Hodnocení tématu:
  • 1 Hlas(ů) - 3 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[RP] Aktuální stav světa drowů a kronika
#1
Zpráva o Tzir Ular.

Politická moc : Arach
Ekonomie : vzestup
Obchod : obchod v podtemnu vzrusta, obchod mimo podtemno lehce stoupa
Vojenská moc : minimální
Populace : stala
Území : Tzir Ular + okolí

Politická moc
Po vrazde Arana a odsouzeni Nessa se moci ujal Arach.

Ekonomie
Zásoby města jsou minimální a obchod pokulhává. Nedostatek peněz a práce.

Obchod
Obchod se začíná rozrůstat i na povrch.

Vojenská moc
Několik málo stráží a strážných pavouků.

Populace
1 smrt = 1 narozený

Území
Stanoviště v tunelech jsou zabrány nejspíše orky. Zvířecí populace je stále blíže k městu.
Marina - Žena všech povolání, hlavně ale GM
Corsah Tyrdlues - elfí řezbářka Sirae Cyredanea - ?bláznivá? šamanka
Zoe Locke - Velitelka družiny Sira Gerarda Stříbrokřídlého a důstojnice Cypronské městské hlídky


#2
Mapa podtemna, okolí a tunelů.

[Obrázky: mapatzirular.jpg][Obrázky: mapatunely.jpg]
Marina - Žena všech povolání, hlavně ale GM
Corsah Tyrdlues - elfí řezbářka Sirae Cyredanea - ?bláznivá? šamanka
Zoe Locke - Velitelka družiny Sira Gerarda Stříbrokřídlého a důstojnice Cypronské městské hlídky


#3
Abych popsal situaci v našem městě nyní, zastavím se u krátkého přehledu, co známe o rodině Er'Thuzak a Malear. První je staršího data, založila ji Arthinn jako její první ilharness. Nikdy neměla moc vliv na čaroděje, spíše na vojáky, kterých byl po ruce vždy dostatek, možná proto že její syn po delší čas vedl Melee. Pak však zemřel v tunelech a Arthinn o něco později spáchala sebevraždu, spekuluje se o sebevraždě z ruku jedné jejích dcer. Rod Malear založila Arana, původem Lieth. Měla k dispozici několik vojáků, vrahů, a i nekromancerů. Dala nabídku i Nadalovi Er'Thuzakovi, druhorozenému synu Arthinn, co se neodmítá. Chtě něchtě tedy začal pracovat pro Malear, jeho rod tehdy byl v úpadku. Oba rody však nedosáhly šlechtického statusu, Er'Thuzak byli od něj jen krůček.

A nyní k událostem posledního roku. Rada města tvořená ilharess několiak rodů nebyla tak pevná jak se zdálo. Pouhé zvěsti o blížící se katastrofě otřásly s postavením vedoucích drowek. Každá z nich najednou chtěla získat vliv na úkor dalších, aby byla v krizi co nejsilnější. Vypukla nová, skrytá válka všech proti všem.Vraždy úředníků a velitelů i mágů byly na denním pořádku. Rody se spojovaly aby se ihned vzájemně vyhladily po zničení protivníka. Válka proběhla skrze město jako vichřice, a zanechala stovky mrtvých, zničenou infrastrukturu, a bez zásob. Nejbizarnější na tom bylo, že takzvaná Pohroma, co měla město zasáhnout, nepřišla! Oba výše zmíněné rody vedly před těmito událsotmi svoji vlastní válku. Nessa Faevrlin D Er'Thuzak se pokoušela obnovit pořádek ve svém rodě, a velice těžce nesla vlastnictví legendárního kováře jinou ilharness. Co donutilo tyto rody spolu jednat, je dosud tajemstvím. Jednoho dne válka přestala. Zatímco moc ostatních slábla, moc těch dvou žen rostla s každým okamžikem. Nakonec to byly tyto dva nižší rody, které uspěly. Většina nepřátel byla mrtvá, nebo nezvěstná, a oni jako houba nasávaly vojáky poražených rodin. Jejich aliance vešla najevo až po prohlášení o převzetí moci. Po roce tak město začalo být stabilní. Arana převzala finance, díky kterým může ostatní odříznout od zdrojů, její milenec Nyloth vojenské velení nad městem a udržování pořádku, Nadal dostal úřední správu, Nessa si uzurpovala chrám, církev a oficiální vedení.
Jak dlouho vydrží toto spojení? V Tzir Ularu nikdy nemůžou vládnout dvě rovnocenné ženy...a žádná z těch dvou nechce být až ta DRUHÁ.
Zapsal: Bauldrin

Některé známé osoby:

Nessa Faevrlin Er'Thuzak
-adoptivní dcera Arthinn, původně čarodějka. Nyní yathtallar Lloth a ilharness Er'Thuzak.

Arana Malear
-ilharness Malear, správa městské pokladnice.

Tsyde Barra
-vražedkyně z rodu Malear, nyní pracuje pro oba rody. I stěny mají v Tzir Ularu uši!

Nadal Er'Thuzak
-řemeslník kovář. Správce úřednictva. Vyřizuje veškerá povolení, platby a licence.

Nyloth Malear
-kdysi řadový voják, nyní ul'sarúk rodu Malear. Stará se o vojenskou stránku města (velitel v rámci města).

Mia Malear
-dcera Arany, po komplotu v nemilosti (respektive nikdo neví, co s ní je), její tři děti v nemilosti a ztratily status šlechty v rámci rodiny.

Městská armáda

Městská armáda neexistuje. Podle zvyklosti jsou jejími vojáky studenti Melee, každý voják ostatních rodin podřízených vůči vedoucím a pohybující se v městě. Stráže města jsou najímaní vojáci a mágové, nebo rovnou vojáci vládnoucích rodin. Dejte si pozor, stráže často přehlíží prohřešky stoupenců své rodiny, nebo naopak jdou velmi snadno uplatit!

Spolky

Rody
Obě ženy si žárlivě střeží své postavení. Předchozí šlechta byla do jednoho vybita, nebo se schovávají. Podle drowích tradic byly veškeré zmínky o původních rodech vymazány ze zápisů. Z tohoto důvodu žádný jiný rod nemůže získat oficiální postavení rodiny v rámci města bez svolení nové rady. Rodiny se považují za podřízené vůči buď Malear, nebo Er'Thuzak. Není možné ustanovit nějakou matku jako ilharness bez svolení. Následkem by byly otrocké práce v dolech. Je tu ale možnost nabídnout své služby některé z dvou matron, a v jejich dočasné přízni získat povolení k oficiálnímu založení nového rodu.

Obchodní gildy
Utvoření obchodní gildy je jednoduché. Stačí vyřídit obchodní licenci-což už tak jednoduché není, úředníci často kladou obstrukce a požadavky. Obchodní gildy se většinou považují za neutrální v politice, proto se o ně matrony příliš nezajímají. Pokud se ale některá z nich začne dobře prosazovat v obchodu, snaží se v nich získat vliv-ať už poskytováním vojáků (vojáci rodu, kteří jsou součást obchodní gildy a mají na starosti ochranu obchodníků), získáváním obchodníků do rodů, úplatky, vydíráním.

Vojenská seskupení
Může se jednat o několik druhů. Prvním je městská armáda. Za jejího vojáka je považován každý voják ostatních rodů, vládnoucích rodů, nebo prostě drow co unese zbraň a nachází se v městě. V případě útoku na město nezáleží, kolik drowů padne, když bude obrana úspěšná. Stráže jsou přísně vybírány a většinou lojální veliteli v rámci města. Na popud tohoto velitele může být založena dočasně jednotka za určitým cílem-hlídky v tunelech, stráž pozorovacích stanovišť hluboko v podtemnu, úderný oddíl pro nájezd na povrch. Tyto jednotky jsou nezávislé, závisí pouze na svém veliteli. A on zas na tom, kdo ho jím jmenoval. V případě válek mezi rody se už několik proslavených oddílů jednoduše rozpadlo na několik částí, které zůstaly loajální svým matronám. Ustanovení takového oddílu je možné pouze se svolením Nylotha.

Zlodějské cechy, a ostatní
Zlodějské cechy a cechy vrahů jsu neoblíbeny, pronásledovány ale také chráněny. Každý může vědět, že taková organizace existuje. Tušit, kde je její sídlo. Ale pokud budou v přízni vládce, nikdo s tím nic neudělá. Tyto organizace jsou zpravidla tajné, střeží své členy a jejich jména, a loajalita je vedena směrem k plnému měšci. Jména nejlepších vrahů jsou přístupná jen těm nejvyšším osobám, které jejich služeb často užívají.
Marina - Žena všech povolání, hlavně ale GM
Corsah Tyrdlues - elfí řezbářka Sirae Cyredanea - ?bláznivá? šamanka
Zoe Locke - Velitelka družiny Sira Gerarda Stříbrokřídlého a důstojnice Cypronské městské hlídky


#4
Zaskočeným drowům bylo sděleno, že se půjde provést odstřel závalu v jižních tunelech. Odstřel byl svěřen alchimistce Szezous.
Po malých komplikacích nakonec vše vyšlo zdárně.
[Obrázky: vybuch1.jpg]
[Obrázky: vycbuch2.jpg]

Tedy, předpoklad k tomu aby vše šlo dále již zdárně, byl splněn. Úkol prohledat jižní tunely ale dopadl nakonec úplně jinak. Prokázalo se jak obrovský nedostatek výcviku jednotliví drowové mají jako jednotlivci.

Rok za rokem, měsíc za měsícem pokládali drowové z Ularu vedeni svojí nedůvěřivostí a obavou past za pastí. Nakonec je jich po Podtemnu tolik, že nikdo neví kde leží a kromě tisíců životů různých tvorů na nich už pomřely desítky drowů. Podle velitelů a yathrinen se tím ale údajně provádí selekce slabých.

[Obrázky: pastw.jpg]

Přeživší skupinka nalezla podivný sklad. Chalithra nechala co nejvíce částí zbrojí nacpat do batohů jednotlivých drowů a řemeslníka (co ten tam vůbec dělal?!) hlídat bedny. Spolu s málo posledními živými drowy se vydala zabít pozorovatele, který je odřízl od ostatních (respektive mrtvých, raněných a umírajících). Pozorovatel si ale povolal na pomoc zhruba desítku zvířat. Drowům neznámé pumy, leopardi a tři medvědi pořádně zatopili. Jediný kdo přežil byla Chalithra. Jaké bylo její překvapení, když u beden na ni čekal i Nyloth Malear. Rozzuřený drow rozkázal návrat s věštěním složením účtu jako velitelky této neúspěšné patroly.
[Obrázky: sklad.jpg]

Ale paradoxně ji ochránilo to, že bedny byly poloprázdné. Nylothův vztek nad tím, že zásoby které se ztratily pár dnů předtím, jsou rozkradené. Drowce o tom, že je rozebrali svinerfblini nevěřil ani slovo, zvlášť když měla jednu z tunik na sobě. Ale všichni přeživší z patroly prohlásili shodně totéž.

Nyloth se nadechl aby to dál řešil, ale to se do toho nějak zamíchala akolytka Tyraell a její poskok čaroděj. Hněv naplno dopadl na ně, a tak měla tato zpackaná patrola dohru pro ni i dva čaroděje.
[Obrázky: dohra.jpg]


Po sluhovi rodu Malear byl Nylothovi doručen vzkaz:

"Provedli jsme s několika drowy výpad do jižních tunelů a nalezly některé chybějící věci. Jedná se o kožené zbroje, 2 kroužkové tuniky, troje kroužkové nohavice. Všechno je v relativně neporušeném stavu a je to uschováno u mne. Chalithra "
Marina - Žena všech povolání, hlavně ale GM
Corsah Tyrdlues - elfí řezbářka Sirae Cyredanea - ?bláznivá? šamanka
Zoe Locke - Velitelka družiny Sira Gerarda Stříbrokřídlého a důstojnice Cypronské městské hlídky

Skok na fórum: