Hodnocení tématu:
  • 1 Hlas(ů) - 1 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sorcere
#1
Obsah přesunut na Wikipedii.

"Hm, nie je to tak dávno, čo časy boli omnoho lepšie,...aspoň čo sa týka Sorcere. Učebne vždy preplnené a mali sme aj veľa učiteľov." Nespokojne reptala učiteľka mágie Hirae. "To je pravda ! Teraz navyše mesto nemá ani poriadnu magickú obranu ! Tzir Ular bolo vždy centrom najlepších mágov,.." Dodal jeden z obchodníkov s reagentami. "Mesto potrebuje magickú ochranu, to je pravda,.. Vedenie by s tým mohlo už niečo robiť." "Po uliciach sa rozpráva, ževraj idú z dôvodu bezpečnosti a poriadku znovu otvoriť výučbu v Melee pod vedením Nylotha. Čo tak oznámiť vedeniu návrh o znovu- začatie výuky v Sorcere ? Ak vysvetlíme Ilharess problémy, ktoré plynú z magickej absencie, povolí nám to,.. Aspoň dúfam."

Opäť raz zasadli obe Ilharess za jeden stôl aby vytvorili dekrét o Sorcere. Tento krát však bola diskusia kľudnejšia až na pár chvíľ, pretože nie každý mohol oponovať skúseným mágom, ktorí boli prizvaní pričom ale zas mágovia nemohli oponovať vyššie postaveným Drowom. Jednanie pokračovalo pár hodín, dokedy sa nedoriešili detaily o Sorcere, najväčší problém však bol určiť Ul'Faeruk školy. Obe Ilharess tam chceli dosadiť niekoho, zo svôjho rodu kvôli politickej moci, a ako vždy sa však nevedeli dohodnúť alebo presvedčiť oponenta, že práve mág z jej rodu je vhodnejší. Dohodli sa teda na tom, že Ul'Faeruk nebude ani v jednom rode a určí sa blízskom čase, keď sa objaví niekto vhodný na túto pozíciu.


Magická škola Sorcere je zoskupenie mágov Podtemna, ktorý sa venujú magickému výskumu a uplatneniu praktickej a teoretickej časti mágie v službách mesta. Škola sa nachádza v Magickej štvrti Tzir Ularu, kde sýdlia členovia Sorcere.

Hodnosti v Sorcere
Zhaunin
- učeň

Zhaunin strávi malý čas pod Melee-Maghtere aby sa naučil základy bojových stratégii aby mohol lepšie viesť výpravy. Pred dovŕšením titulu M'elzar už Zhaunin nie je oficiálne v výučbe svôjho pôvodného Faerna.. Zhaunin je mág v výučbe, je to najslabšie postavenie v Sorcere. Každý Zhaunin musí nájsť svôjho Faerna ktorý je ochotný učiť mladého mága, a tak môžu spolu pracovať ako tím. Zhaunini sú väčšinou zapálení študenti, ktorých najhlavnejšiou úlohou je robiť rituály, experimenty a pokračovať v štúdiu.

M'elzar
M'elzar je v podstate Zhaunin, ktorý dokončil 90% tréningu s jeho učiteľom. M'elzar je už skúsený mág, ktorý by mal v boji vydržať aj sám, pár krát do týždňa by mal pracovať s Faernom na výskume alebo zložitejších experimentoch.

- prostý čaroděj ze Sorcere
- prístup ku knižnici
- posteľ a osobná truhla
- min. lvl. 20

Faern
Tajnostkársky a múdry, Faern slúži mestu ako veľmi silná strelecká (magická) podpora. Väčšina Faernov sú muži. Sú veľmi zruční v obore mágie. Avšak ich nepohodlnosť môže často viesť k problémom.

- prístup k knižnici
- mestom platený byt
- dvojnásobné dane
- min. lvl. 30

Ul'Faeruk (v současné době I’lhar’yn’a Ylen’zres‘s)
Je arch-mágom školy. Ul'Faeruk pozná starodávne tajomstvá a má prístup k celej knižnici Sorcere. Často zvoláva Sorcere aby podstúpili úlohu pomôcť Ul'Faerukovi v odkrytí nejakých starodávnych magických tajomstiev. Každý kto sa chce stať Ul'Faeruk musí však poraziť ostatných mágov, ktorý majú tiež záujem o toto miesto, víťaza menuje Ilharess s Yathtallar.

- prístup ku tajnej knižnici, normálnej knižnici
- mestom platený byt
- dvojnásobné dane
- musí mať lvl
- min. lvl. 30+ a špeciálne požiadavky


Dĺžka štúdia a krátke info o zručnostiach :
Zhaunin - základy mágie
- osvojiť si bojovú taktiku v Melee
- prax v jednoduchých rituáloch
- 1 rok štúdia

M'elzar - dobrá úroveň teoretickej a praktickej mágie
- zvládnuť bojovú taktiku
- prax v zložitejších rituáloch
- 2 roky štúdia

Faern - učiteľská úroveň teoretickej a praktickej mágie
- prax v náročných rituáloch
- zvládnuť velenie výpravy
- 3 roky štúdia

Ul'Faeruk - legendárna úroveň teoretickej a praktickej mágie
- práx v najzložitejších rituáloch
- zvládnuť velenie odielu mágov
- 4 roky štúdia


Rozpoznávací znak Sorcere : Každý člen Sorcere musí nosiť buď róbu alebo plášť v farbe Sorcere (modrá).
Pri postupe na ďalšiu hodnosť sa mág rozhodne, či ostane v Sorcere alebo odíde. Každý, kto dosiahne nejakú hodnosť (od M'elzara nahor) dostane listinu o úspešnom absolvovaní skúšok. Túto voľbu opakuje vždy pri ďalšiom postupe


Hierarchie pro válečné účely (obrana města, bojové oddíly, Melee versus armády rodů a jiné):
Obecná šablona (používá se pro obecné účely, přenesením jednotlivých hodností z různých spolků získáte přehled o pozici každého)

sargtlin
zhaunin
drada'quarth
m'elzar
akolytka Arach Tinilithu
sut'rinos
faern
qu'el sa'rúk
ul'Faeruk
yathrin Arach Tinilithu
yathtallar

Vypracoval : Tyr a spol
Marina - Žena všech povolání, hlavně ale GM
Corsah Tyrdlues - elfí řezbářka Sirae Cyredanea - ?bláznivá? šamanka
Zoe Locke - Velitelka družiny Sira Gerarda Stříbrokřídlého a důstojnice Cypronské městské hlídky

Skok na fórum: