Hodnocení tématu:
  • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Cech] Černé Pláště
#1
[Obrázky: 4O7i.jpg]

Organizace Černých Plášťů je společenstvo žoldnéřů, zabývající se řešením militantních a politických problémů.

S dostatkem zlaťáků, může kdokoliv služby Černých Plášťů využít.
Věhlas této zámořské společnosti nenechalo Království Isharu bez povšimnutí. 

Zprávu o výpomoci Isharskému království, jsem dostal já, Shent Metus, vůdce Černých Plášťů osobně do ruky.
Ve zprávě byla uvedena žádost o ochraně obyvatelstva, zabezpečení rizikových oblastí a vypořádání se s novozvaným kultem “Solari“.
S příslibem značného bohatství jsme vyrazili vstříc zpustošenému království.

[Obrázky: 4O7i.jpg]

*S dopisem v ruce stojí u dveří*

[Obrázky: 4Ob8.jpg]

[Obrázky: 4Ob9.jpg]

Po usednutí, jsme se starostou Zurichem probrali detaily dopisu.

Starosta vysvětloval veškeré potřebné informace, ohledně nynější situace kolem království. 
Poté mu byly vysvětleny nesrovnalosti ohledně našeho společenstva. 

Vše probíhalo bez problémů, a po několika rozsáhlých rozhovorech byla smlouva dokonána. 

[Obrázky: 4Ob5.jpg]


Po probrání nezbytných formalit, jsme vyrazili k novému sídlu Černých Plášťů.

Jedná se o dvoupatrovou budovu západně od Isharského tržiště.

*Dorazili jsme k místu našeho nového sídla*

[Obrázky: 4Ob6.jpg]


[Obrázky: 4Ob7.jpg]

*přidělává dřevěnou tabulku u vstupních dveří cechu*
Uznáním starosty, tímto vzniká na území Isharu nová společnost Černých Plášťů,
vojensko politické frakce, zaměřená na obnovu Isharského Králoství,

případní zájemci budou moci žádat o členství u hlavního sídla nebo osobně u Vrchní Kápě. 
Podepsán: Shent Metus, Vrchní Kápě Černých Plášťů

[Obrázky: 4O7i.jpg]

 “Zlatem se otevírá každá brána“


Hlavní mise: 


Zajištění suverenity a bezpečnosti Isharského Králoství

Strategické cíle:


1. Zbavit okolí království nepřátelských skupin. (Podnikání nájezdů a plenění okolních zlotřilých skupin)
2. Zbavit se hrozby „Solari“. (Aktivně hledat stopy a osoby, vedoucí ke zničení této "skupiny") 
3. Hospodářské zajištění království. (Shromáždit schopné lidi, kteří vytvoří silnou a prosperující společnost) 
4. Nekonečný boj s bolestí. (Získat potřebné informace, ohledně této problematiky) 

Členové: 

Vrchní kápě 

Shent Metus

Zástupný plášť

Francis El Levion

Řadové pláště:

Mogrim

Kaos

Mary 

Thranduil

Angocha Turrad

Gustav 

Eldmur Hrom[Obrázky: 4O7i.jpg]
Odpovědět
#2
[Obrázky: 4Oav.jpg]

Po několika dnech od založení společenstva, se Shent setkal se starým známým. Byl to Unkas Červotoč, osoba, se kterou nejednou cestoval po okolí.
Unkas je schopný řezbář, a po společné debatě Shent přednesl návrh na přijetí do společenstva Černých Plášťů, kde by jeho zručnost pouze vzkvétala.
Mimo jiné ho poprosil o vyrobení nábytku do nového cechovního sídla. 
Unkas na nic nečekal a dal se do práce. 

V následujícím týdnu se znovu setkali.

[Obrázky: 90jZ.jpg][Obrázky: 90k0.jpg]

Po krátkém přátelském rozhovoru došlo na činy, a Unkas se stal dalším členem Černých Plášťů 


 [Obrázky: 90k1.jpg]


[Obrázky: 4Ob0.jpg]


Ještě nechybělo stěhování nábytku... 

[Obrázky: 4Ob1.jpg]

[Obrázky: 90jT.jpg]

Pokračujeme ve verbování....

[Obrázky: 4Oav.jpg]
OOC: Ještě jednou díky moc Unku, byl to fakt fofr, co jsi dokázal za tu chvilku. 
Odpovědět
#3
[Obrázky: 4Oav.jpg]

Zpráva o novém společenstvu se rozkřikla rychle.
Shent měl několik zájemců o vstup do společenstva, které bohužel musel odmítnou, jelikož nesplňovali vizi Černých Plášťů.
Nicméně, našla se i spousta vhodných kandidátů, jejichž dovednosti se budou pro rozvoj ČP hodit. 


Verbování probíhalo v plném proudu...

[Obrázky: 90jU.jpg]

[Obrázky: 90jV.jpg]

[Obrázky: 90jW.jpg]

[Obrázky: 90jX.jpg]

[Obrázky: 4Oav.jpg]

*Přidělal na vývěsku v cechovním domě*

Tímto Vás vítám v našem společném cechovním domě. 
Všechny prostory jsou Vám k dispozici. 
Zanedlouho se bude pořádat cechovní schůze, kde se dozvíte budoucí kroky společenstva a seznámíte se s ostatními členy.
Do té doby dodržujte pořádek 

Podepsán: Shent Metus, Vrchní Kápě Černých Plášťů

[Obrázky: 4Oav.jpg]
OOC: Většinu informací budu psát na discord, oficiální zápis bude zde. Šťastný Nový rok přeji
Odpovědět
#4
[Obrázky: 90zU.jpg]

První schůze Černých Plášťů 

[Obrázky: 90zV.jpg]

Tak jsme se tu sešli. Ještě než ale začneme, chtěl bych přivítat nového člena Morgrima. Trpaslíka kněze, který nám bude určitě přínosem v následujících bitvách. Další kroky Černých Plášťů jsou...
*pokračuje Shent v cechovní schůzi* 
*Když tu někdo klepe na dveře* 
*Shent se šel podívat, kdo to je* 
Byl to posel od starosty: Starosta Isharu právě vyvěsil na vývěsnou tabuli nějakou zakázku ohledně skřetů a chce s vámi mluvit...

U starosty jsme se dostali vysvětlení oč se jedná. 
Prý jsou skřeti obdařeni magickými úlomky, které podněcují jejich šílené chování.

[Obrázky: 90zW.jpg] 

Černé Pláště na nic nečekali a vydali se do nejbližších míst, kde se skřeti mohou vyskytovat.

[Obrázky: 90zU.jpg]

Po cestě jsme objevili pár zatoulaných skřetů, chovali se jinak než obvykle... zuřivěji... 
Navíc takhle blízko městu jsme je ještě nikdy neviděli.
Na nic jsme nečekali a skřety jsme nemilosrdně pobili. 

[Obrázky: 90zX.jpg]

[Obrázky: 90zY.jpg]

[Obrázky: 90zZ.jpg]

Po zbytek cesty už byl klid...
Tak tady mají být nějací skřeti *pronesl Shent*

[Obrázky: dcJ3.jpg] 

Tmavá kobka byla plná skřetů a trollů, naštěstí naše síla byla bylo mnohonásobně větší a žádná z těch bestií nám nedělala problém. 
Postupování temnými kobkami šlo dobře, ale z ničeho nic nám zkřížila cestu modrá bestie, zbavená všech smyslů. 
Museli jsme upravit naši taktiku...Statečná orčice se chopila svého mocného kladiva, kterým udeřila modrou bestii tak silně, že se přestala zajímat o zbytek skupiny a my mohli z dálky sesílat útočná kouzla. 
Zbytek tohoto prokletého místa jsme zdolali obstojně.
Po výpravě jsme nashromáždili získané úlomky, které budeme i nadále sbírat a při větším počtu je odneseme ke starostovi.
 Uvidíme kam to bude pokračovat dál...

[Obrázky: 90zU.jpg]
OOC: Agro fungovalo krásně a děkujeme za akci Sokare
Odpovědět
#5
[Obrázky: ddWk.jpg]

Černé Pláště podnikli nespočet nájezdů na skřetí jeskyně,

dokonce se jim povedlo zabít i samotného vůdce skřetů, mocného Titána,
schovávajícího se ve třetím patře skřetích katakomb. 

[Obrázky: ddWl.jpg] 

Starosta byl touhle skutečností potěšen, odměnil Černé Pláště a v následujících dní pro nás bude mít další úkoly.

[Obrázky: ddWe.jpg]

[Obrázky: ddWk.jpg]

O pár týdnů později

*Posel starosty klepal na cechovní dveře*
*Shent otevřel*
"Co tu chceš, zeptal se?"
"Nesu zprávu od starosty, má pro vás další práci, sejděte se s ním zítra, na obvyklém místě."
Shent na nic nečekal, svolal své následovníky a poté ještě 
roznesl zprávu o výpomoci Isharu i místním, kteří by se chtěli také připojit. 

[Obrázky: ddWk.jpg]

Následující den

Skupinka tvořená Černými Plášti spolu s místními dobrodruhy se shromáždila před domem starosty. 
Starosta se bohužel neukázal, ale jeho stráž nás informovala o úkolu. 

[Obrázky: ddWf.jpg]

Cílem bylo pomoci místním obyvatelům v osadě za Cypronou nedaleko Thraských močálů. 
Proč si s tímto úkolem neporadila Cypronská armáda? *Pomyslel Shent*

Na nic jsme nečekali a vydali se na cestu. 
Nedaleko za Cypronou nám cestu zatarasila skupinka banditů.

[Obrázky: ddWg.jpg]

Naneštěstí pro ně, 
Francis na nic nečekal, vyslovil kouzlo a pár zbojníků lehlo zpopelněných na zem.
Jejich vůdce ohromen naší silou, obratem otočil. Z nenadálého přepadení, se tím pádem stal boj o holý život doprovázený snahou o vyjednávání
Nic z toho nedopadlo dobře, došlo k roztržce a následném pobití všech banditů. 
I přes tuto událost jsme se dostali k již zmíněné osadě. 

Místní nám pověděli, že je z močálů ohrožuje jakási bestie, dokonce zabila i pár vesničanů. 
Dovolávali se pomoci Cypronské armádě, ale ti je nevyslyšeli. Proto jsme tu my. 


[Obrázky: ddWh.jpg]

Pročesávání močálů se obešlo bez větších ztrát, všelijaké bažinné bestie neměly šanci.
Uprostřed močálů se nacházel malý ostrůvek, na jehož konci se hemžila zmíněná potvora. 
Byla to obrovská hydra, hadí tělo a mnoho hlav.
Takovou příšeru vidí smrtelník jen jednou za život.
Skupina na nic nečekala a na obrovskou hydru zaútočila se vším co měla… po pár minutách byl litý boj u konce.

[Obrázky: ddWi.jpg]

Mnoho hlav padlo k zemi, tělo obrovského hada leželo netknutě.
Z útrob bestie jsme vyextrahovali tělní tekutiny, jako důkaz naší práce.
Cesta zpět do osady nebyla náročná a s důkazem naší práce jsme se pochlubili v osadě, kde se nám dostavilo i pár vlídných slov

Následná cesta zpět do Isharu vedla opět přes Cypronu, ovšem,
než jsme došli do Cypronského města, zatarasila nám cestu další skupinka banditů.
Tihle nicméně nevypadli nějak bídně jako předchozí pobitá skupina.

[Obrázky: ddWj.jpg]

 Krátká slovní přestřelka vyústila v nevyhnutelný boj.
Skupina dobrodruhů, jen tak tak vyvázla bez zranění.

Co to bylo za lidi? Proč to neřeší stráže z cyprony? Máme mnoho otázek a málo odpovědí.

Odevzdali jsme důkaz o mrtvé hydře ishraské armádě, a nadále budeme připraveni pokračovat v plnění úkolů jménem Isharu.

[Obrázky: ddWk.jpg]
Děkujeme Keringenovi a Sokarovi za event
OdpovědětSkok na fórum: