprav v příspěvcích.
Pořadatel může libovolný ze soutěžních příspěvků vyřadit (smazat) a toto zde oznámit, pokud uzná příspěvek za nevyhovující zadání, účastník pak má právo odeslat k danému bodu příspěvek nový. Pořadatelem nesmazaný příspěvek však nemůže být automaticky považovaný za vyhovující pravidlům soutěže a zadání daného bodu, toto je pořadatel povinnen plně hodnotit až při uzavírání prvního kola.

Žádosti o občanství budou kladně vyřizovány po celou dobu trvání soutěže s výjimkou eventuelních voleb. Po dobu voleb žádosti o občanství vyřizovány nebudou.


Přiložené soubory Miniatury
       
Odpovědět
#3
*Na vývěsce u cechu Svobodných i u mola Nulldenu vidíš nápis s obrázkem*
Já, Denetrius Aho z cechu Svobodných, Občan Nulldenu, se tímto hlásím do soutěžního kola, na post starosty v Nulldenu.
Důvodem jest můj osobní zájem, i mého cechu, o rozvoj tohoto krásného místa a i přes krátkou dobu dvou zim co zde setrvám, vím o tomto městě
dost natolik, abych věděl co je zde zlepšit a rozvíjet, pro obecné blaho.

Zde přikládám mé plány, pokuď budu zvolen! Mé plány zde budu postupně doplňovat.

Ad.5
Denetrius Aho vyslechl žádosti Námořní dopravní společnosti a jako nejjednoduší řešení, z důvodů malé obytné plochy na ostrově, vznesl návrh o tom, že Nulldenský Cech řemeslníků si jednoduše vymění dům s domem Námořní Přepravní Společnosti. Dům bude potřebovat nějaké malé úpravy kvůli výhním a kovářům, nicméně se nejedná o nic těžkého či finančně náročného. Na kompenzaci řemeslníkům, jim cech Svobodných dodá nástroje, které jim zde chybí.

OOC: (edit: tak se snad jednou svět nepoděla, že jsem při kopirovany toho dlouhyho threadu udělal chybu)
Odpovědět
#4
OOC:
(08.09.2015 v 12:33)Thortogily napsal(a): Ad.8
(OOC: TO co jsme už udělali pro Nullden na to nějaký vliv má či ne?)
Bohužel ne, promiň, mohl bych tak snadno někomu křivdit, protože není jisté, co vše z minulosti a komu bych musel počítat, není to moc jednoznačné a snadno realizovatelné.. Sad Věřím ale, že vaše minulá píle bude odměněna občany, pokud dojde na volby.

Moc dík za příspěvek, ale prosím, kvůli pravidlům soutěže je ale nutné poslat každý bod zvlášť jako samostatný příspěvek, aby bylo pro čtenáře možné dávání souhlasu jednotlivým bodům, je to velice důležité kvůli pravidlům, protože hlasování může rozhodnout o výsledku soutěže. Ještě to celé pořádně pročtu. Každopádně zatím další velké formální nesrovnalosti nevidím.
Odpovědět
#5
Ad.6
Pro západní budovu a její využití se již v budoucnosti pro rozvoj města hovořilo. Město není řádně organizované a chybí mu několik možností. Navrhl jsem tedy toto místo použít jako městskou knihovnu. Ve městě totiž začíná být hlad po kultuře a učencích, kteří znají recepty. Ve městě toho ovšem chybí více. Není zde holič, výkupčí trofejí a město trochu trpí svou organizovaností.
Navrhnul jsem tedy pár změn, které občané rádi uvítají. Poslal jsem svitek s žádostí o vyjádření Nulldenského čaroděje Cama, aby se vyjádřil, zda v budově jižní části Nulldenu opravdu potřebuje oba své prostory. Pravá část budovy slouží vespod jako vězení, nad ní je jeden pokoj, který je obýván. Nicméně levá část obsahuje dva pokoje a jeden z nich je zbytečně nevyužit. Vzhledem k tomu, že kouzelník Cam se ve vrchním pokoji zabývá už nějakou dobu svým výzkumem jedu Čtverzubce, nechal bych mu tedy vrchní pokoj a spodní bych voužil pro Holiče a Výkupce Trofejí.

[Obrázky: UO_20150908_110603_11024.jpg]

Dalším postupem je Nulldenský včelař Horus. Je to někdo bez koho si Nullden nedokáže představit život, jeho med je základem pro cukrovinky, které děti v Nulldenu doslova milují. Nicméně je trochu neštěstím, že Horusovo včelařství obývá zbytečně celkem velkou plochu, na které by se dala vybudovat budova, se zaměřením na ekonomický rozvoj města. Navrhl jsem tedy kompromis. Horusovo včelařství se přesune na jižní ostrůvek, kde mu bude vybudován přístřešek pro jeho včelařství. S tímto bych přesunul z náměstí trh na tento ostrůvek a zbudoval zde tržnici. Je pravdou, že tyto prostory jsou občas využívané pro radovánky a slavnosti, tak to může i zůstat, tržnici bych zvolil tak, aby krásně korespondovala s okolím. Těm snaživějším bych také časem krom stolků dovolil za složení peněžní kauce vybudovat si zde stánek, který by si mohli časem rozvíjet. Důvodem jest momentální záplava obchodníků, kteří z poklidného náměstí udělali vykřičenou ulici.

[Obrázky: UO_20150908_110627_68165.jpg]

Dalším bodem, který jsme nestihli dořešit jest převozník na druhou stranu břehu, kterého stále sháníme. Po uvažování jsem došel k závěru, že převozník je trochu nešťastné řešení z dlouhodobějšího hlediska. A pokuď se povede převozníka opět sehnat, setrval by zde jen do té chvíle, dokuď by se nepostavil most, který by spojoval Nullden a druhou stranu břehu. Doprava by tak díky tomuto mohla opět směřovat i po pevnině, což je hned v několika ohledech levnější a praktičtější.
Co je třeba také brát v potaz jsou Nulldenské lodě. Jedna spojující Ishar a Nullden funguje perfektně, nicméně samotný kapitán lodi již v minulosti dal dotaz, pro její zlepšení. Mluvil hlavně o nových plachtách a novému kormidlu, které by výrazně zvyšovalo rychlost, jakou by se dostal z Nulldenu a do Isharu nazpět.
Co se týká druhé lodě, která je nevyužívaná. Její prvotní úděl bych zvolil pro rozvoj rybolovu na otevřeném moři. Na otevřeném moři je prý co jsem se z klepů doslechl velké bohatství mořských perel a vzácných ryb. Co se týká nebezpečí na moři, tak nic vážnějšího jsem se nedoslechl. Nic co by zkušení kapitáni nezvládli. Ještě za posledního působení Starosty jsem já a cech Svobodných v Nulldenu již několikrát pomohli. Jednou jest oprava střechy u léčitele Borise, podruhé když jsme dodali materiál nutný k výcviku nových rekrutů, včetně zbroje a zbraní. Tito rekruti měli být hlavně nasazeni na věž v západní obytné části Nulldenu, která již v minulosti byla napadena mořskou stvůrou. Proto je nutné toto místo chránit už jen z důvodu bezpečí občanů. Nechráněná část jižního ostrůvku mi také dělala vrásky, bezpečí farmářů zde nikdo nehlídá a už jeden incident se zde přihodil. Pokuď dojde k mému zvolení, pokračoval bych také v posledním přání Starosty, to jest projevit zájem o západní Ostrovy, o kterých žádné informace nemáme. Nicméně pro Nullden jsou možným zdrojem obohacení a jeho rozvoje.
Odpovědět
#6
Ad.3
Ekonomika ostrova jako takového je slabá, nicméně soběstačná, pokuď se udělí správný směr i obohacující. Z mého pohledu bych zaměření ostrova nějak neměnil a zůstal u rybolovu, který bych ovšem rozvíjel. Rybářské lodě by nově měly za úkol hledat vzácné perly z bohatého dna. Většina občanů si za ta léta zvykla, že pro přežití stačí vzájemná pomoc. Věřím, že pokuď je zasvětíme tak mohou být převelice užiteční. Nullden se za ta léta navíc takto i vybudoval, aby fungoval naprosto soběstačně. Pokuď chce tedy ostrov růst, musí využít svou dominantní pozici a rozvíjet rybolov a obecný obchod. I přes malé nerostné bohatsví, skrývá podzemí Nulldenu chodby plné vzácných kamenů. Sám tedy věřím tomu, že pár šikovných horníků dokáže tyto kameny vykutat a následně je může Nullden dobře prodat. Časem vidím dobrou pozici Nulldenu i jako dopravní křižovatku, mezi městy všude po světě. Padlo zde několik návrhů na stavbu loděnice, kde by se vyráběly Nulldenské lodě, které by se prodávaly po světě.

[Obrázky: UO_20150908_123101_55786.jpg]

Ekonomiku také podporuje v Nulldenu cech Svobodných, který zde zřídil vlastního obchodníka. Jest tady pravdou, že v Nulldenu se dají sehnat základní materiály pro řemeslníky, kouzelníky a alchymisty. Krom toho v Nulldenu vypomáhá další farmář a nově se zde usadil i další trpaslík - koželuh.
Na podporu ekonomiky v případě mém zvolení bych se podílel i osobně příspěvky z výprav, které cech Svobodných často provádí a věřím tomu, že při tímto systémem se do městské pokladny nasype více než je potřeba. Co se týká cen, daní a nájmů. Jsou v pořádku, oproti Isharu se jedná o hlavní lákadlo proč žíti v Nulldenu. Zároveň mé zvolení způsobí podělení se s městem o cechovní pokladnu Svobodných, která do začátků způsobí jistou finanční stabilitu. Následně bych také zvolil menší revoluci, co se týká vojenských sil v Nulldenu. Některá místa jsou střežena až přehnaně moc, některá naopak vůbec. Ekonomika se dá jest podpořit i uvedením do jejích obchodů vzácným materiálem a písemnými taji, kterými Svobodní disponují.
Odpovědět
#7
Ad.4

Jest pravdou, že z Nulldenu se momentálně stává spíše místo na žití, než na těžbu. Nicméně lesy na druhém břehu jsou husté a na území takřka nikoho. Po vzájemné konzultaci s orky jsem dospěl k názoru, že nebude problém spolupráce. Tedy že Nullden bude těžit dřevo z lesů na druhé straně břehu, které nespadá pod království Isharionu. Jediným problémem tedy jest skupina skřetů, kteří tyto lesy obývají, věřím že Svobodní si s tímto poradí naprosto jednoduše a skřety vyženou. Dřevo obecně jest vzácnou surovinou pro Nullden, protože se z něj staví jak lodě, tak opěrné základny pro plošiny, na kterých stojí další domy. I přes občasné kamené základy je obecně příjemnější stavěti dům ze dřeva. Vzhledem k mému pohledu o velkém rozvoji rybolovu, by Nullden dostal za úkol na tomto vzájemně spolupracovat. Tedy řemesla by krom svých běžných aktivit, byli zaměření hlavně na spolupráci s rybáři. Zaměření města na Rybolov v závěru občany udělá hrdými na to, čím jest Nullden začne prosperovat, díky tomu se začnou více zajímat o dekorace s motivy ryb a moře a móda začne býti v barvách stejného ražení.
Odpovědět
#8
Ad.2
Už v dobách minulých, jsme přemýšleli co bychom zavedli jako symbol Nulldenu. S několika návrhy se nám jakožto cechu líbilo, kdyby Nullden měl vlastní znak, který by odrážel to čím je a na co je hrdý.
Návrh padl celkem rychle, je jednoduchý a jsme s ním spokojení. Tedy.

[Obrázky: fish-restaurant-marina-fish-boat-anchors...design.png]

OOC: (https://d13yacurqjgara.cloudfront.net/us...design.png - je to přednávrh)

S tím, že námořníci, vojáci a úřední osoby, by měly oblečení v barvách mořské modři, s bilým znakem veprostřed. Řemeslníci, odměnění občané a další lidé, kteří se starají o chod Nulldenu, by měli šedou se znakem mořské modři. Praporce by byly ve stejných kombinacích.
Odpovědět
#9
Ad.1

Nullden

[Obrázky: UO_20150908_103206_95878.jpg]

1. Hospoda u Leklé Ryby
2. Dílny Řemeslníků
3. Banka a Sklad
4. Léčitel Boris
5. Starostův dům
6. Námořní dopravní společnost
7. Nulldenská kasárna
8. Západní obytná čtvrť
9. Pekařství u Kinta
10. Vězení a čaroděj Cam

*Dále čteš krátké spisky o tomto místě*
Snažil jsem se o Nulldenu dozvědět co nejvíce, nicméně toto poklidné místo ve světě není moc známé a dle mého názoru je to škoda. Proto jsem se rozhodl, že o tomto místě něco sepíši.

Historie tohoto místa je poněkuď neznáma a díky chybějícím spiskům je hodně děr ve skládance, která by objasnila odkuď se zde vlastně Nullden vzal. Staré bajky mluví o prvních Lidech, kteří dříve utíkali z orčího území, zabraného násilím. Skrze nepropustné lesy plné nebezpečí a nástrah, se tito osadníci zběhlí v mořeplavení rozhodli, že před orky je uchrání jenom voda. Na jednoduchých vorech se dopravili na největší ze tří ostrovů, které byly dříve hojně zalesněné a začali zde žít. Po tuto dobu se zde ze stromů začaly stavět první budovy a ostrov začal prosperovat, nicméně na jeden malý ostrov celý národ nestačil a tak začalo rozšiřování. Nejdříve na jižní ostrov, který byl dříve hojně zalesněný. Toto dřevo posloužilo k postavení jak dalších domů, tak první lodě, díky které Nullden začal mít dostatek jídla pro každého. I přesto se vlastnictví lodě v této vesnici stalo něčím symbolickým, co tomu, kdo ji vlastnil, dávalo  hned několik příležitostí. Ať už pro první odvážlivce se přeplavit zpět na pevninu, či jet obstarat mořské ryby a nebo objevovat okolní svět. Nullden se tedy začal stávat místem, kde rybolov bylo to nejlepší řešení jak uspět  v životě. Na jižní ostrov se postavil most, aby se zjednodušilo kácení a přesun dřeva tam, kam ho bylo potřeba a s rostoucí populací se časem postavil most i na západní ostrov. Tímto vzniklo ostrovní město Nullden tak, jak ho známe dnes. Historie je v důležitých událostech strohá a mizivá, nicméně Nullden se stal místem, kde poklidní život a vzájemná spolupráce byla to nejdůležitější.

[i]První záznamy odkazují na rok 302. kdy strážní [/i]v Isharu zahlédli zvláštní loď. Tato loď byla z Nulldenu a spolu se čtyřmi námořníky vezla i cenný náklad, tohoto ostrovního města. Loď měli námořníci hodně poškozenou a co více. O městě jako je Ishar neměli žádné zdání, hledali jen místo, kde by mohli loď opravit.
Po vřelem uvítání a následném poznávání námořníků z Nulldenu s Isharem padlo první historické rozhodnutí. To jest zřízení pravidelné plavby z Nulldenu do Isharu a nazpět. O Nulldenu najednou svět věděl, stejno jako se Nullden dozvěděl o světu.

Jedním z prvních přírustků mezi občany, se stal kněz Reelies. Stalo se tak roku 328. Jehož příchod do Nulldenu byl skoro až požehnáním, protože v tu chvíli napadl Vodní Elementál. Nikomu se tenkrát nic nestalo, ale i tak to byl první náznak toho, že novou krev Nullden potřebuje.

Co se dělo od roku 328. do dalšího záznamu nikdo neví a ani to nebylo dochované. Poslední střípky odkazují na útok pirátů, kteří byli naštěstí odraženi a navíc byla nalezena jeskyně s pokladem. Poté se šuškalo o nějaké bestii z moře, která zabila jednoho strážného ve věži. Dalším milníkem se totiž stal rok 335., kdy do Nulldenu přišel cech známý jako Bratrstvo. Tento cech byl známý na území Isharionu, nicméně nechvalně. Důvodem proč přišli do Nulldenu nikdo pořádně neví, spekulovalo se nad tím, že hledali místo, kde mohou začít žít znovu.
Téhož roku ještě v Nulldenu zřídili vlastní zbrojnici, nicméně stejně jak rychle přišli, tak i zmizeli. Poslední zmínky o konci Bratrstva nikdo neznal ani v Nulldenu.


Čas šel dál a z Nulldenu se stalo místo, které bylo Isharem často nazýváno, jako "Chudá rybářská vesnice", která neměla co nabídnout. I přesto se v Nulldenu stalo několik významných věcí. Až se setkáváme u dalšího milníku. Roku 351. do Nulldenu doputoval cech známý jako Svobodní. Účel jejich příchod nikdo také v Nulldenu pořádně neznal. Nicméně ze zvláštních důvodů sami kontaktovali Starostu a nabízeli svou pomoc městu.
Poslední Starosta Nulldenu si sám říkal, proč by jim nějaký cizák pomáhal, navíc nějaký, který sebou vláčí Orka. Nicméně za ta léta věděl, že pomocná ruka se neodmítá.
Téhož roku byla opravena střecha léčitele Borise. A na náměstí v Nulldenu se pomalu začal rozvíjet trh.
Odpovědět
#10
OOC:
(08.09.2015 v 12:33)Thortogily napsal(a): *Na vývěsce u cechu Svobodných i u mola Nulldenu vidíš nápis s fotografií*
Já, Denetrius Aho z cechu Svobodných, Občan Nulldenu, se tímto hlásím do soutěžního kola, na post starosty v Nulldenu.
Důvodem jest můj osobní zájem, i mého cechu, o rozvoj tohoto krásného místa a i přes krátkou dobu dvou zim co zde setrvám, vím o tomto městě
dost natolik, abych věděl co je zde zlepšit a rozvíjet, pro obecné blaho.

Zde přikládám mé plány, pokuď budu zvolen! Mé plány zde budu postupně doplňovat.

Ad.5
Denetrius Aho vyslechl žádosti Námořní dopravní společnosti a jako nejjednoduší řešení, z důvodů malé obytné plochy na ostrově, vznesl návrh o tom, že Nulldenský Cech řemeslníků si jednoduše vymění dům s domem Námořní Přepravní Společnosti. Dům bude potřebovat nějaké malé úpravy kvůli výhním a kovářům, nicméně se nejedná o nic těžkého či finančně náročného. Na kompenzaci řemeslníkům, jim cech Svobodných dodá nástroje, které jim zde chybí.

WTF? Od kdy tu máme vynález fotografu?
Odpovědět
#11
OOC: Denetrius Aho - žádosti o občanství právě bylo vyhověno, podání žádosti zde mělo být dle bodu 7 oznámeno, ale myslím, že tímto to také můžeme považovat za oznámené. Smile Ta pravidla jsou trochu obsáhlejší a tak si to možná přehlédl, ale to si spíš kryju záda, protože s volbama a podobnýma záležitostma byly vždycky problémy, kdy si nakonec někdo vždy zpětně stěžuje. Smile
Děkuji za všechnu Tvou práci!
Odpovědět
#12
*Ve schránce starosty byl položen následující dopis*[Obrázky: UO_20150924_234148_85560.jpg]

[Obrázky: UO_20150924_234346_62634.jpg]

OOC: Omlouvam se asi za milion hrubek či překlepu, psal jsem to pulnoci vyčerpany, ale učel to snad plní
Odpovědět
#13
Drahý Denetrie!

Po dlouhém zvažování jsem se rozhodl v dalších volbách již nekandidovat a raději zvolit odchod na odpočinek na klidném venkově. Ostatně nejsem už nejmladší a tak je čas předat kormidlo do rukou nějakého čilejšího kapitána. Pokud nebude žádného dalšího kandidáta, celá věc bude tedy prakticky uzavřená ve váš prospěch, takový je zákon.
Avšak vzhledem k okolnostem a skutečnosti, že konec mého funkčního období bude již brzy (6. Novu 353. roku) a ostatně také vzhledem k tomu, že i takováto změna musí být dobře připravena, musíme dočkat času! Věřte, že i já se na ten klid na vejminku, bafání dýmky a ohýnek praskající v krbu docela těším, takže se vynasnažím celou záležitost po 6. Novu uspíšit k brzkému rozuzlení, jak jen bude v mých silách. Více nyní udělat nemohu.

S pozdravem a přáním mnoha úspěchů,
Kornell, t.č. starosta Nulldenu

OOC: S jedním kandidátem dle pravidel žádné volby ani nebudou - pokud bude po prvním kole jen jeden zájemce, není co dál řešit. První kolo nejsou volby, ale spíš taková předvolební aktivita, kterou se měli profilovat jednotliví kandidáti. Volby by nastaly až v druhém kole a to jen za jistých okolností (viz část začínající na "V případě účasti 2 a více kandidátů v prvním kole "soutěže" nastávají tři možnosti").
Ale před 6.10. nemohu dle pravidel soutěž legálně ukončit a tak musíme chvíli posečkat.. Smile Sám bych snad i zvolil dřívější datum, pokud bych předvídal pouze jednoho účastníka, ale teď už to musíme nějak doklepat, není zbytí. Teda je, ale musel bych změnit pravidla a posunout termín, což sice podle pravidel udělat můžu, ale pro mě je to riziková kontroverzní akce, která by mi v téhle situaci (která je vždy v hráčské obci vnímána trochu vyhroceně) za to stála jen z nějakého extrémně závažného důvodu.
Znáte to tu dobře, ne - dneska změním pravidla a ukončím to dřív a zítra na mě vyskáče deset tuze angažovaných občánků, že jsem zas někomu svévolně a úmyslně uškodil a že chtěli pozítří všichni hrozně kandidovat a já jim to schválně znemožnil z nějakého zcela reálného a smysluplného důvodu. Biggrin

Takže jo, za sebe kdybych už nesepsal ty poměrně exaktní pravidla a nebyl poučený z minulosti (že si musím krýt záda zcela vyčerpávajícíma zveřejněnýma pravidlama, kterých se budu zuby nehty držet), klidně už to teď uzavřu a volby by ani nenastaly, z hlediska pravidel nyní nepřipadají vůbec v úvahu hned ze dvou důvodů (podle pravidel není dost kandidátů, ani dost občanů).
Odpovědět
#14
OOC: Denetrius zdá se do konce prvního kola nevydržel, jeho odstoupení není oznámeno zde, ale myslím, že tohle můžeme považovat za závazné: http://forum.manawydan.cz/showthread.php...0#pid91940
Bohužel, uzavírám bez výsledku.
Přesto děkuju za všechnu práci, bude využita přinejmenším částečně. Ať se Ti daří.
Odpovědět
#15
Mág Argos Melos navštívil starostu v jeho úřadovně. Po krátkém rozhovoru o dalším osudu města se oba muži rozloučili, starosta napěchoval dýmku a vydal se na procházku po pobřeží. Snad v budoucnu bude mít na takové procházky a zasloužený odpočinek času více. Uvidí se ale, zda Argos předloží městu dokumenty, na kterých se dohodli.
Co však s městem teď? Najde se nějaký další kandidát do voleb, nebo novou kapitolu ostrovního města začne psát právě Argos?

OOC: Pokud by měl někdo zájem o kandidaturu, dejte sem vědět co nejdříve prosím. Pokud nikdo zájem neprojeví do 22.7., považuji kandidatury za uzavřené s jediným kandidátem (v takovém případě bude celá záležitost urychlena).
Argose prosím - pokud se nebudou konat plnohodnotné volby (nebude žádný další kandidát), stačí dle starého zadání zde zpracovat body:
1. Článek, informace - o Nulldenu - rozsah snížen na minimálních 450 znaků
3., 4. Dle původního zadání, stačí krátce
Prosím při zpracování daných bodů vycházet z toho, že Thortogily již něco tady předložil, tvoje texty by měly být odlišné, rozšiřující, či upravující vůči těm jeho (aby to nebylo to samé napsané jinak a abychom ve výsledku mohli poskládat práci vás dvou a vzniklo něco slučitelného).
Volitelně - pokud máš nějaké výhrady k Thortogilyho příspěvkům týkajících se města, můžeš je zde napsat. V opačném případě budeme vycházet z toho, že informace z tohoto topicu jsou "oficiální" (musím rozšířit Wikipedii, úplně jsem na to zapomněl).
OdpovědětSkok na fórum: