Hodnocení tématu:
  • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Věci k otestování po dokončení Efektů
#1
Tohle téma klidně ignorujte, potřebuji si někam zapisovat kde všude se vrtám při předělávání efektů a co se bude muset otestovat, než je commitnu.
A nebo jej můžete vnímat jako changelog či postup prací.

Systémy:
- systémy neviditelnosti (funkčnost neviditelnosti, optimalizovaný systém, propojení na SoE)
- systémy intoxikace (nový systém podle počtu efektu z nápojů)
- systémy očarování předmětu (definice v Bestiáři, ruční přidání, funkčnost očarování)
- funkčnost výpisu efektů na itemech v příkaze Analyze
- nutno vymyslet nový rozdíl mezi DispellMagicSpell a GreaterDispelling (SOE už ignoruje dominanci, kterou stejně máme vypnutou)
- BasePotion, upraveno odstranění komponentů nemoci nebo jedu, převod některých efektů na SOE
- hraní melodií plně převedeno na SOE; změna: plný efekt se počítá pouze u aktuální melodie! Při spuštění jiné se efekty ostatních automaticky přesouvají do odeznívání.
- Spánek (zraněním přerušitelná paralýza) a Paralýza převedeny do SOE
- SOEDamageOnHit změněna na SOEOnAttack a SOEOnDefense, umožňující aplikovat libovolný efekt po útoku nebo po obraně

Perky:
- perk HieloMaster - SOEParryBonusEffect

Předměty:
- BlueFlag (SpellInhibitor po nasazení)
- RedFlag (SpellInhibitor po nasazení)
- ColorTrap (přepracovaná funkce)
- Antimagictrap (SpellInhibitor)
- EternalLight (SOEDaylightEffect, SOE.EnchantedItemEquiped)

Kouzla:
- DetectMagicSpell (trik) - možná zrušit
- Flare (trik) - SOEAttackHitBonusEffect, SOEParryBonusEffect
- LightSpell (trik) - SOELightEffect
- AlarmSpell (1. kruh) - AlarmEffect na SOEBaseEffect
- GreaseSpell (1. kruh) - GreaseEffect do SOE
- ChangeSelfSpell (1. lruh) - ChangeIdentityEffect do SOE
- CharmPersonSpell (1. kruh) - SOEPeacefulEffect
- ShieldSpell (1. kruh) - modifikovaný SOEDamageReductionEffect
- SpiderClimbSpell (1. kruh) - SpiderClimbEffect do SOE
- BlindnessSpell (2. kruh) - SOEBlindnessEffect
- Blur (2. kruh) - BlurEffect kontrolující zda je objekt zbraň převeden na SOEProtectionEffect s typeof (BaseWepon)
- ContinualFlameSpell (2. kruh) - ContinualFlameEffect na SOEBaseEffect
- EvardsBlackTentaclesSpell (2. kruh) - EvardsBlackTentaclesEffect na SOEBaseEffect, SOEParalyzeEffect
- EntropicShieldPrayer (2. kruh) - SOEProtectionFromWeaponTypeEffect
- HoldPortalSpell (2. kruh) - SOE.LockedByEffect, nový efekt kouzla (zdůrazňující který kouzelník dveře drží)
- GhoulTouchSpell (2. kruh) - efekt rukavic SOEParalyzeEffect
- MageArmorSpell (2. kruh) - SOEDamageReductionEffect, změna funkce na redukci poškození 1-6 podle skillu
- MagicMouthSpell (2. kruh) - MagicMouthEffect do SOE
- MagicWeaponSpell (2. kruh) - MagicPower upraveno jako vlastnost zbraně
- ShrinkItem (2. kruh) - předělání efektů na itemu
- SummonSwarmSpell (2. kruh) - SummonSwarmEffectna SOEBaseEffect
- TappingSpell (2. kruh) - TappingEffectna SOEBaseEffect
- TashasHideousLaughterSpell (2. kruh) - LaughterEffect : GenericEffect převeden na SOEBaseEffect, využívá SOEParalyzeEffect
- WatcherSpell (2. kruh) - WatcherEffect na SOEBaseEffect
- DayLightSpell (3. kruh) - SOELightEffect
- DispellMagicSpell (3. kruh) - změna rušení efektů
- Displacement (3. kruh) - BlurEffect kontrolující zda je objekt zbraň převeden na SOEProtectionEffect s typeof (BaseWepon)
- KeenEdgeSpell (3. kruh) - SOEAttackCriticalBonusEffect, bude platit na všechny typy zbraní
- KnockSpell (3. kruh) - SOE.LockedByEffect
- MirrorImageSpell (3. kruh) - modifikovaný SOEProtectionEffect
- StinkingCloudSpell (3. kruh) - StinkingCloudEffectna SOEBaseEffect
- TrueStrikeSpell (3. kruh) - SOEAttackHitBonusEffect
- AlterSelfSpell (4. kruh) - ChangeIdentityEffect z ChangeSelfSpell
- ArcaneLockSpell (4. kruh) - SOE.LockedByEffect
- ConfusionSpell (4. kruh) - ConfusionEffect nahrazen SOEConfusionEffect + SOEHallucinationsEffect (stejné účinky)
- HoldPersonSpell (4. kruh) - SOEParalyzeEffect
- InvisibilitySpell (4. kruh) - SOEInvisibilityEffect
- ProtectionFromArrowsSpell (4. kruh) - SOEProtectionFromWeaponTypeEffect
- SeeInvisibilitySpell (4. kruh) - SeeInvisibilityEffect na SOEBaseEffect
- WebSpell (4. kruh) - WebEffect na SOEBaseEffect, přidáno odebrání efektu po zničení pavučin
- DimensionalAnchorSpell (5. kruh) - SOEBlockTeleportEffect, funkce SOE.CanBeTeleported
- MinorGlobeOfInvulnerabilitySpell (5. kruh) - modifikovaný SOEProtectionFromSpellEffect
- InvisibilitySphereSpell (5. kruh) - SOEInvisibilityEffect
- Shout (5. kruh) - SOEDeafnessEffect
- AcidFogSpell (6. kruh) - AcidFogEffect na SOEBaseEffect
- FleshToStone (6. kruh) - SOEParalyzeEffect, SOEElementResistEffect, resistentní efekt nalinkován na paralýzu (tj. odstranění paralýzy odstraní odolnosti)
- GreaterDispelling (6. kruh) - změna rušení efektů
- GreaterMagicWeaponSpell (6. kruh) - MagicPower upraveno jako vlastnost zbraně
- HoldMonster (6. kruh) - SOEParalyzeEffect
- ImprovedInvisibilitySpell (6. kruh) - SOEInvisibilityEffect
- MindBlank (6. kruh) - modifikovaný SOEProtectionEffect
- MisleadSpell (6. kruh) - SOE.InvisibleTo
- TensersTransformationSpell (6. kruh) - SOEProtectionEffect + SpellBlocker na všechny efekty
- MassInvisibility (7. kruh) - SOEInvisibilityEffect
- MordenkainsSwordSpell (7. kruh) - upravený MagicWeapon atribut
- IceStormSpell (7. kruh) - IceStormEffect na SOEBaseEffect
- IncendiaryCloudSpell (7. kruh) - IncendiaryCloudEffectna SOEBaseEffect
- RepulsionSpell (7. kruh) - modifikovaný SOEProtectionEffect
- GlobeOfInvulnerabilitySpell (8. kruh) - SOEProtectionFromSpellEffect (sdíleno s MinorGlobeOfInvulnerabilitySpell )
- InsanitySpell (8. kruh) - SOEHallucinationsEffect, SOEConfusionEffect
- SunburstSpell (8. kruh) - SOEParryBonusEffect
- MordenKainensDisjunctionSpell (9. kruh) - změna funkce dispellu
- WordBlind (9. kruh) - SOEParryBonusEffect
- WordStun (9. kruh) - SOEParalyzeEffect

Modlitby:
- DetectMagicPrayer (1. kniha) - nutno změnit způsob identifikace očarování itemu, nebo lépe modlitbu zrušit
- GuidancePrayer (1. kniha) - SOEAttackHitBonusEffect
- InflictMinorWoundsPrayer (1. kniha) - SOEOnAttack, revidována modlitba
- Lightprayer (1. kniha) - SOELightEffect
- VirtuePrayer (1. kniha) - SOETemporaryPoints (hp)
- BanePrayer (2. kniha) - SOEAttackHitBonusEffect
- BlessPrayer (2. kniha)- SOEAttackHitBonusEffect
- DivineFavorPrayer (2. kniha) - modifikovaný SOEDamageOnHit, SOEAttackHitBonusEffect
- InflictLightWoundsPrayer (2. kniha) - SOEOnAttack, revidována modlitba
- InvisibilityPurgePrayer (2. kniha) - efekt vymýcení neviditelnosti převeden na SOE
- InvisibilityToUndeadPrayer (2. kniha) - SOE.InvisibleTo
- ProtectionFromEvil (2. kniha) - SOEProtectionFromAlignmentEffect
- ProtectionFromGood (2. kniha) - SOEProtectionFromAlignmentEffect
- ProtectionFromNeutral (2. kniha) - SOEProtectionFromAlignmentEffect
- SanctuaryPrayer (2. kniha) - dost modifikovaný SOEProtectionEffect
- ShieldOfFaithPrayer (2. kniha) - modifikovaný SOEBaseEffect
- AidPrayer (3. kniha) - SOEAttackHitBonusEffect (upravený účinek modlitby na +1 až +25 do šance zásahu), SOETemporaryPoints
- EndurancePrayer (3. kniha) - SOETemporaryPoints
- GentleReposePrayer (3. kniha) - GentleReposeEffect na SOEBaseEffect, opravena funkčnost (předčasné ukončení efektu úměrně zkrátí dobu ošetření těla)
- InflictModerateWoundsPrayer (3. kniha) - SOEOnAttack, revidována modlitba
- LesserRestorationPrayer (3. kniha) - převedeno z Aury na SOE, sjednoceno s postupy GreaterRestorationPrayer
- NeutralizePoisonPrayer (3. kniha) - SOENeutralizePoisonEffect
- ShieldOtherPrayer (3. kniha) - modifikovaný SOEDamageReductionEffect
- SilencePrayer (3. kniha) - SilenceEffect na SOEBaseEffect, ošetřeno zrušení efektu při ručním nastavení
- UndetectableAlignmentPrayer (3. kniha) - SOEProtectionEffect před DetectAlignmentPrayer
- BestowCursePrayer (4. kniha) ve všech variantách - přepracování pro SOE
- ContinualFlamePrayer (4. kniha) - napojena na stejnojmenné kouzlo
- DayLightPrayer (4. kniha) - SOELightEffect
- DispellMagicPrayer (4. kniha) - změna rušení efektů
- InflictSeriousWoundsPrayer (4. kniha) - SOEOnAttack, revidována modlitba
- PrayerPrayer (4. kniha) - SOEAttackHitBonusEffect
- RemoveBlindnessDeafnessPrayer (4. kniha) - odstraňuje SOEBlindnessEffect a SOEDeafnessEffect
- DivinePowerPrayer (5. kniha) - SOEAttackHitBonusEffect
- GreaterProtectionFromEvil (5. kniha) - SOEProtectionFromAlignmentEffect
- GreaterProtectionFromGood (5. kniha) - SOEProtectionFromAlignmentEffect
- InflictCriticalWoundsPrayer (5. kniha) - SOEOnAttack, revidována modlitba
- RestorationPrayer (5. kniha) - převedeno z Aury na SOE, sjednoceno s postupy GreaterRestorationPrayer
- BladeBarrierPrayer (7. kniha) - BladeBarrierEffect na SOEBaseEffect
- HarmPrayer (7. kniha) - SOEOnAttack, revidována modlitba
- GreaterRestorationPrayer (8. kniha) - převedeno z Aury na SOE
- RegeneratePrayer (8. kniha) - SOERegenerationEffect, v režimu zrychlení/zpomalení (PENN) přirozené regenerace
- RepulsionPrayer (8. kniha) - modifikovaný SOEProtectionEffect

Melodie:
- AmorMelodyEffect - SOEBaseEffect, zapracován vliv v smlouvání (zvedá šance o 15, nebo při odlivu o 7 %)
- AntimagicMelodyEffect - SOECastChanceModifierEffect
- DisonanceMelodyEffect - SOEBaseEffect - nejsem si jistý zda je efekt melodie zapracován, ale asi ano (myslím že příchozí melodie musí uspět v dominanci s touhle)
- HungerMelodyEffect - SOEBaseEffect
- ChaosMelodyEffect - SOEBerserkerEffect
- RatCatcherMelodyEffect - SOEBaseEffect
- CockMelodyEffect - SOEAttackHitBonusEffect (zatím zrušen bonus k dmg)
- AlteredDefenseMelodyEffect - SOEParryBonusEffect
- RegenerationMelodyEffect - SOERegenerationEffect
- LifeEnergyRegenerationMelodyEffect - SOEBaseEffect
- NymphEffect - SOEBaseEffect
- GentleReposeMelodyEffect - SOEBaseEffect
- PeaceMelodyEffect - SOEPeacefulEffect

Efekty:
- převeden SOEProtectionFromSpellTypeEffect
- SOEParryBonusEffect (efekt snižující šanci obrany, použit jen v Blindnesseffect a BestowCurse)
- systém léčení následků jedu a nemoci převeden do SOE, následná úprava dynamických efektů (tj. efektů nápojů které léčí tyto věci)
- WatchfullnessEffect -> SOEProtectionFromPoisonComponentEffect, PoisonComponent.Sleep
- VitalityEffect -> SOEProtectionFromPoisonComponentEffect, PoisonComponent.Paralyze
- InflictWonuds začleněno do SOE jako OnHit
- efekt nemoci/jedu DiscomfortEffect převeden na SOENauseaEffect + naskriptovány následky efektu (standardní zvracení každých 5-15s, vč. přerušování probíhající exklusivní akce)
- efekt nemoci/jedu CoughEffect převeden na SOECoughEffect + naskriptovány následky efektu (kašel každých 5-15s + test koncentrace, ztížený za každý efekt kašle)
- vytvořen SOECursedItemEffect znemožňující sejmutí předmětu z postavy
- odstraněn nepoužívaný (bugoval) ExpeditiousRetreatEffect (kouzlo místo něj používá zvýšení rychlosti pohybu)


Changelog ostatního:
- efekty rychlosti rozděleny na rychlost útoku a rychlost pohybu
- po nasednutí na koně je voláno "OnMount", nikoliv "OnDismount"
- poopraven systém vytváření defaultních zbraní (přiřazení layeru DefaultWeapon)


Důležité:
- při práci na CS4 přesunout ParryBonus / HitBonus na správné místo, nyní se v CS3 přičítají jako skill

Nápady:
- skriptově zjednodušit systém plížení/neviditelnosti (SoE na dotaz "plížení-zrak?" dodá hodnotu "SkillPower" a "PerkPower", která se dál použije. Tj. musím převést současné InvisibilityCondition na SoE efekt a jednotně je obsluhovat přímo ze SoE.

Nové možnosti:
- prozkoumat možnost převedení ExclusiveAction Stealth na efekt generovaný ze SoE -> uvolní nám to ruce např. pro Plížení (bude SoE efekt) + Páčení zámku (ExclusiveAction).

Nová sada efektů pro předávkování, zatím nenaskriptováno:
Předávkování lektvary:
1. stupeň: -10 do statů
2. stupeň: -15 do statů, BlindnessEffect(bonus (-20))
3. stupeň: -20 do statů, BlindnessEffect(bonus (-30))
4. stupeň: -30 do statů, BlindnessEffect(bonus (-40))
5. stupeň: -40 do statů, jednorázové zvracení, Halucinace
6. stupeň: Smrt

Předávkování alkoholem:
1. stupeň: -5 INT, -5 DEX
2. stupeň: -10 INT, -10 DEX
3. stupeň: -15 INT, -15 DEX, upravený efekt kouzla Vazelína (custom hlášky při "uklouznutí", freeze jednou za 15s. (bez viditelného políčka, včetně animace)), postih na zásah X
4. stupeň: -25INT, -25 DEX, upravený efekt kouzla Vazelína, postih na zásah 2*X, velmi mírný SlowEffect, zvracení jednou za 15s., stmívání obrazovky ve vlnách (jako když vstoupíš do Bolesti)
5. stupeň: -40 INT, -40 DEX, upravený efekt kouzla Vazelína, postih na zásah 3*X, mírný SlowEffect, zvracení jednou za 10s., jednorázové omráčení
6. stupeň: Smrt
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
Odpovědět
#2
Server jede na nové verzi skript.
Chyby, problémy, dotazy - vše pište sem.
Prosím nediskutujte zde, pro případné diskuse otevřete nové téma - zde to budu pravidelně promazávat.

VELMI ocením pomoc s testy. Věci které je potřeba otestovat jsou uvedeny zde v prvním tématu.
Zaměřte se zejména na:
- účinky kouzel. Fungují? Zobrazí správně ikony? (každý efekt kouzla by měl být zobrazen ikonou, např. Zrychlení dává efekt rychlejší chůze a rychlejšího útoku)
- očarované předměty. Fungují?
- jedy a lektvary. Fungují? Zobrazí správně ikony? (každý efekt kouzla by měl být zobrazen ikonou, např. Zrychlení dává efekt rychlejší chůze a rychlejšího útoku)
- systém Bolesti - stačí test v zóně 1/2, pokud se při přechodu mění pak je OK
- systém Arktické zimy
- plížení a neviditelnost. Fungují tak jako dosud?
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
Odpovědět
#3
SVN 3126, bylo restartováno.
Oprava pádu při zobrazení buffikon po nalogování hráče (v průběhu zobrazení došlo ke změně kolekce -> pád).
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
Odpovědět
#4
Odmazány otestované věci:
- systém Bolesti
- systém Arktické zimy
- SOEStatEffect (věci měnící sílu, obratnost a inteligenci)
- SOESkillEffect (věci měnící skilly)
- SOEAttackSpeedEffect a SOEWalkSpeedEffect(věci měnící rychlost útoku a chůze)
- SOEElementResistEffect (věci měnící resistence)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
Odpovědět
#5
Odmazány otestované věci:
- kouzlo FireShieldSpell

SVN 3129, bylo restartováno:
- přidána ikona druhému efektu kouzla Fireshield (resistence ikonu má, zraňující složka štítu neměla)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
Odpovědět
#6
- EternalLight (SOEDaylightEffect, SOE.EnchantedItemEquiped)
Při prvním nasazení hned po loginu do hry mi dvakrát vypsalo "Pocit všeobecného zhoršení zmizel", jinak je tam ještě hláška "Věčné světlo: Nerozpoznáno očarování: Daylight". Na tooltipu itemu se zobrazuje pouze bonus do Magické odolnosti, ale nikoliv už bonus do uhýbání.

Kód:
[15:06:43] Cítíš se lepší v dovednostech: Uhybání, Magická odolnost
[15:06:43] Dovednost Uhybání stoupla o 5,0 a nyní dosahuje výše 105,0.
[15:06:43] Dovednost Magická odolnost stoupla o 15,0 a nyní dosahuje výše 115,0.
[15:06:43] Věčné světlo: Nerozpoznáno očarování: Daylight
[15:06:43] Pocit všeobecného zhoršení zmizel.
[15:06:43] Pocit všeobecného zhoršení zmizel.
[15:06:43] Typ zbroje: Bez zbroje
[15:06:43] Mobilita: 30
[15:06:43] Aktivní obrana: 2
[15:06:43] Neznalost tvé zbroje mírně omezuje obratnost.
[15:06:43] Tvá obratnost klesla o 7. Nyní je 88.
[15:07:08] Cítíš se horší v dovednostech: Uhybání, Magická odolnost
[15:07:08] Dovednost Uhybání klesla o 5,0 a nyní dosahuje výše 100,0.
[15:07:08] Dovednost Magická odolnost klesla o 15,0 a nyní dosahuje výše 100,0.
[15:07:08] Typ zbroje: Bez zbroje
[15:07:08] Mobilita: 30
[15:07:08] Aktivní obrana: 1
[15:07:09] Tvá obratnost vzrostla o 7. Nyní je 95.
Těch artefaktů (itemů) by ale v seznamu asi mělo být víc, pokud se taky předělávaly:
- Sting (jed, + obratnost, alchymistické očarování kyselinou trvalé) - vypadá, že funguje jak má, ani nic podivného nehlásil, buffikona se mu mění správně, tooltip itemu je kompletní
- ForestSentinel (obratnost, skill přesnost) - hlásí "Nerozpoznáno očarování Stat, Dexterity 3"
- IsharionArmyRewardRingLesser, IsharionArmyRewardRingMedium, IsharionArmyRewardRingGreater (různě velké bonusy do str, dex, int) - po sundání itemu nezmizí bonusy z buffikon a bonusy se v ikoně množí, pokud si postupně nandavám a sundavám itemy - viz screen
Na Žihadle byl efekt do obratnosti (stat dexterity) rozpoznán, na Strážci hvozdu ne.
Pokud mám na sobě zároveň EternalLight a ForestSentinel, Buffikona ukazuje nesprávné hodnoty, viz screeny (nesprávně se počítá hodnota pro Přesnost a to docela podivně.. zvlášť když člověk sundavá a nandavá itemy na sebe, tak to docela dost blbne a ikona ukazuje buď špatnou hodnotu pro Přesnost, nebo se po sundání itemu Přesnost nezmění.. ikona vůbec nezmizí ve chvíli, kdy mám sundané oba itemy, zůstane tam viset bonus do Přesnosti).. na tooltipu itemu je to v pořádku, tedy krom toho, že nerozpoznaný dexterity bonus na Strážci hvozdu se nevypisuje a u Eternal Light je napsaný pouze bonus do mag. odolnosti, ale ne do Uhýbání.

[Obrázky: UO_20150411_152004_79233.jpg]

[Obrázky: UO_20150411_152413_25354.jpg]

[Obrázky: UO_20150411_153100_57484.jpg]

Po sundání všech 4 artefaktů, které můžu maximálně na postavu nasadit, mi zůstává viset buffikona z RewardRingů (dokonce se tam množí krom čísel bonusů - +9 str, dex, int - taky v nadpisech názvy itemů, takže třeba vyznamenání první třídy tam mám dvakrát) a buffikona ForestSentinela (Přesnost +60.. item by měl dávat +10) - celkem 4 ikony. Po relogu buffikony stále visí, smrt a oživení taky nepomohlo.
Odpovědět
#7
Daylight očarování předmětu chybí, doplním.
Chybné zobrazení vícenásobného skillu (a statů) - opravím.
Nerozpoznáno Stat, Dexterity 3 - moje chyba v definici, upravím aby to bralo "Dex" i "Dexterity".

SVN 3131, bylo restartováno:
Systémy:
- nový systém předávkování
- nový systém opilství

Opravy efektů:
- doplněno očarování předmětu Daylight
- opraveno zobrazení očarování více skillů či statů v popisu předmětu
- upravena definice očarování statů na předmětu, aby brala zkrácené i plné tvary statu (Dex - Dexterity)
- oprava odstraňování efektů z předmětů (efektům chyběl příznak ItemEnchantment který měly dostat při vytvoření efektu)
- GM příkaz [soe (výpis efektů) rozšířen o [soe clear pro vyčištění efektů
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
Odpovědět
#8
Supr, dík moc.
Odpovědět
#9
Nevim jestli je to bug, ale asi jo.
Kdyz zivy slahouny mlatili myho medveda, tak se mu asi nastackoval jed. A kazdej tick mu to ubiralo treba 5x 1hp.
Democritus would say about his atomos proposal "I TOLD YOU SO" like 2400 years ago!
Odpovědět
#10
To bude bug, prověřím.
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
Odpovědět
#11
SVN 3133, bylo restartováno.
- unikátnost jedu podle názvu (cíl může být otráven jen jedním jedem daného jména)
- unikátnost nemoci podle názvu (cíl může být ovlivněn jen jednou nemocí daného jména)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
Odpovědět
#12
Ještě mě napadla jedna novinka kterou nový systém efektů zajistil - není potřeba čekat až vyprší kouzlo, nové kouzlo ho normálně hned nahradí.
To samé platí např. i pro jedy - pokud něco otrávíte jedem na krysy a po chvíli znova, nový jed nahradí starý (a starý je zrušen).
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
Odpovědět
#13
Děkuji Stigovi a Bioskovi za dnešní testy - hodně pomohly, hodně odhalily.
Chtěl jsem udělovat za testy nějaké odměny, ale myslím že členům RT léčivé (a jiné) lektvary asi na nic nebudou, že?
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
Odpovědět
#14
Myslíš ty lektvary "in real life"? Sem s nima! Ale víc by se teda momentálně hodil "lektvar regenerace životní energie".. Smile
To spíš já děkuju a jen si přeju, abych se co nejdřív ještě dostal k nějakým dalším testům.
Odpovědět
#15
Reálný lektvar bych taky potřeboval, ideálně "Regeneraci".
Špatně se mi hojí rána po operaci, mám tam pořád cca 1cm ránu z které tečou sajrajty - naštěstí čisté, žádný zánět, jen to musí srůst odzdola, aby se tam něco nezapouzdřilo.
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
OdpovědětSkok na fórum: