Hodnocení tématu:
  • 1 Hlas(ů) - 5 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Archiv] Bratrstvo
#1
[/align]Bratrstvo,

Dnešního dne se na vědomí obyvatel Manawydanu dává, že ze stínu a z popela povstává klan zvaný Bratrstvo, jeho řady jsou otevřeny mnohým. Mnohým nováčkům i zkušeným, kteří splňují tyto podmínky.


1 Nemá jiné postavy v jiných gildách( věřte, že ani jinou gildu by to netěšilo, z možného důvodu střetu zájmů, či donášení dle sympatií jiné a vlastně zneužívání systému rp atd.)
2 HRÁT V OSTRÉ BUDE JEN JEDNU POSTAVU (doufáme, že z tohoto GM nesleví!)
3 Není mu cizí solidarita se slabšími členy bratrstva (bratrstvo se snaží o co nejméně drtivé a těžké začátky kterými procházejí nováčci, svojí pomocí takzvaným čekatelům, se snaží ať mají co nejmenší dopady)
4 Neokrádá členy vlastního klanu
5 Nenapadá členy vlastního klanu(nejedná-li se o klanový turnaj, nebo nějaký druh klanového eventu(questy na přestupech hodností apod.)
6 Každý člen, bude-li vyzván, se zavazuje přispíváním do pokladnice na rozvoj klanu ať už materiálem, jídlem či penězi, forma je zvolena na něm, tyto poplatky budou zcela dobrovolné, avšak projeví-li se velká neochota k přispívání prestiže a síle klanu mohou být zavedeny jako povinné.
7 Hájí jméno Bratrstva i kdyby to mělo znamenat souboj

Všechny tyto podmínky a základní pravidla vstupující člen s pečetí slavnostní přísahou, kdy se z čekatelů stanou, plnohodnotnými členy kmene. Přísaha má tři stupně, čekatel skládá přísahu prvního stupně, každá přísaha zahrnuje společenský vzestup a získání určitých práv i povinností

Čekatelem se stává každá bytost usilující o vstup do bratrstva, Mistr určí vždy čekateli z řad své frakce takzvaného průvodce, který pomáhá čekateli, ale čekatel musí být poslušný a ctít jeho autoritu a pravidla, tento průvodce pak až uzná za vhodné(pozoruje hlavně jestli je solidární s ostatními čekateli a jestli hájí bratrstvo), že je připraven vstoupit do bratrstva, řekne mistrovi že jeho svěřený čekatel je připraven na přísahu prvního stupně.

Každá hodnost má barvu své šerpy. Pro čekatele je zatím vymezená šerpa šedé barvy(zatím rozpracováno)
********************************
Přísaha druhého stupně:
Povinnosti: splnit podmínky přísahy, starat se o shromaždování majetků a nových členů, má v ruce přímou správu těchto majetků o které se stará a vydává předměty a peníze členům, dle vlastního soudu, má zakázáno si z těchto truhel cokoliv brát pro sebe!(je odměňován Radou!) Neboť vstupuje do druhé sféry, stupeň druhé přísahy je podmínkou dělat mistra v příslušné frakci. Platí se poplatky.
Práva: nakládat s majetkem, možné investice a obchody, přerozdělování majetku mezi členy, získává hlas draka, s tímto hlasovacím právem smí hlasovat na poradách mistrů a velmistrů.

Třetí stupeň:
Přísaha je tajná, avšak člen se stává členem otců bratrstva(hodnost), je mu svěřena frakce, nebo je pověřen jako diplomat ( většinou z řad mágů a kněží) pro určitou gildu.

Povinnosti: plnit přímá nařízení nejvyšší rady, platit poplatky, vést správu určené nemovitosti. A účetnictví z všech frakcí(stavy pokladen), kontrola chodu bratrstva

Práva: rozhodovat o postoupení členů do druhého stupně přísahy, možnost měnit velmistry. Hlas živlů, to jest vlastnění hlasovacího práva nejvyšší rady, přímí rádci vůdce, možnost postoupit mezi členy rady, či stát se vůdcem.


Struktura:

1) nejvýše je „rada“ v čele svůdcem, je jich sudý počet, přičemž rozhodují hlas má vůdce(počet členů se rozrůstá zároveň s počty členů a zužuje s úbytkem)

2) Velmistři. Zvolí si mistra(který je vždy druhého povolání jeho frakce, tedy bude-li se jednat o velmistra z rodiny čepelí, kterým byl radou jmenován například Hraničář, tak mistrem musí být nějaký válečník) nakládají s majetkem své frakce, každá frakce má svého velmistra svého zaměření: frakce jsou následující:

15 Rodina živlů(mágové a kněží)
16 Rodina čepelí(válečníci a hraničáři)
17 Rodina stínu(zloději a nekromanti)
18 Rodina tvoření(řemeslníci, alchymisté)


22 Každý velmistr má stejnou váhu jako velmistr jiný

3) mistři. Jsou přímo v kontaktu členy, dává velmistrovi požadavky, kdo a co jaký člen potřebuje, sleduje jak se kdo chová a kdo je vhodný na postup v hodnosti. Rozhoduje o povýšení a degradaci. Přijímají nové členy povyšují z hodnosti čekatel.

Společné vlastnosti rady, vůdce, velmistrů, mistrů> povyšují, nebo degradují členy kteří jsou pod nimi ve struktuře, na což má bezprostřední vliv zásluhy a chování samotných členů.
Zadávají úkoly, které je třeba splnit pro získání hodnosti.

FRAKCE:
V každé frakci je Velmistr a jeho přímý pomocník mistr a pak další tři společenské stupně, které stojí na zásluhách a chování jednice, to znamená že i nižší level může velet levelu vyššímu, pokud tento má problém např. schováním či plněním příkazů. Obtížnost úkolu je vždy přizpůsobena dotyčnému povolání a levelu.
Mistrem a Velmistrem se může stát člen 3 stupně frakce.

Podmínky k získání hodnosti:

1.stupeň, přísaha prvního stupně, nesmí tedy být již čekatel. Splnit úkol k dosažení levelu.
2. stupeň, přísaha druhého stupně, na postup i na přísahu navrhuje mistr, či velmistr, smí se stát mistrem.
3. stupeň, přísaha druhého stupně, smí kandidovat na správce pokladny, nebo objektu. Vybírá si jej radní.
Mistr-přísaha třetího stupně(volen členy frakce)
Velmistr- vybírá si jej rada

Přestupové úkolu v každé frakci

Rodina čepelí:

1 stupeň) zabít určitého monstrum nebo přinést určitý počet zlata nebo získat člena nebo na doporučení ostatních členů! Přinést kůže od zvířete nebo porazit určité zvíře.

2 stupeň) zabít určité monstrum, nebo porazit vybraného člena bratrstva v souboji nebo na doporučení mistra, nebo ochočit určité zvíře.

3 stupeň) porazit určitého mistra, nebo člena druhého stupně přísahy k tomu přinést určitý počet zlata nebo ochočit určité zvíře, vystopovat člena druhého stupně a ulovit jej.


Ostatní úkoly si vymyslí velmistři každé frakce toto bylo na ukázku

**************************
TURNAJE
-v každé frakci bude probíhat turnaj který vyhlásí rada. Bude jednou za 14 dní.
A to jen mezi každým povoláním
), bude i možnost sázek.

turnaj začíná psími zápasy(kde je možno vsázet, musí se vsadit než turnaje začnou) každý hraničář si přivede psa může i více(jen bojové nebo divoké) a pošle je do souboje s konkurenčním psem. každý pes musí mít jméno. V jednom kole bojují vždy čtyři psi proti sobě, nejdříve proti protějšku a zbývající dva proti sobě(bez nároků na léčení) u sázky je stanoven strop(alespoň z počátku Smile) a Vítěz dostane vždy dvojnásobek. A majiteli vítězného psa, přísluší 1/3 ze všech sázek. Zbytek na odměny ostatních vítězů turnaje.(hraničáři psy můžou prodávat i jiným, kteří svého psa přihlásí do turnaje)
32 Turnaj disciplíny:
-Válečnici s válečníky( dle kategorii zbraní, a pak i různé výzvy(proti Summonům mágů atd., kdo odolá déle jedu, ohni atd, )
-Mágové s mágy atd.(přímý boj, nebo kdo vyvolá silnějšího Summona bitka mezi sumony),soutěž kdo vyvolá složitější kouzlo,boj s holemi mezi sebou.
-Skupina válečníků vs mágové.
…………………
Zloděj vs zloděj(s normální dýkou,jedovou dýkou)
-Namýchání lepšího jedu
-Řemeslník vs Řemeslník(vyrobí si každý svou zbraň a vyrazí proti sobe do boje, soutež kdo vyrobí kvalitnější předmět)

-Poslední dva vítězové z každé skupiny, složí družinu z každé frakce povolání(Mág, zloděj, válečník, alchymista, řemeslník(zemědělec), válečník hraničář) která bude losována a svede souboj o sázky
33 turnaje sou ve fázi rozpracování, uvítáme každou zajímavý nápad na zpestření turnaje.
34 Zápisné do turnaje bude činit 50(150) stříbrňáků
CÍLI BRATRSTVA:
- získat vlastní nemovitost pro každou frakci(ve správě frakce)
- rozvíjet bratrstvo
- být neutrální a bojovat proti agresorům vůči bratrstvu(ať už na základě zesměšňování členů, či pomluvy, bratrstvo hodlá vést válku proti drowům(věříme že budou!!!)
- budovat skvělá přátelství v bratrstvu a zábavu(přestupové eventy, eventy od rady pro celé Bratrstvo, turnaje)
- stát se uznávaným a tolerovaným klanem.
- Vybudování tajného sídla, které bude dostupné, členům 3. přísahy. Nebo hradu, jehož architektura bude počítat s frakcemi (rozdělen do pěti částí s pěti vysokými věžemi, v každé z nich by bylo velitelství dané frakce, přičemž nejvyšší by byla uprostřed, která by patřila radě a vůdci. Najmutí npc jako strážové. Vlastní skladiště banka a trh)
POLITICKÉ CÍLE:
-zatím nejsou definované
FINANCOVÁNÍ:

Každá frakce má vlastní pokladnu kam vybírá poplatky, přímá materiál atd. který mění v rozumném poměru s ostatními frakcemi(například řemeslníkům dá materiál za hotové zbraně, mágům reagy za peníze atd. atd. nebo jen darují )
Přičemž Velmistr má pokladnu plně pod kontrolou a vede záznam o tom kdo a kolik kdo přispívá,nebo pověří nějakého člena(hodnost druhého stupně), který vede tyto záznamy. 1/3 těchto poplatků(v penězích či naturáliích) odesílají Do pokladny rady, která je přerozděluje dle zásluh čí do frakcí(např. dáli frakce čepelí v naturáliích 1000 kůží, tak je logické že je rada předá velmistrovy Rodiny tvoření. A se zbytkem hospodaří (alespoň 3 čtvrtiny musí investovat do členů, zbytek do nemovitosti, či si jej šetřit.
Udržují své sídlo, pomáhají novým členům, své sídlo mohou různě zdobit nebo budovu prodat a koupit větší a prostornější avšak nesmí se zapomínat na pomoc nováčkům(dát jim základní vybavení, poskytnou jídlo, noclech a pomoc v boji, případně peta atd.


K TĚMTO USNESENÍM SE MOHOU VYJADŘOVAT PROJEDNÁVAT JEN ČLENOVÉ BRATRSTVA DĚKUJI ZA POCHOPENÍ, MUSÍ SE TO JEŠTĚ DOLADIT
#2
Dnes dojde ke schůzce s Ghaladem, ohlodně chystaného sídla.

-jinak na večír po schůzce, se svolává sraz bratrstva, jakožto porada ohledně včerejšího incidentu.
#3
V sobotu proběhnou volby, vůdce bratrstva dostavte se v co největším počtu.Volby budou platné, pokud se jich zúčastní minimálně 7 členů!
Volby proběhnout ve 20:00 ve velkém červeném cirkusovém stavu.(severní branou Isharu se dáte po cestě na východ.)
kandidovat může každý. Kdo si není jistý voblou může se zdržet hlasování.

(Jinak domek je rozjednaný a dělá se na tom, naše vybrané neuznali tak se čeká na přiřazení nějakého domku. )
#4
takže domek už byl vybrán jen se musí zaplatit nájem 70 dní dopředu tedy 15 zlatek, takže šetřete peníze dávejte mě, nebo Kozlovi nebo Karlosovi
#5
Na nový domek už je nastrádáno devět zlatek, doporučuji všem čapnout krumpáč nebo sekery a zkusit něco našetřit k čemuž se bude přihlížet!
Horký kandidáta a můj osobní favorit je karlos, který přispěl pěti zlatkama!
#6
Dum byl uspěšně předán, ted jen udelat kopie klíčů a je to, děkujeme městu.

Bratrstvo
#7


Velká kronika BratrstvaJá Kherim Straduk, řádný člen Bratrstva, jsem byl pověřen svého času sepsat dochované zprávy o Bratrstvu a jeho kořenech.ČAS NEZNÁMA.
Podařilo se objevit mnoho textů v archivech bratrstva, avšak písmem a jazykem již téměř neznámých, díky Šamanům, mágům a kněží se nám podařilo přeložit větší část nejstarší kroniky, k čemuž hlavně přispěli dlouhé paměti a životy elfů, mezi kterými někteří vzpomínali na nám neznáma slova. Nejstarší naše kronika se nazývá Čas počátků, je psána staroelfštinou, lidskou řečí, složitého dialektu, trpasličím jazykem z velmi starých dob a neznámým jazykem, který se nepodařilo přeložit, mohlo se jednat o tajnou řeč Bratrstva.

Tyto časy vstoupily do podvědomí Bratrstva jako časy neznáma, jelikož nelze přesně určit do jakého období zařadit vznik Bratrstva, neboť jak je známe o okolní dění jich se netýkající se pramálo zajímali, avšak úvod kroniky mluví o válce mezi orky a elfy, jenže nelze to přesněji zařadit jelikož nejsou doplňující údaje o této válce, kterých bylo mezi oběma národy hned několik avšak různých časových obdobích. Z toho jak se mění řeč a písmo v průběhu kroniky je jasné že se psala několik generací a že již tenkrát Bratrstvo bylo mezirasové společenství dobrodruhů,řemeslníků a
umělců a žilo ve svém vlastním městě, jehož polohu bohužel nemůžu určit.

Z načerpaných starých pramenů se nám zachoval údaj k podmětu vzniku
Bratrstva, kdy se vyprázdnily lesy od zvěře a lovci byli nuceni pronikat dále
od svých měst a domovů, což bylo velmi nebezpečné, jelikož byli nuceni
pronikat do pohraničních oblastí s orky a do divokých krajů plných monster.
Tyto skupiny byli zcela závislé jen na svých dovednostech a aby uspěly a
vrátily se v pořádku zpět, zpřetrhaly mezirasové rozdíly a podnikaly společné lovecké výpravy, což jim umožňovalo dobře vzdorovat nebezpečenství, které jim osud přichystal do cesty.

Brzy na to, se lovci velice spřátelili na dalekých cestách a se
svými rodinami se přesunuli blíže k zvěři, tedy dále od civilizací a utvořili
svou komunitu v čele s jedním vůdcem jehož jméno nejspíše bylo Belhadaron, avšak další přepisy z jiných pramenů o něm mluví jako o Beldgarasovi, nebo Borhorovi, takže jeho jméno se již asi nedozvíme, jediné co víme je, že byl prvním vůdcem této osady a že rozhodující byla jedna výprava, kdy objevili ve vysokých horách na lovu gazel jeskyni, kterou obýval orkský šaman, žijící
poustevnickým životem. Prozradil jim úspěchy lovu, naučil mnohým zapomenutým moudrostem a vědění například
jedům a magických rituálů, tajemství úspěšného přežití a hlavně neúspěšnější taktiku lovu, kterou měli vlci, tenkrát si tato skupina osadníků a lovců, započala
říkat Bratrstvo vlka, jednalo se o malou osadu, avšak díky získaným poznatkům, se stali velmi úspěšní lovci, čímž získali významné postavení na trhu z kožešinou, masem a trofejemi, či magickými přísadami pocházející ze zvěře jako tuk, játra netopýří křídla a podobně.

Tímto začal rozkvět jejich osady, lovci začali pronikat hlouběji do lesů a čím dál tím víc se dostávali do konfliktu s magickými bytostmi, tvory a nebezpečnými bestiemi, což je přimělo si najímat do svých řad válečníky, mágy a alchemisty, kteří se později usadili v jejich, již rušném městě a vstoupili do řad Bratrstva vlka, které tak již ztratilo čistě loveckého charakteru.Z těchto dob stojí za zmíňku, že každé řemeslo si zbudovalo Bratrstvu vlastní věž, ve které sídlil každý jejich velmistr.

Odloučeni od civilizace si žili svým životem, přičemž přetrhali veškeré vazby na své domoviny,v důsledku čehož ztratili přehled o okolním děním, proto je velmi těžké prameny časově zařadit. V důležité části se nám bohužel nedochovali
zprávy o tom jak město skončilo. Víme že bylo zničeno zcela jistě, ale kým nevíme, text je příliš přerušen na to aniž by se z něj dalo cokoliv
rekonstruovat. Co se týče onoho orckého šamana, prozradil, že byl vyhnán orky kvůli proroctvím, kdy zvěstoval jejich drtivou porážku ve velkém boji a že opustí od svých tradic a zřeknou se cesty svých otců. Vyprávěl i mnohé
legendy, kdy mezi sebou bojovali hory a chodili po světě, dokud je bohové
neuspali a že došlo k ohromné válce živlu ohně a vody.
O dost později bylo Bratrstvo pronásledováno ostatními národy, přesněji
blízkými šlechtici a knížaty, kteří usilovali o to, získat si nad tak prospěšným
městem svrchovanou moc a posílit tak svůj vliv. Jiným zase vadilo, že se
nepouštěli a nepřikláněli k spojenectví a nezajímali se o války jiných, od
kterých se angažovali. Což nakonec vyústilo k zničení jejich města a
pronásledování. Členi se rozprchli do celého světa a aby se poznali, zvolili
si jako symbol zelenou šerpu, část Bratrstva se pomstila a zavraždila
zosnovatele těchto pyklí i s jejich rody.

Dodnes symbol bratrstva připomíná tuto historii, naším symbolem je štít,
znamenající odvahu a schopnost se chránit, kterou prokázali když ještě byli
jen lovci, dále pak je na něm hlava vlka, která připomíná učení, které
získali od šamana, aby postupovali jako vlci a žili v bratrské solidaritě a v
dolní šásti je sevřená pěst, připomínající houževnatost a odhodlanost, se
kterou čelili nebezpečenstvím a přes štít je zelená šerpa, připomínající
jejich identitu a město, které měli.
Čas neznáma končí zničením města Bratrstva, avšak pak se dlouho kronikáři
odmlčeli, je spousta kronik pokračovatelů, které byli zničeny svým stářím,
nebo zůstali v soukromých sbírkách. Avšak podstatná část našich kronik je
pevně v rukou bratrstva ze kterých se čerpá moudrost.

Pohroma v podstatě pomohla dát Bratrstvu opět stabilní a silné základy, neboť jak rasy ustupovaly a stahovaly se k Isharu, jak se zóna bolesti šířila. Způsobilo, že mnoho členů a potomků členů Bratrstva se opět dostali do jednoho města, v hojném počtu a spojili se opět do společenství pod kontrolou svých otců, kterým se tak říká, proto, že patří mezi nejstarší vystopované rody, jejichž předci po stovky let byli členi bratrstva.Ač celkově pohroma je tragickou událostí, pro Bratrstvo je to nový věk jejich éry. Jaké budou jejich kroky a historie je otázkou všech členů Bratrstva a roky práce mých následovníků v Pokračování Velké Kroniky Bratrstva. Avšak
troufám si říci, že se opět pokusí vybudovat či získat do své správy město a žít sami pro sebe v jednotě bratrské.

Kherim Straduk
#8
ERB BRATRSTVA


Přiložené soubory
.png   Erb Bratrstva1.PNG (Velikost: 2,78 KB / Stažení: 126)
#9
Mnoho zpráv o našich statečných předcích a bratrech ve zbroji pochází, krátce před pohromou. Část jich žila v Goren-Zaru, v Eldamaru část elfů a nemalé počty i v Cyproně, která vždy byla místem kde po spolu žily všechny rasy avšak synové Bratrstva byli rozptýleni po celé zemi i v odlehlých končinách a koutech, kam málo která noha vkročila a žili ve svých malých osadách. Část členů Bratrstva přísahala pomstu a stali se z nich obávaní zabijáci mstitelé, kteří se úspěšně pomstili za bratrstvo na tyranech, kteří zlikvidovali jejich město. Avšak vznikali malé konflikty, neboť klan Bratrstva byl zvyklý si vládnout sám v odlehlých končinách a nebylo zvyklé na častou kulturní konfrontaci s ostatními národy, knížectvími, společenstvími.Jakmile padlo jejich město a byli přinuceni se podřizovat zákonům cizím i pánům, započali propukat malé konflikty k čemuž přispívala i křivda z pronásledování, ještě dlouho doznívající. Klan Bratrstva měl i jiné morální hodnoty než ostatní členové jiných ras, neboť synové Bratrstva pocházeli z drsného kraje, které z nich udělalo houževnaté a otrlé lidi. Denně viděli smrt procházet se jim před očima, což je učinilo chladným ke smrti jiným a Proto není divu, že i dnes v době pohromy pronikají na povrch malé spory, způsobené rozdílnými hodnotami a výše jmenovanou křivdou.
Avšak sebevědomí je v těchto časech Bratrstva zdravé.
#10
Zapsal Kozlík velitel Bratrstva,
V době Pohromy, v době správcování Mistra Galahada nad Isharem

Den Meče

Už několik dní sužujou čtyři muže, dva elfy a dva lidi, potyčky s Nazgelovými orky. V souvislosti s tím se hovoří o válce, směšné. Spor vzniklý, pohnutou myslí Bratrů, zmítajících se v nesvobodě, uvězněni za prahem Bolesti, nuceni dodržovat pravidla města, ve kterém jsou nedobrovolně, a vzteklostí a bojechtivostí Orků, řkoucích sami sobě Gruumschova krev, jejichž stejně nedobrovolný pobyt v blízkosti Královského města je zmírněn snad jen malou pevností za prahem Bolesti, která jim dodává iluzi domova. Tato směšná válka měla do dne, který vám popisuji, podobu nahánění jednotlivců Bratrstva ze strany Nazgela a okupování sídla Bratrstva. Odpovědí jim byla agrese, která měla podobu jistě méně než válečnou. Orkové byli nazýváni jmény , které jim přinesl jejich divoký život a netradiční vzhled. K násilné odplatě se rozhodli jen jednotlivci, kteří však spíše za pomoci provokací zkoušeli sílu orků. To se změnilo v den, který pro naši kroniku nazývám dnem meče.
Čtyři braši se sešli ve svém skromném domku a sdělovali si zážitky z posledních dní, jak se postupně dozvěděli, že každý z nich měl co dělat s Nazgelovou sekerou, jejich vztek rostl. Sebrali zbraně rozhodli se uspořádat trestnou výpravu. Cestou městem se dozvěděli, že dva orkci jsou v městských stokách. Hned se tam vydali, zjistili co potřebovali, byli to orkové, kteří se jim vysmívali z hradem orčí pevnosti a jimž slibovali pomstu. Proběhla, krátká roztržka během níž byl jeden ork zabit a druhý omráčen. Zabitému bojovníkovi byla odebrána výbava, jako satisfakce za ujmy z boje a druhý byl obvázán Velitelem Kozlíkem a vyzván k odchodu, po několika další varovných ranách a výhružkách si Orci patrně připustili, že je další boj marný a odešli. Bratři pak pokračovali povzbuzeni skutečností, že posměch jejich směrem došel odplaty. Před městskou branou potkali Nazgela…velitele orků největšího sužovatele Kozlíkovy skupiny a jali se ho pronásledovat. Sagoves mu uštědřil krvavou ránu do zad, za kterou následoval zásah Karlosovým šípem a rozdrcené rameno, které mělo na svědomí Kojakovo kladivo. Není divu, že se dal Nazgel, přes všechnu svou odvaho a orčí vytrvalost, na útěk. Když už mu síly docházeli a jeho pronásledovatelé, v čele s Kozlíkem, mu dýchali na paty stala se zvláštní věc. Země se zatřásla a všichni omdleli, posléze jsem se dozvěděli, že mdloby přišli na všechny v městě Isharu a jeho okolí. Když se Bratrstvo probudilo Nazgel už byl pryč. Štěstěna je mu nakloněna. Pokusili se ho ještě vyhledat, ale patrně se někde skryl se svými šramy a nebyl k nalezení.
(Jiné podání historky s Nazgelem v orčí sekci, dodám do dnešní půlnoci)
Když se muži Bratrstva vrátili do města, rozčarováni z toho jak těsně jim Nazgel unikl, čekalo je podivné uvítání a vskutku nemilé. Čarodějka Arkána Rilwen obvinila Segovese a Karlose ze zrady a začala je pronásledovat, než se dovtípili, že se jedná o údajnou zradu elfské skupiny nazývané Saar, už se strhla poměrně divoká řež. Její účastníci se navzájem pronásledovali a bili se na život a na smrt. Nakonec se do této rvačky zamíchal správce města Galahad. Naléhal na členy Bratrstva aby skryli své zbraně, čímž je pobouřil, neboť trvali na tom , že je používají jen a jen na svou obranu, přesto zbraně skryli. Událost, která následovala je nad míru zvláštní. Slovo dalo slovo a Rilwen vrhla zaklínadlo, následované vyčarovaným vlkem, kterého z nepochopitelných důvodů Galahad přehlížel. Muži Bratrstva se pochopitelně bránili, ale správce zákona Galahad se na místo na pomoc napadeným vrhnul na pomoc útočníkovi. Nevím jak si to mám vysvětlit, ale snad je to jen Bolestí a Pohromou, která si hraje s myslí nás všech, kéž by už byla pryč.
Zapsal Kozlík velitel Bratrstva,
V době Pohromy, v době správcování Mistra Galahada nad Isharem a snad i v časech budoucích.

O nevalné pověsti bratrstva

Bratrstvo se ocitlo ve velmi nesnadné situaci. Jeho členové jsou pronásledováni mnohými obyvateli Isharu. Není nás mnoho, ne každý vydrží stát si na svém, naše řady prořídli, lidé kteří se k nám dali z vděku, že jsem jim pomohli po jejich příchod do Isharu nás všichni opustili a vybrali si cestu poslušnosti před silou a poklidný život občanů. Mám však pro ně pochopení, jejich život jejich volba. Mi co jsme zbyli vskutku nejsme lidé, kteří se přizpůsobí a kteří mlčí. Nešťastné vyjádření nesympatii vůči Maye mistrem Kojakem nám znepřátelilo elfy, co víc někteří z nich považují elfy z našich řad za zrádce. Horlivost pana Segovese, jenžto byl urážen a mnohdy veřejně osočován, nám přinesla nelibost městského truhláře Naesila a městských úřadů. Výřečnost obratného Karlose proti nám poštvala orky.
Toto vše je důvod se změnit !!!
Musíme se změnit a být silnější, každý z nás se musí cvičit v boji, každý z nás musí zosobňovat výprask a nepříjemnosti pro každého kdo by si dovolil nás urážet, vysmívat se nám nebo na nás dokonce shazovat cizí vinu. Já Kozlík jsem byl poslední z Bratrstva kdo by chtěl boj a krev. Já jsem byl první kdo navštěvoval postižené muži Bratrstva s omluvou a nabídkou zadostiučinění.

Po tom co jsem uzřel, že společenstvo národů, které žije v době Pohromy v Isharu a jeho okolí je zkažené, malicherné a jejich kroky řídí pouze prospěch, strach a nebo poslušnost.

Po tom co jsem uzřel, že Isharští si nechají pobíhat orky se zbraní v ruce ulicemi města a jediné kdo se jim postaví nazývají vrahy.

Po tom co jsem uzřel, že se člověk nedočká práva, ze strany správců města.

Po tom co jsem uzřel, že čarodějové, kteří se holedbají a zvou se ochránci Isharu, se válí po parcích, zaobírají se hlavně svým ziskem a angažují se v pletkách mezi rasami.

Po tom co jsem uzřel, že přátelství se haní a na jeho místo se velebí přetvářka.

Po tom co jsem uzřel, že kněží jsou malicherní a věnují se více nepřátelům církve a jejich pronásledování než budování míru.

Rozhodl jsem se vést Bratrstvo cestou meče a kápě, cestu bolesti a strachu. Budu bojovat za změnu této cesty, ale až po tom co vybojuji boj o přežití a respekt.

Jistě jsou mezi přeživšími po Pohromě i světlé výjimky a není jich málo, ale jsou na tolik napojeni na hanebné a neřádné, že jsou ošáleni, zmateni a zkaženi. Já Kozlík do této kroniky zapisuji, že se budu snažit vyvést naše Bratrstvo za hranice Isharu, snad nám to pomůže nahlédnout nám nakloněnější tváře některých lidí, trpaslíků, hobitů, elfů gnómů a dokonce i orků. Snad nalezneme uzemí našich zákonů a skrze ty, kteří k nám budou přicházet a ctít je, se naučíme ctít zákony ostatních, to je jediná cesta, kterou pro moje Bratrstvo vede k míru.
Jinak mě napadá jen ukázat naši sílu, aby naše hrdla chránil roztřesená ruka útočníků

(Chci upozornit na to, že tento text je striktně RP určen pro členy Bratrstva a jedná se o výplod Kozlíka nikoli celého Bratrstva. Kniha je dostupná jen nejužšímu jádru. Omlouvám se za chyby, vím, že dělám hrubky jako třeťák, ale mam na to právo, mam totiž papíry na hlavu. Muhehehehe)
Kozlík - dobrodruh

Aristoteles řekl: Přítel všech - přítel nikoho.
#11
Kronikář Kherim Straduk:
O PRARODECH BRATRSTVA

Nemohl jsem nezačlenit tak skvostnou zprávu z mé doby, jako napsal náš vůdce pan Kozlík a která je pravdivá a Bratrstvo za ní stojí.

Život Kozlíkův nebyl nikterak lehký a chtěl bych se těď spíše věnovat historii rodů. Rod pana Kozlíka je z pradávných rodů bratrstva, mezi něž patří Rod pana Kokajaka, Karlose a Segovese. Rod pana Kozlíka po pádu města Bratrstva se uchýlil před pronásledováním do horské pevnosti a napadal okolní zrádné šlechtice, kteří toužili po krvi Bratrstva, byli nazýváni loupeživými rytíři, jelikož přepadali karavany nepřátel a mstili se na jejich majetku. Nepřátelé Bratrstva se stále pokoušeli si je podmanit a chtěli po nich ať přísahají poslušnost, však rod Kozlíků odmítal, což se mu stalo osudným, když byli přepadeni a povražděni ohromnou přesilou. Svůj holí život zachránil, jen on sám útěkem a s pár věrnými.

Rod Moudrozvolů, tedy pána Segovesa(e), patřil vždy k prestižním prarodům, po pádu města se myslelo že byl vyhuben, až v neznámém koutě země byla objevena jejich osada pod jejich správou, kde našli mír a dlouhý život, živily se rybolovem a malými vojenskými přepady proti nepřátelům, kteří zničili město Bratrstva. Pan Segoves se vydal hledat další členy a rody o kterých se myslí že zhynuly. Právě pán Segoves by mohl osvěžit pamět naší historie, neboť je nejstarším žijícím členem. Dalším rodem je rod Karlosův po pádu města se odebrali do lesa kde vybudovali malé ležení a dlouho poté ještě ovládali, jakožto nejlepší hraničáři spolu s ostatními rody bratrstva obchod s kožešinou. Odráželi útoky nepřátel a vyhladili několik orckých kmenů, Dalším z prarodů je rod pana Kojaka, rod pana Kojaka hrál vždy nejvyšší funkci, je to rod generálů a slavných vojevůdců, kdysi když po Bratrstvu ještě nešli okolní šlechticové nechávali u nich učit své syny v boji, strategii a taktice. Důležitou úlohu jejich rod sehrál i při obraně města Bratrstva. Vyplenili několik nepřátelských pevností, bez milosti. Po pádu města to byl rod Kojaků, který se stal téměř pohromou pro okolní knížectví, když celý rod pokračoval v bojí tím způsobem, že kočovali po celé zemi a napadali a přepadávali tvrze a města ve kterých se vždy na čas usadili a když již nebylo co jíst táhli dál, Dlouho okolní knížectví byla bezbranná a něvěděli si s rodem Kojaků rady, neboť vskutku to byli nejlepší válečníci a generálové té doby. Avšak postupně je ztráty ve vlastních řadách oslabovali, kde skončil či se usadil přesně nevíme to by nám mohl objasnit dědic odkazu statečného rodu Kojaků, sám pán Kojak.

Spousta rodů se ztratilo a v naší kronice nejsou, sám pán Segoves se je vydal hledat, neboť věděl že někde musí být dědicové odkazu bratrstva. Jelikož žádný z těchto prarodů by nepřežil se vzájemnou pomocí ostatních rodů, tudíž víme že všechny rody po pádu města se rozdělili a část jich šla s rodem Moudrozvolů , část s rodem Kozlíků a část rodem Strenchů tedy s předků rodu pana Karlose a část s rodem Kojaků. Po světě pobíhá zcela jistě spousta členů Bratrstva a jakmile zjistí že opět vlaje jeho prapor připojí se a podělí se s námi i o historii svého rodu.
#12
Kronikář Kherim Straduk:

O činech Bratrstva v Isharu

Členové Bratrstva se v Isharu sešli a pomáhali řešit i mnohé problémy, do čehož si hledali své sídlo. Pomáhali s obranou cest proti vlkům, které lovili aby nenapadali kolemjdoucí kupce a také pomohli zničit nájezdy banditů. To bylo jednoho dne kdy vyrazili kozel,kojak, Segoves, Karlosus a Horian, svého času člen domobrany vytrestat blázny v lese kteří napadali kolemjdoucí, když tu zřeli bandity, kteří je chtěli okrásti společnými silami čelili jejich přesilám a několikrát se museli přeskupit když tu byl unesen Horian. Bratrstvu se pomohlo Horiana vysvobodit a spolu s ním zajali jednoho banditu, který vyzradil, že se chystají se svým vůdcem zaútočit na farmy a vyplenit je, společně šli varovat město a ostatní farmáře ať se schovají za hradby, když se už vznášel z dáli dým. Bandité přepadli farmy na severo-západ od Isharu. Ztrhl se krutý boj o holé životy vesničanů, při nichž se podařilo zajmou pána Segovesa, jehož se podařilo vysvobodit a odpor banditů zneškodnit.

Dále se bratrstvo podílelo na odrážení útoků skřetů, v boji se zemními elementy a pomohli vykládat lodě, které dorazili do přístavu spolu s ostatními. Dále pak se účastnili výpravy do stok kdy Kozlík zaopatřil ze skladu bratrstva potřebné suroviny které předal trpaslíkovi, jenž sestrojil přístroj na odhalení zemětřasu. Spolu se pak i s ostatními vydali do podzemí hledat příčinu zemětřasu, kde narazili na tuhý odpor banditů a podivných mágů. Příčinou zemětřesení byla podivná černá tekutina a zaříkávání mágů s nimiž se svedl krutý boj.

Pak si pronajali své sídlo které bylo jejich dočasným domovem avšak dávno tušili že v Isharu na věky nezůstanou, neboť kulturní a myšlenkové rozdíly byly až moc odlišné od ras žijících v Isharu došlo k malým konfrontací s kněžstvem a s orky, což přerostlo v otevřený konflikt a války, při které málem sídlo bratrstva vyhořelo. Po špatných zkušenostech a nepochopení jejich zvyků, se Bratrstvo rozhodlo usadit mimo Ishar.
#13
LINČOVÁNÍ BRATRSTVA A DEN ODPLATY

Maye, které Bratrstvo dlouho leželo v žaludku spořádala linčování Bratrstva, naši druzi se bránili trojnásobné přesile dlouho a úspěšně odolávali útokům avšak při jednom zákeřném útoku byl zajat Kozlík, který pomáhal s raněnými druhy. Byl uvězněn a čeká se na soud.

Druhého dne rozhořčené Bratrstvo se rozhodlo již déle nepřehlížet tyto křivdy a tyranii páchané Mayou na členech Bratrstva, v níž ji ochotně pomáhaly prostoduché kreatury všech ras a Bratrstvo se vyrazilo msít, byl to slavný den a sladká odplata, kdy Byla přepadena kohorta jejího milého když vracel se do Isharu přichystaná byla léčka ducha hodná jen zkušených hraničářů a válečníků Bratrstva. Hraničáři se skryly kolem cest se svými psi které poštvali proti koním, kterým psi chňapali po nohách, což je splašilo a jakékoliv manévry a obrana kohorty se proměnila v chaoz, z křovisek vylétly krůpěje šípů, které pokosili a zranili značnou část mužů a v zápětí s těmito roji vyběhli ze křový statní Kojakovi válečníci. Celá kohorta byla zničena a Súle téměř zaplatil životem, avšak protentokrát jen majetkem.

Bratrstvo získalo dost majetku jako separaci za ztráty způsobené, linčováním z předchozího dne. Avšak pod Velením udatného pana Karlose a pana Kojaka se rozhodli pokračovat blíže k městu se svými Bratry, kde riskovali že se vystaví ohromné přesile v otevřeném terénu. Měli štěstí neboť Družina mayi jela lehce ozbrojena svému milému na pomoc a neuvědomila si hrozbu, která ční ve vzduchu! Strašlivou, oprávněnou pomstu Bratrstva za všechny ďábelské intriky její duši vlastní! Boj to byl velice snadný, Maya totiž jakožto kněžka postrádá jakékoliv taktické a strategické vědomosti o vedení boje, snažší to prý ani nemohlo být jak mi sdělili usměvavý válečníci Bratrstva zapijející toto vítěztví. Po přizabití Mayi následovala pomsta kterou postihla i zrádného Eleindela, jež byl dopaden a za posměchu a urážek pověšen na stromě jako zločinec a zrádce.
#14
Také nesnášíte ty zloduchy z bratrstva? Nemáte rádi orky či Elfy?
Tak proč jim neukázat že jsou slabší než vy v turnaji s pravidly!
Pokud chcete dát přes hubu tomu užvatlanému Segovezi, nebo Karlosovi, pak čtěte dále.

Myslím si, že by nebylo od věci využít ten krásný stan s tribunami a ringem směrem dolů po cestě od trpasličího dolu. Trochu zábavy, boje a peněz také neuškodí, takže tu pro vás mám tohle :

Turnaj rozdělen do třech základních kategorií
1, Magie
2, Zbraně na blízku
3, Luky, kuše
4, Krafti
5, mazlíčci


1, Tato kategorie z hlediska toho, aby se netrhal 4lvl s 17tým, bude rozdělena takto - 1. podkategorie - zapisné 600str - výhra 2500stribrnych. 2 podkategorie zapisné 300 str, vyhra 1200str.

2, -ll-

3, -ll-

4, Krafti budou bez kategorie, myslim si že je jich jak malo, tak by to mělo bý poměrně vyrovnané i tak. Zápsiné 300, váhra 1000str - myslim ze krafti by mohli byt zajmavý.

5, mazlíčci, zde bych dal zapisne 200 stribrnych za svého mazla, pokud uvidíte, že vaše zvíře boj nevyhraje a nechcete aby zemřelo, mužete si ho přivolat a souboj tak vyhraje ten ktery nebyl odvolan. Výhra 800str pro nejlepšího mazlíka.


Dále by se pak mohli u kategorií 1,2,3 vítězové podkategorií určité kategorie utkat, a vitez by shrabl nejakou dalsi odmenu - 300str.
(Př. Válečník z první pdokategorie, který dal za zapis 600str vyhral svou podkategorii, válečník č.2 který dal za zapisné 300str který vyhrál svou podkategorii se utka s valečnikem č.1 a vítěz bere 300 stribrnych.)


Pokud by byl zájem, mohli by se vymyslet další kategorie - např boj beze zbroje, atd ...

ale potřeboval bych, aby sem hráči napsali, že mají zájem, popř rovnou psali přihlášky a já si to psal. Doufám že o tohle zájem bude, mylsím si že by to mohlo zpříjemnit herní odpoledne a málem bych zapoměl na díváky.

pro diváky 50str na tribunu v první řadě, dále 30 str.

Doufám že mě podpoříte a přihlásite se, datum konání.. no kdyby to mohlo byt tento vikend, bylo by to vyborne - pres tyden nemam moc cas a vetsina hracu taky ne.
It's good to be bad.
Karlos Strench - Elf, hraničář
#15
VÝSLEDKY

Takže vítězem Kategori lukostřelec se stal Karlos Strench
Vítěz kategorie boj na blízko se Stal nečekaně Nazgel
Kategorie Mág se bohužel zůčastnili pouze dva hráči a vyhrál to Gerg.
Boj na blízko B - Take jen dva učastnici - vítěz a Avellion

(musim podtknout, ze nase hracka Rizel si pak mimo soutez dala souboj s nazgelem a pekne mu to natřela
Tulgyr: Nazgel byl moc utahanej proto prohrál =))

Doufám že se vám turnaj líbil, vydělali jste na sázkách, děkuji všem zůčastněným a hlavně holivému publiku. Turnaj trval dvě hodiny a nevyskytli se větší potíže, nidky sem nic takoveho nedělal takež to možná nebylo uplně skvělé, ale snažil sem se.

Budu rád když sem napíšete své názory a případne screeny hodíte na web
Karlos
It's good to be bad.
Karlos Strench - Elf, hraničář
#16
Segovez moudrozvol, tehdejší člen rady již nepatří do našich řad a proto si vyprošuji odted jakekoliv spojování s tímto vyvrhelem pekla.
Ano, vím zastával jsem se ho, ale tomu je již konec, konečně jsem také otevřel oči. "Jednho rána jsme se vzbudil, vstal z postele, obul si boty které leželi u postele a šel do své bedny pro vybaveni. Jak jsem otevřel výko bedny, nevěřil jsme svým očím, rychle prohledavam ostatni bedny a také nci nenalezám, jen bezcene cetky. Rychle sebehnu polonahy do prizemi k bedne s mimi luky a zbyl tam jeden obly lzk, ktery byl v pulce zlomeny.. To sand ne, řekl jsem si, otevřu dveře a kráčím rychlím krokem rudý ve tváři k bedně kde byli uloženy veškeré finance, prázdno, jen učetni kniha kde se zapisovali vybery a vklady, na konci knihzy bylo jen napsáno - penize presunuty kvuli bezpecnosti. právě mi to blísklo hlavou, ten padouch, ta hyena pojistil se majetkem bratrstva, aby mě mohl vydírat a držet mě v šachu..." O den později "Vyjdu ze dveří a koho nevidím, stary znamy segovez, nalehal at ho psutim dovnitr ze ma nabidku, jeho nabidky byli neprijmutelne a nesmyslné, snažil se nabourat se na mou mysl a využít to ve svuj prospěch což se mu však nepovedlo.. Zde sjou dveře, tak táhni kryso, řekl sem... venku sme potkali kojaka, ten samozřejmě také naléhal, segovez mě celou dobu urážel a nadaval mi, tetiva na mém luku nedokázala být klidná, strelil sem mu do nohy šíp aby zmklk což nepomohlo a stále se mi vysmívalm, když sme ho s kojakem poslali ke všem ďáblům, odchazel, chtel sme zasahnout, lae opet z nicehonic zmizel, supel sem vtekem, ale vedel sem ze sem na to sám krátký"

I když mi bylo řečeno, že se maže, tak i kdyby ne, tak si za sve činy odted zodpovídá sám a s nama nema již nci společného, peníze už nejspíš nikdy neuvidím a majetek také ne. Věřil se mkryse, ale to už nevrátím.
It's good to be bad.
Karlos Strench - Elf, hraničář
#17
Tak se nám podařilo "získat" ostatní budovy okolo našeho sílda. Sice si je nemužeme koupit, ale budeme si muset vystačit s pronájmem. Jinak se k nám přidali dva nový členové - zatím docela neschopný mág Quisle ktereho zaučuji Biggrin a také další mág jménem Lonius, dobrý křivák který podrazil elfy, lepší lidi si ani přát nemůžeme. současná sestava aktivních hráčů vypadá asi takhle
Karlos Strench - Velitel - hraničář
Kojak - Vojevudce - válečník
Kozlík - Diplomat - zlodej
Hefaistiona - sestra kovářka
Lonius - bratr mág
Quisle - bratr mág
Cornelia - sestra řezbářka
Thortogily - tulák ktereho ted moc často nevidivam avšak také člen - hraničář
Dále se ted materiálně i financne pripravujeme snad i na válku. Zdá se taky že orkové znova ožívají a přece tu nebudou mit nadvladu jako před určitou dobou a navíc Lord nam poručil at sme ve zbrani dokud se vody neuklidní.
Naší momentální prioritou je počkat si na možnost odkoupení domu a take se na to řádně finančne vybavit. Dále se dostat k postavení ohrady pro zvířata - myslím si že by to z řady GM neměl byt problem, když máme tesaře ktery to postavi a dřevo dodáme - rád bych kdyby mi nejake GM tady na to odpovedelo.
Diplomatická situace bratrstva. Zdá se že momentálně je tato situace všude neutrální, máme problémy spíše s jednotlivci než se skupinami, avšak... máme oči na stopkách.

Karlos
It's good to be bad.
Karlos Strench - Elf, hraničář
#18
Tak se k nám přidal mág jménem Daolton a ještě k nám půjde jeho kovář - jméno si nevzpominam.. Terken ?
Aktualni stav
Karlos Strench
Kojak
Hefi - dekujeme ti ze jsi se nam vratila Smile
Cornelia
Daolton
Marcelka Kvetinkova
od klozlíka mam informaci ze o prazdninach zacne opet hrat. nneí nás tak nějak moc tak kdyby měl
někdo zájem a něco o nás ví, tak se mi Ig muže hlasit, jen važny zajem žadne cestovatele.
Také doufám, že se k nám brzy připojí Alchymistka Madla Zamíchálková.
Finančně a materialně mužeme vypomoct - poskytnuti přístřeší a snad i zábavy Smile
+ hodně ženskych :-D
EDIT: Momentalne se pracuje na stavbe staji u nasi rezidence, davejte dohromady hlavne klady a polinka - k dispozici je novy sklad.
It's good to be bad.
Karlos Strench - Elf, hraničář
#19
Bratrstvo už v Isharu působí dlouhou dobu. Tak dlouhou, že se při jednom večerním rokování Karlos, Kojak, Kozlík, Hefaistina, Cornelie a Madla přistihli, že už si ani na ledacos nevzpomínají.
Rozhodli se proto, že zavedou zápisník, na jehož dřevěných deskách bude vyryto velké černé B a do něhož budou zaznamenávat, jak si vedlo Bratrstvo v plynoucím čase.
Kozlík - dobrodruh

Aristoteles řekl: Přítel všech - přítel nikoho.
#20
Bratrstvo vyhlásilo válku orkům !
Timto by to chtelo ujednat par pravidel, hraci se statusy pvp se mohou lootit a napadat na potkani, od toho válka je, mužete si za to sami po dnešním incidentu
Nonpvp hrace nechame na pokoji, vy ty naše také. myslím že je to k pravidlum všechno.
It's good to be bad.
Karlos Strench - Elf, hraničářSkok na fórum: