Hodnocení tématu:
  • 1 Hlas(ů) - 5 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Info] Zákony, pravidla aj. - Quendë
#1
Poznámka: Počítám s tím, že jakmile někdo navštíví tábor Quendë, tak mu stráže milerády objasní všechny zákony a pravidla, které je potřeba dodržovat. Tzn. jakmile postava jednou navštíví tábor Quendë tak je bez vyjímek obeznámena s těmito pravidly!

Návštěvníci na území Quendë

Je nutné dodržovat několik pravidel, pro bezproblémovou návštěvu území Quendë. Výčet těchto pravidel, která budou níže uvedena, platí pouze pro návštěvníky elfího národa.

1) Zákaz nošení zbraní na území Quendë.
2) Zákaz mít zahalený obličej (včetně róby s kapucí).
3) Zakázána jsou veškerá kouzla v táboře a jeho blízkosti.
4) Zakázáno je slídit v bednách a jiných nádobách po táboře.
5) Zákaz obtěžování členů Quendë, kteří jsou na hlídce.

Pokud se dopustíte prohřešku proti tomuto výčtu pravidel, která platí čistě pro všechny návštěvníky (bez ohledu na šlechtické tituly), čeká vás trest, který může mít mnoho podob:
napomenutí, pokuta, vyhoštění, žalář - vždy bude záležet na míře provinění.

Dodržování těchto pravidel bude důkladně kontrolováno. Obvinění může podat jakýkoliv člen Quendë a předat jej k dalšímu šetření. Případně, může provést rovnou zadržení na místě.
Jakákoliv nespolupráce s členy Quendë, se trestá vyhoštěním, případně žalářem.Skok na fórum: