Hodnocení tématu:
  • 1 Hlas(ů) - 5 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Corellon a církev meče
#1
Lesy tiše šumí, klid a mír zde vládne, náš lid ale není v osamění, neboť Corellon Larenthien zrakem, nad kroky našimi, pozorně bdí.

Corellon

Corellon, Corellon Larenthien, Patron elfího lidu, Stvořil, Strážce stezek…to jsou jména, názvy, které náš lid provázejí od nepaměti. Corellon stráží elfí lid, provází své „děti“ světem, a stará se o jejich duše. Každá duše mrtvého elfa náleží právě jemu, a on je tím, kdo soudí a váží její činy.

Corellon dlí v Eldemaru a přilehlých územích, a jeho avataři bloudí po krajích, kam zavítají jeho děti. Stráží stezky a varovává svůj lid. Je jako tichý strážce, co stráží náš lid ze stínu, aby poté zasáhl nepřítele svých dětí ostrou čepelí, čepelí meče, symbolu odplaty a soudu.


Církev ztraceného meče

„Já, Maya Eledhwen, tímto prohlašuji, že obnovuji církev Patrona všech elfů, jako odloučenou část od církve z Eldemaru. Církev meče, jako atributu našeho Patrona, a ztraceného, jako ztracené části našeho lidu, jež byla vyloučena do Isharu.
Nechť tato církev neslouží jen našemu Patronovi, ale i těm, kteří svůj život zasvětili i jiným bohům a bůžkům z naší vlasti.“


Organizace církve

Corellon:
První stupeň služby Patronu elfů spočívá ve vykonávání povinností novice.
Druhý stupeň služby zahrnuje kněžský titul a povinnosti.
Poslední stupeň – v čele stojí prozatím velekněz. Později církevní koncil (2-3 velekněží).

Ostatní bohové:
(in progress-bude doplněno, přemýšlím jak je sloučit pod vzýváním Corellona (=kněz bude psát "corellone", ale bude se de facto modlit k jinému bohu z pantheonu (bude-li zajem, vytvorime si pantheon zastresen jednim bohem)-zatim su snad jedinej elfi knez tak to nema smysl resit)

Novic
Povinností novice je sepsat své modlitby, jimiž bude uctívat Patrona elfů a které se zapíší do sborníku. Musí stvořit ranní, denní, a večerní modlitbu. Dále mu bude uloženo několik drobných úkonů od vyšších kněžích, aby se prověřily jeho schopnosti. Dále též šetření raněných a starost o nemocné. Po splnění povinností mu bude svěřeno konání určitého obřadu, jehož vykonáním získá kněžský status.

Kněz
Povinnostmi kněze je bádat po vědění Corellona, svěcení noviců, svěcení míst, žehnání potřebným, řešení otázek víry a nerozhodnutých, útěcha potřebným z elfího lidu, ve společenství Saara tirnor vanwalion též řešení sporů-rada starších vybere kněze, který povede soud a případně navrhne navrhne trest. Kněží by se měli věnovat i psaní modliteb a obřadů.

Velekněz
Správa církve, řešení potíží kněžích, úzká spolupráce s elfím společenstvím v Isharu, jednání s jinými řády, dále všechny povinnosti kněze.

Symboly

Meč-atribut Corellona, symbol odplaty, spravedlnosti, rovnováhy, statečnosti, odhodlání a ušlechtilosti
(bude doplněno)
Odpovědět
#2
Kazdou nedeli budu delat bohosluzbu kolem pate hodiny odpoledne.
Odpovědět
#3
Vzhledem k tomu ze mam na zitra domluvenou hru ve warhammeru, je bohosluzba posunuta na osmou az devatou vecer. Budu z hrani spechat dom, snad to stihnu v uvedenem case.
Odpovědět
#4
Vyhlašuji klatbu na bratrstvo. Důvodem budiž neuctivé zacházení s těly padlých, kdy na těla, která se kněží Corellona snaží vzkřísit močí. Klatba se vztahuje též na elfy tohoto společenství, neboť poté, co jsem se snažila ztrestat dotyčného, mne napadli a omráčili. Tímto dnem, žádný kněz Corellona nebude podporovat bratstvo, a ti, kteří by zneužili jména Corellona k jejich podpoře, nechť nesou hněv našeho Patrona. Podpora skupině, co má tyto způsoby, je jediné. Zneuctění našeho boha a ponížení kněžského statutu.

Za Corellonovu církev a Corellona, Maya Eledhwen.
Odpovědět
#5
(30.11.2008 v 22:32)HaFiK napsal(a): Vyhlašuji klatbu na bratrstvo. Důvodem budiž neuctivé zacházení s těly padlých, kdy na těla, která se kněží Corellona snaží vzkřísit močí. Klatba se vztahuje též na elfy tohoto společenství, neboť poté, co jsem se snažila ztrestat dotyčného, mne napadli a omráčili. Tímto dnem, žádný kněz Corellona nebude podporovat bratstvo, a ti, kteří by zneužili jména Corellona k jejich podpoře, nechť nesou hněv našeho Patrona. Podpora skupině, co má tyto způsoby, je jediné. Zneuctění našeho boha a ponížení kněžského statutu.

Za Corellonovu církev a Corellona, Maya Eledhwen.
V otevřeném dopise určený kněžím církve stojí:

Velevážené kněžstvo Collerona, dnes došlo k situaci, kdy jedna za vašich kněžek napadla našeho člena a bylo přirozenou reakcí bratrstva bránit našeho člena, neboť jak bylo v otevřeném usnesení uvedeno: "Každý člen bratrstva je pod ochranou, bratrstva a to za předpokladu, že nebyl agresorem v konfliktu" A toto bylo v souladu s usnesením bratrstva, hledáme řešení mírové cesty a jsme přesvědčeni že každý spor se dá řešit nesilovým řešením, avšak jedna z vašich kněžek našeho člena napadla a bratrstvo jednalo jen dle kodexu, tudíž bylo ji zabráněno v útoku pokračovat a to způsobem takovým, že musela být omráčena. Nidko z nás neznesvěcuje Corellona a máme veškeré kněžstvo v úctě. Avšak máme vyhrazené právo své členy si vychovávat sami a to nenásilnými prostředky, vaše kněžka neměla právo našeho člena z jakéhokoliv důvodu napanout, i když se zprotivil dobrému mravu, my sami si trestáme naše členy stejně jako vy. Doposud nikdo z nás nenapadl člena církve Collerona a nebude tomu ani následovně, dokud člen církve nenapadne našeho. Dále bych chtěl upozornit ať krotíte své fanatické kněze, kteří poškozují jméno vaší církve a započli tuto politování hodnou událostí. My osobně nehodláme tuto situaci hrotit a budeme se nadále chovat přátelsky k vaším kněžím, není naším záměrem válka ale mír a proto tyto skupiny, které hrotí vztahy s okolím vám doporučuji usměrňovat a klidnit. Jediný kdo pošpiňuje vaší církev, jsou právě vaši radiální kněží!! Stejně tak bychom my mohli plakat a křičet, že váš radikální kněz pošpinil bratrstvo tím, že napadl jeho člena a měli bychom na to stejné právo a vynášet nemoudré rozsudky plné zaujetí, ale nečiníme tomu tak. Nebyli jsme agresory a to že jeden z našich členů je volnějšího mravu, nikomu nedává právo jej za to zabít!!! !!! Co nás ovšem pohoršilo, že bratrstvo je pošpiniváno právě tou kněžkou která konflikt započala.

Hodně úspěchů vám přeje klan Bratrstvo
Odpovědět
#6
Močit na tělo, které se snaží kněží Corellona přivést k životu, je útokem proti Corellonovi samému. Kladba byla jest vyřčena a nebude zrušena. Ti, co jménem Corellona vám pomáhati budou, nechť soudí Corellon, jehož moudrost zajisté potvrdí pravdivost mých slov.
Následky světské vaše činy budou mít u společenství elfího lidu v Isharu, které budou projednány s Celembriborionem. Tak, jako vy se oháníte soudržností, je nutno přijímat odpovědnost za ostatní. Pakliže útok na kněžku zaštiťujete vzájemnou pomocí, tak úplně stejným způsobem, se přenáší chování jednoho člena na celý spolek. Jestliže tedy jeden z vás zneuctí Corellona, a druzí ho v tom chrání, pak celý spolek zneuctil Corellona a postavil se vůči němu. A z tohoto důvodu též ztrácíte nárok na ochranu od našich kněžích.
Odpovědět
#7
(01.12.2008 v 00:46)HaFiK napsal(a): Močit na tělo, které se snaží kněží Corellona přivést k životu, je útokem proti Corellonovi samému. Kladba byla jest vyřčena a nebude zrušena. Ti, co jménem Corellona vám pomáhati budou, nechť soudí Corellon, jehož moudrost zajisté potvrdí pravdivost mých slov.
Následky světské vaše činy budou mít u společenství elfího lidu v Isharu, které budou projednány s Celembriborionem. Tak, jako vy se oháníte soudržností, je nutno přijímat odpovědnost za ostatní. Pakliže útok na kněžku zaštiťujete vzájemnou pomocí, tak úplně stejným způsobem, se přenáší chování jednoho člena na celý spolek. Jestliže tedy jeden z vás zneuctí Corellona, a druzí ho v tom chrání, pak celý spolek zneuctil Corellona a postavil se vůči němu. A z tohoto důvodu též ztrácíte nárok na ochranu od našich kněžích.


Nechápu kam se poděla veškerá elfská moudrost! Jediný s kým vede spor je sfanatičkou choré mysli zvané Mayou, nevedem spor proti kněžím ani protí elfům s bavte se ji, neboť se snaží vyvolat a vyhrocit celou roztružku kterou sama způsobila a zneužít jen své moci vámi ji danou!
Jinak bratrstvo stále chová přátelství ke všem elfům a kněžím, nemáme svámi sporu, jen s fanatičkou Mayou.
Odpovědět
#8
Delší čas řešila způsob, jak dostat Corellona nebo část jeho moci na údajné setkání mágů a kněžích. Jediné, co ji napadlo, bylo pověřit někoho střáží symbolu Corellona, který by poté byl použit při obřadu jako zástupný artefakt.
Zatímco její kroky směřovaly k elfí nemocnici, běžela ji hlavou jména. Avellion. Elindiel. Celembriborion a spousta dalších. Ani jeden by ale nebyl schopen se sám ubránit a tím méně chránit artefakt.
Když ale Sule Tavaro odmítl, naděje se rozplynuly jak pára nad hrncem. Mluvil o komsi, kdo by ho tam mohl dopravit. A že prý je vhodnější. Ale Sule neznal důvody, proč řekla jemu, a ani se je nikdy nedozví. Zhluboka se nadechla a chystala se odejít. Když se zeptal, proč by ho nemohl donést někdo jiný, zvládla ze sebe vyrazit pouze "proto, namárië." Poté se otočila a vyběhla ze stanu. Udýchaně se zastavila až daleko od jižní části Isharu.
Jedna z čarodějek k ní začala mluvit a prosit ji, ať se za všechny modlí. Elfka ji ale nebyla schopná vnímat. Za poslední dny se toho stalo příliš, příliš na to, aby to tak mladá elfka mohla psychicky zvládat.
Odpovědět
#9
A co bratrstvo? Rádo by pomohlo Tongue
Odpovědět
#10
Wacko
Odpovědět
#11
a co poprosit o pomoc velekneze, udajne se bjiz od pohromy vsichni veleknezi zdrzuji na hrade a staraji se o krale...... za pokus by to stalo....
Odpovědět
#12
Hobit v knezskem odevu vyvesil na strom vedle svatyne velky pergamen:

Dne 21.Toru roku 271 v jednu hodinu rano se od severni brany mesta Isharu vyda vyprava majici za cil posilit ochranou clonu proti bolesti.
Timto zadam, aby se dostavili jiz osloveni knezi a saman. Taktez uvitame pomoc vsech, kdoz budou chtit pomoct. Nevime co nas tam ceka, misto konani obradu se nachazi za hranicemi kralovstvi!! Proto se vybavte vsim potrebnym pro boj.
Pokud se obrad povede, posuneme hranici bolesti!!!

(takze v nedeli 20.prosince v 19hodin)

Glumik Jedlicka
sluzebnik bohyne Jondaly
Odpovědět
#13
Kdyz Leba podrimovala na lavicce, neznamy muz polozil cosi pred sochu Corellona, ocividne jde o vlasy. Vedle zustal vzkaz: "Toto je posledni varovani pro knezi, aby nestali v ceste nasemu kultu a nestrkali nos kam nemaji."
Zakladatel klubu nespokojených hráčů
G.O.R.A
Raději vládnout v pekle, než sloužit v nebi.
Niccolo Machiaveli
Odpovědět
#14
Církev meče, vnitřní uspořádání a vztahy s ostatními

Církev meče a hierarchie

Církev vede Vala, který ji spravuje, světí kněze a skládá účty Corellonovi za chování jejích členů a církve samotné. Působí jako arbitr při sporu v církvi.

Pod Valem se nachází Laurfaila a Tirmo Issë. Jejich posláním je aktivně se zajímat o vyznání elfů, jejich konvertění zpět ke Corellonovi, dohled nad stávajícími ovečkami, přijímají také novice do řádu. Slovo Vala je pro ně závazné v církevních a náboženských otázkách (z důvodu jednoty učení, každý to ale stále může vykládat různým způsobem), ale jinak mají rovnocenné postavení.
Poznámka: Laurfaila je hodnost pro ty, kteří se kromě duchovních povinností věnují i boji. Tirmo Issë zas pro ty, kteří plně rovíjejí svoji duchovní rovinu.

Laurfailndur a Issëndur. Uchazeči o přijetí do církve. Teprve hledají svoji cestu k bohu. Plní úkoly od výše postavených a učí se učení svého boha. Maicfailndur je označení pro ty, kteří si vybrali stezku Laurfaila. Issëndur pro ty, kteří Tirmo Issë.
Přijetí do církve

Provádí libovolný Laurfaila nebo Tirmo Issë. Novic se pak musí nahlásit Valemu. Procedura přijetí je následující: Laurfaila nebo Tirmo Issë mu oznámí podmínky, poté ho nechá den rozmýšlet. Pokud odpověď zní ano, novic si sám připraví přísahu (význam: porušení vlastní přísahy má daleko větší dopad, než nějakého dogmatického předepsaného textu). Dostává symbol svého boha. Novicem se ale formálně stane až po setkání s Valou. A také si vybere stezku, po které bude kráčet (Laurfailndur a Issëndur).


Postup v církvi

K tomu, aby se Laurfailndur X Issëndur mohl Laurfaila X Tirmo Issë, musí strávit nejméně rok služby jako Laurfailndur X Issëndur. K vysvěcení je potřeba: 1. nejmenší level 15
2. plnění povinností
3. splnění úkolů: zadány na úrovni pět, úrovni deset a na úrovni patnáct komplexní test. Při nesplnění je možno učinit opravný, ale až v příštím měsíci.
4. vlastní vysvěcení, provedené Valem, za co největší přítomnosti elfího lidu či církevních členů.

Církev meče a její vztahy navenek

Vztahy s ostatními rasami kromě elfů jsou neutrální s následujícími výjimkami: s rasou drow je církev ve válce, rasa orků podléhá okamžité situaci (otevřené nepřátelství-skryté nepřátelství-neutralita).

Vztahy vůči jiným církevním řádům: Helm neutrální, Morandir neutrální, Jondala přátelský, Gruumsh neutrální až nepřátelský (minulost bohů), Lloth válka


Kodex církve:

1. členové jsou vždy neutrální kromě: záležitost se dotýká boha, církve, elfího lidu, nebo přítele elfího lidu. Spory které se nás netýkají, nejsou naše.
2. nesmiřitelný postoj k nemrtvým, likvidace nekromantů v elfí společnosti
3. člen církve nikdy nenechá nikoho bez pomoci, pokud to ohrožuje život dotyčného (to platí i pro případ, že pocestný bude přepaden bandity), výjimkou jsou nekalé živly.
4. člen církve nikdy neposkytne pomoc vrahům nebo banditům
Stav církve:

Maya Eledhwen (Vala)
Alvaris (Laurfaila)
Leba (Tirmo Issë)
Winitar (Issëndur)
OdpovědětSkok na fórum: